جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اوینادان

زنجانرود پایین | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز اوینادان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٤
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٣:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢١:٣٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اوینادان (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای اوینادان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اوینادان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اوینادان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
اگر هر چه بیشتر، كنش ها، گفتار و كردار شما بر پایه ی والاترین ارزش هایتان باشند، بیشتر به خودتان دلبسته شده و احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا می كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اوینادان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اوینادان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوینادان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اوینادان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوینادان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوینادان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٤:٣٢١٣:١٧:٢٨١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٢:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٣:٠٩١٣:١٧:١٤١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٥٤٠٠:٣١:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٤٨١٣:١٧:٠٠١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:٥٠٠٠:٣١:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٦:٤٦١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٦:٣٢١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٦:١٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٠:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٦:٠٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٩:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٥:١١١٣:١٥:٥٥١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٥:٤٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٥:٣١١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٨:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:٢٣١٣:١٥:٢٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٨:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠١٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٥:١٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٨:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٥:٠٠٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٧:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٣١١٣:١٤:٤١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٧:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٢١١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٦:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٤:١٢١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٦:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٤:١٨٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٦:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢١:٥٧١٣:١٤:١١٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٠:٥١١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٥:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٩:٤٦١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٥:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٨:٤٣١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٧:٤٠١٣:١٣:٤٩٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٦:٤٠١٣:١٣:٤٥٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٥:٤٠١٣:١٣:٤٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٤:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٤:٤٢١٣:١٣:٣٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٣:٤٥١٣:١٣:٣٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٣:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٢:٤٩١٣:١٣:٣٥٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١١:٥٥١٣:١٣:٣٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوینادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوینادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوینادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوینادان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اوینادان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اوینادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوینادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اوینادان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اوینادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اوینادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اوینادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اوینادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوینادان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوینادان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوینادان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوینادان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوینادان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٤:٤٥١٣:١٣:٥٠٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٤:١١٠٠:٢١:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٤:٠٦١٣:١٣:٥٥٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢١:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٤:٠٠٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٥١٠٠:٢١:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:٠٢:٥٤١٣:١٤:٠٦٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢١:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٦:٠٢:٢٠١٣:١٤:١٢٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢١:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٦:٠١:٤٨١٣:١٤:١٨٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢١:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٦:٠١:١٨١٣:١٤:٢٦٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٩:٠١٠٠:٢١:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٦:٠٠:٥٠١٣:١٤:٣٣٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢١:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٦:٠٠:٢٣١٣:١٤:٤١٢٠:٢٩:١٩٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢١:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٩:٥٨١٣:١٤:٤٩٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥١:١٥٠٠:٢١:٢٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٩:٣٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٥٧٠٠:٢١:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٩:١٣١٣:١٥:٠٧٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:٣٩٠٠:٢١:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:١٥:١٧٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٣:١٩٠٠:٢١:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٥٨:٣٥١٣:١٥:٢٧٢٠:٣٢:٣٥٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٢١:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٨:١٨١٣:١٥:٣٧٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢١:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٥:٤٧٢٠:٣٣:٤٦٢٠:٥٥:١٣٠٠:٢١:٣٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٧:٥١١٣:١٥:٥٨٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٢١:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٧:٣٩١٣:١٦:٠٩٢٠:٣٤:٥٢٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٢١:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٥٧:٣٠١٣:١٦:٢١٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٢١:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٥٧:٢٢١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٢١:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٥٧:١٦١٣:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٥٧:١٢١٣:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٢٢:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥٧:١٠١٣:١٧:٠٩٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٥٧:٠٩١٣:١٧:٢١٢٠:٣٧:٤١٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٢٢:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٧:١٠١٣:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٠٤٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٢٢:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٥٧:١٣١٣:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢٦٢١:٠٠:٠٧٠٠:٢٢:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٥٧:١٧١٣:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٤٦٢١:٠٠:٢٨٠٠:٢٣:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٨٠٥:٥٧:٢٤١٣:١٨:١٣٢٠:٣٩:٠٥٢١:٠٠:٤٧٠٠:٢٣:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٥٧:٣١١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٢٣٢١:٠١:٠٥٠٠:٢٣:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٥٧:٤١١٣:١٨:٣٩٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠١:٢١٠٠:٢٣:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٥٣٢١:٠١:٣٦٠٠:٢٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اوینادان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوینادان روستای اوینادان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوینادان روستای اوینادان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اوینادان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوینادان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اوینادان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اوینادان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اوینادان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اوینادان

روستای اوینادان بر روی نقشه

روستای اوینادان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اوینادان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اوینادان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اوینادان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اوینادان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اوینادان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اوینادان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اوینادان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اوینادان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اوینادان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اوینادان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اوینادان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اوینادان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اوینادان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوینادان
زمان پخش اذان مستقیم به افق اوینادان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اوینادان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اوینادان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو