جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اول

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز اول


اذان صبح: ٠٤:١٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٤:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:١١
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اول (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای اول)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام سجاد (ع)
كسى كه بینش و عقل خود را به كمال نرساند ـ و در رُكود فكرى و فرهنگى بسر برد ـ به سادگى در هلاكت و گمراهى و سقوط قرار خواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اول

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اول ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اول (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اول ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اول ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٦:١٧١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:١١٠٠:٢٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٦:٠٣١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٢:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:١٣١٣:٠٥:٢١١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢١:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٠:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢٠:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٦:٢٦١٣:٠٤:٣١١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٩:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٥:١٦١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٩:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢١:٥١١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٨:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٨:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٣:١٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٧:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٤٢٠٠:١٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٣٢٠٠:١٦:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:٣٥١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٢٠٠:١٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٩:٤٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٤١٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٧:١١١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اول

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اول

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اول

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اول

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٣:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٣:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١١٠٠:١٣:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٣:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٣:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٢٢٠٠:١٣:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٣:٢٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٣:٢٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٣:٣٠٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٣:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٥٥:٤٥١٣:٠٣:٣٨٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٣:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٣:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٥:٠٦١٣:٠٣:٥٦٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:١٣:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٤:٤٩١٣:٠٤:٠٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:١٣:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٤:١٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٣:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٤:٢٠١٣:٠٤:٢٥٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:١٢٠٠:١٣:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٥٤:٠٨١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٤٦٠٠:١٣:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٣:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٣:٤٩١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٥٠٠٠:١٣:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٢١٠٠:١٤:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٥٣:٣٦١٣:٠٥:٢١٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٥١٠٠:١٤:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٥٣:٣١١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:١٤:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٤:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٤:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٦:١٠٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٤:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٨٠٥:٥٣:٣١١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٤:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٦:٣٥٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٥:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠٦:٤٨٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤٠:٤١٠٠:١٥:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٧:٠١٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٥:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٧:١٤٢٠:٢٠:٣٦٢٠:٤١:١٧٠٠:١٥:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٤:٠٥١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤١:٣٣٠٠:١٥:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٣٠٥:٥٤:١٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٤٧٠٠:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اول روستای اول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اول روستای اول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اول

روستای اول بر روی نقشه

روستای اول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اول
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اول + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اول رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اول
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اول
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اول دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اول
زمان پخش اذان آنلاین به افق اول
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو