جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

کلاررستاق غربی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٤٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٣:١٧

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٥:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٢:١٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٥:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٤:١٢١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:١٠٠٠:١٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٢:٠١١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٠٦٠٠:١٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٠:٤٨١٣:٠١:٤٦١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٤١١٣:٠١:٣٩١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٣:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠١:٣٣١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٣:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٢:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠١:١٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٢:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠١:١٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٢:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٢:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:١١:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٣٦١٣:٠١:٠٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:١٣٠٠:١١:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٠:٤١١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٥٥٠٠:١٠:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٥٤٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٥:٤٣١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٠:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٠:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٣١٠٥:٥٤:١٦١٣:٠١:١١٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٠:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠١:١٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٣٠:٠١٠٠:٠٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥٢:٥٥١٣:٠١:١٩٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٥١٠٠:٠٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٥٢:١٧١٣:٠١:٢٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٤١٠٠:٠٩:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٥١:٤٠١٣:٠١:٢٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٠٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٠:٤٨١٢:١٧:١٧١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:٤٦٢٣:٣٣:١٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٠:٠٨١٢:١٧:٣٠١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٤٨٢٣:٣٣:٣٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٩:٢٧١٢:١٧:٤١١٧:٢٦:١٨١٧:٤٥:٥١٢٣:٣٣:٤٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٧:٥٢١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٥٣٢٣:٣٤:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٧:٥٩١٢:١٨:٠١١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٧:٥٥٢٣:٣٤:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٧:١٢١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٥٧٢٣:٣٤:٢٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٦:٢٤١٢:١٨:١٨١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٤:٤٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٨:٢٥١٧:٣١:٤١١٧:٥١:٠١٢٣:٣٤:٥١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٨:٣٢١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٥:٠١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٣:٥٠١٢:١٨:٣٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٣:٠٥٢٣:٣٥:١٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٢:٥٦١٢:١٨:٤٢١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٤:٠٦٢٣:٣٥:١٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٢:٠٠١٢:١٨:٤٦١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٥:٢٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠١:٠٢١٢:١٨:٤٩١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٠٩٢٣:٣٥:٣٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٨:٥١١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:١١٢٣:٣٥:٣٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٨:٥٣١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:١٢٢٣:٣٥:٤٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٨:٠٢١٢:١٨:٥٤١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:١٣٢٣:٣٥:٤٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٧:٠٠١٢:١٨:٥٣١٧:٤١:١٦١٨:٠٠:١٣٢٣:٣٥:٤٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٥٦١٢:١٨:٥٣١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٤٢٣:٣٥:٥١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٥١١٢:١٨:٥١١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:١٤٢٣:٣٥:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٣:٤٤١٢:١٨:٤٩١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٣:١٤٢٣:٣٥:٥٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٢:٣٧١٢:١٨:٤٦١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٤:١٤٢٣:٣٥:٥٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٢٨١٢:١٨:٤٢١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١٤٢٣:٣٥:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٠:١٨١٢:١٨:٣٨١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٦:١٣٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٠٧١٢:١٨:٣٣١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:١٢٢٣:٣٥:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٧:٥٦١٢:١٨:٢٨١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:١١٢٣:٣٥:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٦:٤٣١٢:١٨:٢١١٧:٥٠:٣١١٨:٠٩:١٠٢٣:٣٥:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٢٩١٢:١٨:١٤١٧:٥١:٣١١٨:١٠:٠٩٢٣:٣٥:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٤:١٤١٢:١٨:٠٧١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٠٧٢٣:٣٥:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:٥٩١٢:١٧:٥٩١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٠٥٢٣:٣٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٤:٠٩١٢:١٥:٤٨١٧:١٧:٤٥١٧:٣٧:٣٨٢٣:٣١:٢٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٣:٤٠١٢:١٦:٠٤١٧:١٨:٤٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٣١:٤٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١٣:١٠١٢:١٦:٢١١٧:١٩:٥٢١٧:٣٩:٤٠٢٣:٣٢:٠٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٢:٣٧١٢:١٦:٣٦١٧:٢٠:٥٦١٧:٤٠:٤١٢٣:٣٢:٢٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٢:٠٢١٢:١٦:٥١١٧:٢٢:٠٠١٧:٤١:٤٣٢٣:٣٢:٤٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٦٠٧:١١:٢٦١٢:١٧:٠٤١٧:٢٣:٠٤١٧:٤٢:٤٥٢٣:٣٣:٠٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٠:٤٨١٢:١٧:١٧١٧:٢٤:٠٩١٧:٤٣:٤٦٢٣:٣٣:١٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٠:٠٨١٢:١٧:٣٠١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٤٨٢٣:٣٣:٣٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٣٠٧:٠٩:٢٧١٢:١٧:٤١١٧:٢٦:١٨١٧:٤٥:٥١٢٣:٣٣:٤٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٧:٥٢١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٥٣٢٣:٣٤:٠٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٧:٥٩١٢:١٨:٠١١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٧:٥٥٢٣:٣٤:١٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٧:١٢١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٥٧٢٣:٣٤:٢٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٦:٢٤١٢:١٨:١٨١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:٥٩٢٣:٣٤:٤٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٥:٣٤١٢:١٨:٢٥١٧:٣١:٤١١٧:٥١:٠١٢٣:٣٤:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٨:٣٢١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٢:٠٣٢٣:٣٥:٠١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٣:٥٠١٢:١٨:٣٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٣:٠٥٢٣:٣٥:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٢:٥٦١٢:١٨:٤٢١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٤:٠٦٢٣:٣٥:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٢:٠٠١٢:١٨:٤٦١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٥:٢٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠١:٠٢١٢:١٨:٤٩١٧:٣٧:٠٢١٧:٥٦:٠٩٢٣:٣٥:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٨:٥١١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٧:١١٢٣:٣٥:٣٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٩:٠٤١٢:١٨:٥٣١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٨:١٢٢٣:٣٥:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٨:٠٢١٢:١٨:٥٤١٧:٤٠:١٣١٧:٥٩:١٣٢٣:٣٥:٤٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٧:٠٠١٢:١٨:٥٣١٧:٤١:١٦١٨:٠٠:١٣٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٥:٥٦١٢:١٨:٥٣١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٤٢٣:٣٥:٥١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٥١١٢:١٨:٥١١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:١٤٢٣:٣٥:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٣:٤٤١٢:١٨:٤٩١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٣:١٤٢٣:٣٥:٥٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥٢:٣٧١٢:١٨:٤٦١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٤:١٤٢٣:٣٥:٥٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٢٨١٢:١٨:٤٢١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٥:١٤٢٣:٣٥:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٠:١٨١٢:١٨:٣٨١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٦:١٣٢٣:٣٥:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٩:٠٧١٢:١٨:٣٣١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:١٢٢٣:٣٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اکبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اکبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اکبرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اکبرآباد
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو