جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا

آق آلتین | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اونق یلقی علیا


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٥٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای اونق یلقی علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اونق یلقی علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اونق یلقی علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

چانگ سی
ارزش یك پیمان نامه ی خوب، بستگی به میزان اعتبار آن دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اونق یلقی علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اونق یلقی علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اونق یلقی علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اونق یلقی علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اونق یلقی علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:١١٠٦:١٨:٥٩١٢:٥١:٥٧١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٢٨٠٠:٠٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٣٧١٢:٥١:٤٢١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٢٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:١٩٠٠:٠٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٥٤١٢:٥١:١٤١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٥:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٣٤١٢:٥١:٠١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:١١٠٠:٠٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:١٤١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٠٧٠٠:٠٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٠:٥١١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٤:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٠:١١١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٣:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٣:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٥:٤٩١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٢:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٤:٣٥١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٢:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٢:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٢:٠٩١٢:٤٩:١٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠١:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٣٢٠٠:٠١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٩:٠١١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠١:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٠:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٠:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٦:٢٢١٢:٤٨:٣٩١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٠:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٤:١١١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:١٠٢٣:٥٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٥٩:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٨:١٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:٠٢٢٣:٥٩:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٢٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٤٨:١٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٥٨٢٣:٥٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤٨:١٠١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٥٨:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:٥٠٢٣:٥٨:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥٨:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٨:٠٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٥٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٦:١٩١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٣٥٢٣:٥٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اونق یلقی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اونق یلقی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اونق یلقی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اونق یلقی علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اونق یلقی علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اونق یلقی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اونق یلقی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اونق یلقی علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اونق یلقی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اونق یلقی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اونق یلقی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اونق یلقی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اونق یلقی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اونق یلقی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اونق یلقی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اونق یلقی علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣٩:٠٨١٢:٤٨:١٨١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٦:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٨:٣٠١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٣٤٢٣:٥٦:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٧:٥٣١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:٢٤٢٣:٥٦:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٧:١٧١٢:٤٨:٣٤٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢١:١٣٢٣:٥٦:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٦:٤٤١٢:٤٨:٤٠٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٢:٠١٢٣:٥٦:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٣٦:١٢١٢:٤٨:٤٦٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:٤٨٢٣:٥٦:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣٥:٤١١٢:٤٨:٥٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:٣٤٢٣:٥٥:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٥:١٣١٢:٤٩:٠١٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٤:٢٠٢٣:٥٥:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٤:٤٦١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٥:٠٥٢٣:٥٥:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٣٤:٢١١٢:٤٩:١٧٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٥:٤٨٢٣:٥٥:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٢٠٥:٣٣:٥٧١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٦:٣١٢٣:٥٥:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٣٣:٣٦١٢:٤٩:٣٥٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٧:١٢٢٣:٥٥:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٣٣:١٦١٢:٤٩:٤٤٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:٥٣٢٣:٥٥:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٩٠٥:٣٢:٥٧١٢:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٨:٣٢٢٣:٥٥:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٣٢:٤١١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٩:١٠٢٣:٥٥:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:٣٢:٢٦١٢:٥٠:١٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٩:٤٧٢٣:٥٦:٠٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٣٢:١٣١٢:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٣٠:٢٣٢٣:٥٦:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٣٢:٠٢١٢:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣١:٥٢١٢:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٣١:٣٠٢٣:٥٦:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٣١:٤٥١٢:٥١:٠٠٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٢:٠١٢٣:٥٦:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢١٠٥:٣١:٣٩١٢:٥١:١٢٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٢:٣٢٢٣:٥٦:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٣١:٣٤١٢:٥١:٢٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٣:٠١٢٣:٥٦:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٤٠٥:٣١:٣٢١٢:٥١:٣٦٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٣:٢٨٢٣:٥٦:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٥٠٥:٣١:٣١١٢:٥١:٤٩٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٣:٥٤٢٣:٥٦:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٣١:٣٢١٢:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٧:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٣١:٣٥١٢:٥٢:١٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٤:٤١٢٣:٥٧:١٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٢٠٥:٣١:٣٩١٢:٥٢:٢٧٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٥:٠٢٢٣:٥٧:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٤٠٥:٣١:٤٥١٢:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٥:٢١٢٣:٥٧:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٨٠٥:٣١:٥٣١٢:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٥:٣٩٢٣:٥٧:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٤٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥٣:٠٧٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٥٥٢٣:٥٨:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٤٠٥:٣٢:١٤١٢:٥٣:٢٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٦:١٠٢٣:٥٨:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اونق یلقی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اونق یلقی علیا روستای اونق یلقی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اونق یلقی علیا روستای اونق یلقی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اونق یلقی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اونق یلقی علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اونق یلقی علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اونق یلقی علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اونق یلقی علیا

روستای اونق یلقی علیا بر روی نقشه

روستای اونق یلقی علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اونق یلقی علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اونق یلقی علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اونق یلقی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اونق یلقی علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اونق یلقی علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اونق یلقی علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اونق یلقی علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اونق یلقی علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اونق یلقی علیا
زمان پخش اذان زنده به افق اونق یلقی علیا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اونق یلقی علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اونق یلقی علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اونق یلقی علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو