جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

حشمت آباد | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد


اذان صبح: ٠٥:٢١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٢٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:١٠:١٠
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٦:٢٢

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژوبر
امید جزیی از خوشبختی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٠:١٩١٣:١١:٢٢١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٩:١٥١٣:١١:١٣١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٨:١٢١٣:١١:٠٤١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٠:٥٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٥:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٠:٤١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٠:٣٤١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:١٠١٣:١٠:٢٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٢:١٣١٣:١٠:٢٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٤:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢١:١٧١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٤:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٠:١٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٩:٢٩١٣:١٠:٠٩٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٨:٣٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٣:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:٤٥١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٦:٥٥١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٢٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٣:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٥:١٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٠١٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١١:٤٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١١:٠٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٠:٢٧١٣:١٠:٠٦٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:٥١١٣:١٠:١٠٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٩:١٧١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٤٠٠:٢١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٨:١٢١٣:١٠:٢٤٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٠:٢٩٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:١١١١:٥٧:٥٨١٧:٣١:١٨١٧:٤٩:١٦٢٣:١٧:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٥:٠٠١١:٥٧:٥٠١٧:٣٠:١٢١٧:٤٨:١٢٢٣:١٧:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٥:٥٠١١:٥٧:٤٢١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٠٩٢٣:١٦:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٦:٤١١١:٥٧:٣٥١٧:٢٨:٠٤١٧:٤٦:٠٧٢٣:١٦:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٧:٣٢١١:٥٧:٢٩١٧:٢٧:٠١١٧:٤٥:٠٦٢٣:١٦:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٨:٢٣١١:٥٧:٢٤١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٠٧٢٣:١٦:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٩:١٥١١:٥٧:٢٠١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٣:٠٨٢٣:١٦:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٠:٠٧١١:٥٧:١٦١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٢:١١٢٣:١٦:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٠:٥٩١١:٥٧:١٣١٧:٢٣:٠٢١٧:٤١:١٥٢٣:١٦:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣١:٥١١١:٥٧:١١١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٢١٢٣:١٦:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٢:٤٤١١:٥٧:١٠١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٢٧٢٣:١٥:٥٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٣:٣٨١١:٥٧:٠٩١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٣٥٢٣:١٥:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٤:٣١١١:٥٧:٠٩١٧:١٩:٢٣١٧:٣٧:٤٥٢٣:١٥:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٢٥١١:٥٧:١٠١٧:١٨:٣٢١٧:٣٦:٥٥٢٣:١٥:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:١٩١١:٥٧:١٢١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:٠٧٢٣:١٥:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٣٧:١٣١١:٥٧:١٤١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٢١٢٣:١٥:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٠٨١١:٥٧:١٨١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:٣٦٢٣:١٥:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٩:٠٢١١:٥٧:٢٢١٧:١٥:٢٠١٧:٣٣:٥٢٢٣:١٥:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٥٧١١:٥٧:٢٧١٧:١٤:٣٦١٧:٣٣:١٠٢٣:١٥:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٠:٥٢١١:٥٧:٣٣١٧:١٣:٥٣١٧:٣٢:٣٠٢٣:١٥:٥١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤١:٤٧١١:٥٧:٤٠١٧:١٣:١٢١٧:٣١:٥١٢٣:١٥:٥٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٦٠٦:٤٢:٤٣١١:٥٧:٤٨١٧:١٢:٣٢١٧:٣١:١٤٢٣:١٥:٥٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٣:٣٨١١:٥٧:٥٦١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٣٨٢٣:١٦:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٤:٣٤١١:٥٨:٠٦١٧:١١:١٨١٧:٣٠:٠٤٢٣:١٦:٠٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٥:٢٩١١:٥٨:١٦١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٣١٢٣:١٦:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:٢٥١١:٥٨:٢٧١٧:١٠:١٠١٧:٢٩:٠٠٢٣:١٦:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٧:٢١١١:٥٨:٣٩١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:٣١٢٣:١٦:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:١٦١١:٥٨:٥٢١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٨:٠٤٢٣:١٦:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:١٢١١:٥٩:٠٥١٧:٠٨:٤١١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٦:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٠٧١١:٥٩:٢٠١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:١٥٢٣:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اکبرآباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اکبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اکبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآباد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو