جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اکبرآباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآباد

اذان صبح: ٠٤:١٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٦

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اکبرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اکبرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٥١١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:٣٩١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٧:٢٢١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:١١٢٣:٥٣:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٧:٠٨١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٩٢٣:٥٣:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٦:٥٥١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٦:٤٢١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٣٧٢٣:٥٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٦:٢٩١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٢:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٦:١٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:١٥٢٣:٥١:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٦:٠٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٠٤٢٣:٥١:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٥:٥٤١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥١:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٣٥:٤٣١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٠:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣٥:٣٢١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٠:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٥:٢٢١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٢١٢٣:٥٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:١٣١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:١١٢٣:٥٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٥:٠٤١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٠٠٢٣:٤٩:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٤:٥٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤٩:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٩:١٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٩:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٤:٤٠١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٨:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٤:٣٣١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:١٩٢٣:٤٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤٨:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٤:٢١١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:٥٩٢٣:٤٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٣٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٣٨٢٣:٤٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٧:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٤:٠١١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٠٧٢٣:٤٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٣٥٢٣:٤٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اکبرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٤١:٤٦١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٤٧٢٣:٥٥:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٤٢:٢٧١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٥:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٦:٠٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٥٦:١٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٥٦:٢٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٥:١٦١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٥٦:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٦:٤٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٤:٠٤١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٥٦:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤٤:٠١١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٦:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٧:٠٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٧:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٩:٣٤١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٧:١٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٥:٥٠:١٧١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٧:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥١:٠١١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٠٠٢٣:٥٧:٢٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٣:٣٣١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٤:٠١٢٣:٥٧:٢٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٧:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٣:١٩١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٧:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٣:١١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٧:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٥٣٢٣:٥٧:٣٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥٧:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٢:٤٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٤٢٢٣:٥٧:٣٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٦:٥١١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٧:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٢:٢٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٧:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٢:١١١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:١٨٢٣:٥٧:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٠٨٢٣:٥٧:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:٤٥١٢:٤١:٤٧١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٧:٢٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٤١:٣٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٤٥٢٣:٥٧:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠١:١٢١٢:٤١:٢١١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٧:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٤١:٠٨١٩:١٩:٤٨١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٧:٠٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٠:٥٣١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٦:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٣:٢٢١٢:٤٠:٣٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٥٠٢٣:٥٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اکبرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرآباد روستای اکبرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآباد

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

روستای اکبرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اکبرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اکبرآباد
افق شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اکبرآباد
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اکبرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو