جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

کلاررستاق غربی | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٥
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٢٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
جوینده‌ی علم در میان افراد نادان، مانند (انسان) زنده در میان مردگان است. (یعنی در مقابل او حركتی ندارند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اکبرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٢١٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٩:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٩:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٤:١٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٤:٠١١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٨:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٧:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:١٧:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٧:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٣:١١١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٦:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٥١١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٢:١٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٥:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٤:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:١٩١٣:٠٢:٠١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٥١٠٠:١٤:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٢:١٠١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤٧٠٠:١٤:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٠٣١٣:٠١:٤٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٣٩١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٨:٥١١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٣٠٠:١٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٢:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠١:١٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠١:١٤١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:١٥٠٠:١٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:١٠٠٠:١٢:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠١:٤٩١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٠٠٠٠:١١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٥٤٠٠:١١:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٠:٠١١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١١:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٢:٤١١١:٥٧:١٧١٨:٠١:١٨١٨:١٩:٣٥٢٣:١٤:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٢٩١١:٥٦:٥٦١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٠٤٢٣:١٤:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٤:١٨١١:٥٦:٣٥١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٣٣٢٣:١٤:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٥:٠٧١١:٥٦:١٤١٧:٥٦:٤٧١٨:١٥:٠٣٢٣:١٤:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٥:٥٦١١:٥٥:٥٤١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٣٣٢٣:١٣:٤٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٦:٤٥١١:٥٥:٣٣١٧:٥٣:٤٧١٨:١٢:٠٣٢٣:١٣:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:٣٤١١:٥٥:١٣١٧:٥٢:١٨١٨:١٠:٣٤٢٣:١٣:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٨:٢٣١١:٥٤:٥٣١٧:٥٠:٤٨١٨:٠٩:٠٥٢٣:١٢:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٩:١٣١١:٥٤:٣٣١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٣٦٢٣:١٢:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٠:٠٣١١:٥٤:١٤١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٠٨٢٣:١٢:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٠:٥٣١١:٥٣:٥٥١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٤:٤٠٢٣:١١:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠١:٤٣١١:٥٣:٣٦١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:١٢٢٣:١١:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٢:٣٤١١:٥٣:١٧١٧:٤٣:٢٧١٨:٠١:٤٥٢٣:١١:١٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٣:٢٥١١:٥٢:٥٩١٧:٤٢:٠٠١٨:٠٠:١٩٢٣:١٠:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٤:١٦١١:٥٢:٤١١٧:٤٠:٣٣١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٠:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٥:٠٨١١:٥٢:٢٤١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٧:٢٨٢٣:١٠:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٠٠١١:٥٢:٠٧١٧:٣٧:٤٢١٧:٥٦:٠٣٢٣:١٠:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٦:٥٢١١:٥١:٥١١٧:٣٦:١٧١٧:٥٤:٣٩٢٣:٠٩:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٧:٤٤١١:٥١:٣٥١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:١٦٢٣:٠٩:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٣٧١١:٥١:١٩١٧:٣٣:٢٩١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٩:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٩:٣٠١١:٥١:٠٤١٧:٣٢:٠٦١٧:٥٠:٣٢٢٣:٠٩:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:٢٤١١:٥٠:٥٠١٧:٣٠:٤٤١٧:٤٩:١١٢٣:٠٨:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١١:١٨١١:٥٠:٣٦١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٧:٥١٢٣:٠٨:٣١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٢:١٢١١:٥٠:٢٣١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٦:٣٢٢٣:٠٨:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٣:٠٧١١:٥٠:١٠١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٥:١٣٢٣:٠٨:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٤:٠٢١١:٤٩:٥٨١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٣:٥٦٢٣:٠٧:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٥٧١١:٤٩:٤٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٢:٣٩٢٣:٠٧:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٥:٥٣١١:٤٩:٣٥١٧:٢٢:٤٧١٧:٤١:٢٣٢٣:٠٧:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٦:٤٩١١:٤٩:٢٥١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٠٩٢٣:٠٧:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٧:٤٥١١:٤٩:١٥١٧:٢٠:١٥١٧:٣٨:٥٥٢٣:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اکبرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اکبرآباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اکبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اکبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو