جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد


اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٣
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:١٣
اذان مغرب: ١٧:١٣:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٢

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام موسی (ع)
دعایی که بیشتر امید اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،‌ دعا برای برادر دینی است در پشت سر او.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٥:٤١١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٤٥٢٣:٥٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٥:٢١١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٥:١١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:١١١٢:٣٥:٠٣١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:١٤٢٣:٤٩:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٩:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٧:٠٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٨:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٦:٠٣١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٤:٢١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٨:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٤:١٦١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٠٢٢٣:٤٧:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٣:١١١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٣٠٢٣:٤٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٤:٠١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٧:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٠٩٢٣:٤٦:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٦:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٦:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٣:٥٥١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٦:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٣:٥٥١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٥:٠٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٥:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٤:١٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٣:٣٩١٢:٣٤:٠٢١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٣:٤٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣٤:٠٥١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٢١٢٣:٤٥:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٣٢:٢٣١٢:٣٤:٠٨١٩:٣٦:١٦١٩:٥٦:٠٧٢٣:٤٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٤:١٢١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٥:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٤١٠٥:٣١:١٤١٢:٣٤:١٧١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٥:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٠:٤١١٢:٣٤:٢٢١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٢٣٢٣:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٨:٥٣١٦:٣٥:٤١١٦:٥٥:٣١٢٢:٥٥:٠١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٢٨١١:٣٩:٢٢١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٦:١٠٢٢:٥٥:٣١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٤٦١١:٣٩:٥٢١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٦:٥١٢٢:٥٦:٠٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٠:٢١١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٥٦:٣٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:١٦١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٨:١٥٢٢:٥٧:٠٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٣:٢٨١١:٤١:١٨١٦:٣٩:١٤١٦:٥٨:٥٩٢٢:٥٧:٣١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤١:٤٦١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٩:٤٤٢٢:٥٨:٠١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٢:١٣١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٣٠٢٢:٥٨:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٢:٤٠١٦:٤١:٣٦١٧:٠١:١٧٢٢:٥٨:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٣:٠٧١٦:٤٢:٢٥١٧:٠٢:٠٥٢٢:٥٩:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٣:٣٣١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٩:٥٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٤:٠٣١١:٤٣:٥٩١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٣:٤٣٢٣:٠٠:٢٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٤:٢٥١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٤:٣٣٢٣:٠٠:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٠٠١١:٤٤:٤٩١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٥:٢٤٢٣:٠١:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٥:١٣١٦:٤٦:٤٤١٧:٠٦:١٥٢٣:٠١:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٥:٣٧١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٧:٠٨٢٣:٠٢:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٤١١١:٤٦:٠٠١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٢:٣٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٣١١١:٤٦:٢٢١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٤٢٣:٠٣:٠٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٣:١٩١١:٤٦:٤٤١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:٢٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٧:٠٥١٦:٥١:٢٠١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٣:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٢:٥٠١١:٤٧:٢٦١٦:٥٢:١٧١٧:١١:٣٧٢٣:٠٤:١٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٢:٣٢١١:٤٧:٤٦١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٤:٣٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:١٣١١:٤٨:٠٥١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٥:٠٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤١:٥٢١١:٤٨:٢٣١٦:٥٥:١١١٧:١٤:٢٤٢٣:٠٥:٢٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤١:٣٠١١:٤٨:٤١١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:٢١٢٣:٠٥:٤٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٠٥١١:٤٨:٥٨١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:١٧٢٣:٠٦:٠٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٠:٣٩١١:٤٩:١٤١٦:٥٨:٠٨١٧:١٧:١٤٢٣:٠٦:٢٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٠:١١١١:٤٩:٢٩١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١١٢٣:٠٦:٤٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٩:٤١١١:٤٩:٤٤١٧:٠٠:٠٦١٧:١٩:٠٨٢٣:٠٧:٠١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٩:١٠١١:٤٩:٥٨١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٧:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٩:٣٧١١:٣٥:٥٤١٦:٣٢:١١١٦:٥٢:٠٢٢٢:٥٢:٠٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٤٠:٠٦١١:٣٦:٢٤١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٣٣٢٢:٥٢:٣٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٤٠:٣٤١١:٣٦:٥٤١٦:٣٣:١٥١٦:٥٣:٠٦٢٢:٥٣:٠٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤١:٠٠١١:٣٧:٢٤١٦:٣٣:٥٠١٦:٥٣:٤٠٢٢:٥٣:٣٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٢٥١١:٣٧:٥٤١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٤:١٦٢٢:٥٤:٠١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٧١١:٣٨:٢٣١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٤:٥٢٢٢:٥٤:٣١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٢:٠٩١١:٣٨:٥٣١٦:٣٥:٤١١٦:٥٥:٣١٢٢:٥٥:٠١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٢:٢٨١١:٣٩:٢٢١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٦:١٠٢٢:٥٥:٣١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٤٦١١:٣٩:٥٢١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٦:٥١٢٢:٥٦:٠٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٠:٢١١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٧:٣٢٢٢:٥٦:٣٢
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:١٦١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٨:١٥٢٢:٥٧:٠٢
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٣:٢٨١١:٤١:١٨١٦:٣٩:١٤١٦:٥٨:٥٩٢٢:٥٧:٣١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤١:٤٦١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٩:٤٤٢٢:٥٨:٠١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٢:١٣١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٣٠٢٢:٥٨:٣٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٢:٤٠١٦:٤١:٣٦١٧:٠١:١٧٢٢:٥٨:٥٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٣:٠٧١٦:٤٢:٢٥١٧:٠٢:٠٥٢٢:٥٩:٢٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٣:٣٣١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٣٢٢:٥٩:٥٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٤:٠٣١١:٤٣:٥٩١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٣:٤٣٢٣:٠٠:٢٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٤:٢٥١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٤:٣٣٢٣:٠٠:٥٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٤:٠٠١١:٤٤:٤٩١٦:٤٥:٥٠١٧:٠٥:٢٤٢٣:٠١:١٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٣:٥٥١١:٤٥:١٣١٦:٤٦:٤٤١٧:٠٦:١٥٢٣:٠١:٤٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٤٩١١:٤٥:٣٧١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٧:٠٨٢٣:٠٢:١٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٤١١١:٤٦:٠٠١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٨:٠٠٢٣:٠٢:٣٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٣١١١:٤٦:٢٢١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٥٤٢٣:٠٣:٠٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٣:١٩١١:٤٦:٤٤١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٤٨٢٣:٠٣:٢٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٧:٠٥١٦:٥١:٢٠١٧:١٠:٤٢٢٣:٠٣:٥٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٢:٥٠١١:٤٧:٢٦١٦:٥٢:١٧١٧:١١:٣٧٢٣:٠٤:١٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٢:٣٢١١:٤٧:٤٦١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٣٣٢٣:٠٤:٣٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:١٣١١:٤٨:٠٥١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٥:٠٢
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤١:٥٢١١:٤٨:٢٣١٦:٥٥:١١١٧:١٤:٢٤٢٣:٠٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اکبرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اکبرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق اکبرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اکبرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو