جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

حشمت آباد | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٥
اذان ظهر: ١٣:١١:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢١:٤٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان روستان
من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی، از آن بهشت بیرون می روم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اکبرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٣:٥٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٣:٣٧١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٣٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٣:٢٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٢١٠٠:٣٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٣:٠٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٢:٥٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٨:٣١١٣:١٢:٤٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٩:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٧:٢١١٣:١٢:٣٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:١١١٣:١٢:١٨١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٢:٠٦١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٣:٥٤١٣:١١:٥٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٧:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٢:٤٦١٣:١١:٤٤١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٧:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣١:٤٠١٣:١١:٣٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢٧:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:١١:٢٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٦٠٠:٢٦:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٣٠١٣:١١:١٤١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٦:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٢٦١٣:١١:٠٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٦:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٠:٥٦١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٠:٤٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٥:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٥:٢١١٣:١٠:٤١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٥:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٤:٢١١٣:١٠:٣٤١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢٥:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٠:٢٨١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٤:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٠:٢٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:٢٩١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٠:١٣٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٤:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٩:٤١١٣:١٠:٠٩٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٢٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٤٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٣:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٧:٠٧١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:١٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢٣:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٥:٣١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٩:١٧١٣:١٠:١٤٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٤٠٠:٢١:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢١:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٨:١٢١٣:١٠:٢٤٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢١:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٧:٤٢١٣:١٠:٢٩٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢١:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٠:٣٥٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢١:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٠:٤٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢١:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٠:٤٩٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢١:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٠:٥٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢١:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٥:٣٦١٣:١١:٠٤٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢١:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٥:١٥١٣:١١:١٣٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢١:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٥٦١٣:١١:٢٢٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٢١:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٤:٣٨١٣:١١:٣١٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢١:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٤:٢٢١٣:١١:٤٠٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢١:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٤:٠٧١٣:١١:٥٠٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٢:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٣:٥٤١٣:١٢:٠٠٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:٣١٠٠:٢٢:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٣:٤٣١٣:١٢:١١٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢٢:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٣:٣٣١٣:١٢:٢٢٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٣٧٠٠:٢٢:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٢:٣٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٢:٠٨٠٠:٢٢:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٣:١٨١٣:١٢:٤٤٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٢٢:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٣:١٣١٣:١٢:٥٦٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٢٢:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٣:٠٩١٣:١٣:٠٨٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٢٢:٤٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٣:٢٠٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٤:٠١٠٠:٢٢:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٣:٠٧١٣:١٣:٣٢٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٣:٠٨١٣:١٣:٤٥٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٥١٠٠:٢٣:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٣:١١١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٣:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٣:١٥١٣:١٤:١٠٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٢٣:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٣:٢٠١٣:١٤:٢٣٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٢٣:٤٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٦:١٣٠٠:٢٣:٥٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:٣١٠٠:٢٤:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠٣:٤٦١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٤:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٣:٥٧١٣:١٥:١٦٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٠١٠٠:٢٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اکبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اکبرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اکبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو