جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار

آزادگان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرآبادبرخوردار


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٢
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٥١

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای اکبرآبادبرخوردار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرآبادبرخوردار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآبادبرخوردار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كار اندكی كه با آگاهی همراه باشد، زیاد است و كار زیادی كه با نادانی همراه باشد، كم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرآبادبرخوردار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآبادبرخوردار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبرآبادبرخوردار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرآبادبرخوردار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآبادبرخوردار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٣:٥٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠١:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٤٣:٤١١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٤١٠٠:٠٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٣:٢٤١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٠:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٣:١٦١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٣:٠٩١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٩:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٣:٠٢١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٩:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٢:٥١١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٥٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٢:٤١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٠٠٢٣:٥٨:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٧:١٥١٢:٤٢:٣٧١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٢٥٢٣:٥٨:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٢:٣١١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٠٧٢٣:٥٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٢:٢٨١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٨:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٢:٢٧١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٧:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٢:٢٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٧:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٣٧٢٣:٥٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥١:٣٤١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٧:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٢:٢٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٢:٣١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٩:١٥١٢:٤٢:٣٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٢:٣٨١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٣٢٣:٥٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٤٢٢٣:٥٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآبادبرخوردار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآبادبرخوردار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرآبادبرخوردار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرآبادبرخوردار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآبادبرخوردار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرآبادبرخوردار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآبادبرخوردار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرآبادبرخوردار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرآبادبرخوردار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآبادبرخوردار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرآبادبرخوردار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرآبادبرخوردار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآبادبرخوردار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرآبادبرخوردار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرآبادبرخوردار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآبادبرخوردار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٣:٢٦١١:٣٠:٢٦١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٤:٢٤٢٢:٥٠:٥٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٤:١٠١١:٣٠:١٨١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٣:٢٦٢٢:٥٠:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٤:٥٣١١:٣٠:١٠١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٢:٣٠٢٢:٥٠:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٥:٣٧١١:٣٠:٠٤١٧:٠٤:٠٧١٧:٢١:٣٤٢٢:٥٠:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٦:٢٢١١:٢٩:٥٨١٧:٠٣:١٠١٧:٢٠:٣٩٢٢:٥٠:٢١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٧:٠٧١١:٢٩:٥٢١٧:٠٢:١٥١٧:١٩:٤٦٢٢:٥٠:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١١٠٥:٥٧:٥٢١١:٢٩:٤٨١٧:٠١:٢١١٧:١٨:٥٤٢٢:٥٠:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٨:٣٨١١:٢٩:٤٤١٧:٠٠:٢٨١٧:١٨:٠٣٢٢:٥٠:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٩:٢٤١١:٢٩:٤١١٦:٥٩:٣٦١٧:١٧:١٣٢٢:٤٩:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٠:١٠١١:٢٩:٣٩١٦:٥٨:٤٦١٧:١٦:٢٤٢٢:٤٩:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٠:٥٧١١:٢٩:٣٨١٦:٥٧:٥٦١٧:١٥:٣٦٢٢:٤٩:٤٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠١:٤٤١١:٢٩:٣٧١٦:٥٧:٠٨١٧:١٤:٥٠٢٢:٤٩:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٢:٣٢١١:٢٩:٣٧١٦:٥٦:٢١١٧:١٤:٠٥٢٢:٤٩:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٣:١٩١١:٢٩:٣٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٣:٢٢٢٢:٤٩:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٤:٠٨١١:٢٩:٤٠١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٣٩٢٢:٤٩:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٤:٥٦١١:٢٩:٤٣١٦:٥٤:٠٩١٧:١١:٥٩٢٢:٤٩:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٥:٤٥١١:٢٩:٤٦١٦:٥٣:٢٧١٧:١١:١٩٢٢:٤٩:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:٣٤١١:٢٩:٥٠١٦:٥٢:٤٧١٧:١٠:٤١٢٢:٤٩:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٧:٢٣١١:٢٩:٥٥١٦:٥٢:٠٨١٧:١٠:٠٤٢٢:٤٩:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٨:١٢١١:٣٠:٠١١٦:٥١:٣١١٧:٠٩:٢٩٢٢:٤٩:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:٠٢١١:٣٠:٠٨١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٨:٥٥٢٢:٤٩:٤٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٩:٥٢١١:٣٠:١٦١٦:٥٠:٢١١٧:٠٨:٢٣٢٢:٤٩:٤٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٠:٤٢١١:٣٠:٢٤١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٧:٥٣٢٢:٤٩:٥١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١١:٣٢١١:٣٠:٣٤١٦:٤٩:١٧١٧:٠٧:٢٣٢٢:٤٩:٥٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٢:٢٢١١:٣٠:٤٤١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٠:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:١٣١١:٣٠:٥٥١٦:٤٨:١٩١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٠:١٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٠٤١١:٣١:٠٧١٦:٤٧:٥٣١٧:٠٦:٠٦٢٢:٥٠:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٤:٥٤١١:٣١:١٩١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥٠:٢٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٥:٤٥١١:٣١:٣٣١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٠:٤٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٣٦١١:٣١:٤٧١٦:٤٦:٤٤١٧:٠٥:٠٢٢٢:٥٠:٥١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبرآبادبرخوردار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآبادبرخوردار روستای اکبرآبادبرخوردار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرآبادبرخوردار روستای اکبرآبادبرخوردار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرآبادبرخوردار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرآبادبرخوردار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرآبادبرخوردار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرآبادبرخوردار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرآبادبرخوردار

روستای اکبرآبادبرخوردار بر روی نقشه

روستای اکبرآبادبرخوردار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرآبادبرخوردار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرآبادبرخوردار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اکبرآبادبرخوردار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرآبادبرخوردار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآبادبرخوردار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اکبرآبادبرخوردار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرآبادبرخوردار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اکبرآبادبرخوردار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرآبادبرخوردار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرآبادبرخوردار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبرآبادبرخوردار
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرآبادبرخوردار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرآبادبرخوردار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو