جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اولنگ شوران


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٦
اذان ظهر: ١١:٤٨:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:١٣:٣١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٨

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای اولنگ شوران)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اولنگ شوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اولنگ شوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

آنتونی رابینز
اندیشه‌ها و ذهنیات شما با تندرستی فیزیكی و جسمانی‌تان، رابطه‌ی نزدیك و تنگاتنگ دارند و بر آن تاثیرگذارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اولنگ شوران

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اولنگ شوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اولنگ شوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اولنگ شوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اولنگ شوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اولنگ شوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٥:٤٨١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٥١:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٥:٣٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٠:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٥:٢٨١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٥:١٩١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٣٦٢٣:٥٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:١٥١٢:٣٥:١٠١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٠:١١١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:١٦٢٣:٤٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٤:٥٤١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٤:٤٧١٩:٢١:٥٨١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٨:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٣٥٢٣:٤٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٧:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٤:١٩١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٤٢٣:٤٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٤:١٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٤٢٣:٤٧:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٤:١١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٤٣٢٣:٤٧:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٧:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٦:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:١١٢٣:٤٦:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:١٥١٢:٣٤:٠٣١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٤٩٢٣:٤٦:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٦:٣٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٣٧٢٣:٤٦:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٥:٤٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:٢٥٢٣:٤٦:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٤:٠٥١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:١٣٢٣:٤٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٤:١٨١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٤:٠٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٤٨٢٣:٤٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٣:٠٢١٢:٣٤:١٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٥:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣٤:١٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:٢١٢٣:٤٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٥:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣١:١٥١٢:٣٤:٢٤١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٥٢٢٣:٤٥:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٠:٤٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اولنگ شوران

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اولنگ شوران

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای اولنگ شوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اولنگ شوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای اولنگ شوران

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:٠٠١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٣٢٢٢:٥٥:٠٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٤٢١١:٣٩:٣٠١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٦:١٢٢٢:٥٥:٣٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٣:٠٠١١:٣٩:٥٩١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٦:٥٢٢٢:٥٦:٠٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:١٦١١:٤٠:٢٨١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٦:٣٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٠:٥٧١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٨:١٧٢٢:٥٧:٠٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٤٢١١:٤١:٢٥١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٠١٢٢:٥٧:٣٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٥٢١١:٤١:٥٣١٦:٤٠:٠١١٦:٥٩:٤٦٢٢:٥٨:٠٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٤:٠١١١:٤٢:٢١١٦:٤٠:٤٩١٧:٠٠:٣٢٢٢:٥٨:٣٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:٠٨١١:٤٢:٤٨١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:١٩٢٢:٥٩:٠٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:١٣١١:٤٣:١٥١٦:٤٢:٢٦١٧:٠٢:٠٧٢٢:٥٩:٣٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٤:١٦١١:٤٣:٤١١٦:٤٣:١٦١٧:٠٢:٥٥٢٣:٠٠:٠٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:١٧١١:٤٤:٠٧١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٥٢٣:٠٠:٣١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٤:١٦١١:٤٤:٣٢١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٠:٥٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:١٤١١:٤٤:٥٧١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٥:٢٦٢٣:٠١:٢٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٥:٢١١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٦:١٧٢٣:٠١:٥٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٠٣١١:٤٥:٤٥١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:١٠٢٣:٠٢:١٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٦:٠٨١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٢:٤٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٦:٣٠١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٥٦٢٣:٠٣:١٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٣٢١١:٤٦:٥٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٣:٣٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:١٩١١:٤٧:١٣١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٥٢٣:٠٣:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٧:٣٣١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٤٠٢٣:٠٤:٢٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٧:٥٣١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٤:٤٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٨:١٢١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٣١٢٣:٠٥:٠٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٨:٣١١٦:٥٥:١٣١٧:١٤:٢٧٢٣:٠٥:٢٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤١:٤٣١١:٤٨:٤٨١٦:٥٦:١٢١٧:١٥:٢٣٢٣:٠٥:٥٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤١:١٨١١:٤٩:٠٥١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٢٠٢٣:٠٦:١١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:١١٠٦:٤٠:٥٢١١:٤٩:٢١١٦:٥٨:١٠١٧:١٧:١٧٢٣:٠٦:٣٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٢٣١١:٤٩:٣٧١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:١٤٢٣:٠٦:٤٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٩:٥٤١١:٤٩:٥١١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:١١٢٣:٠٧:٠٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٩:٢٢١١:٥٠:٠٥١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:٠٨٢٣:٠٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اولنگ شوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اولنگ شوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اولنگ شوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اولنگ شوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اولنگ شوران

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٩:٥١١١:٣٦:٠١١٦:٣٢:١٢١٦:٥٢:٠٤٢٢:٥٢:٠٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٠:٢٠١١:٣٦:٣١١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:٣٥٢٢:٥٢:٣٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٤٨١١:٣٧:٠١١٦:٣٣:١٦١٦:٥٣:٠٨٢٢:٥٣:٠٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:١٤١١:٣٧:٣١١٦:٣٣:٥٠١٦:٥٣:٤٢٢٢:٥٣:٣٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤١:٣٩١١:٣٨:٠١١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٤:١٧٢٢:٥٤:٠٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٤٢:٠١١١:٣٨:٣١١٦:٣٥:٠٤١٦:٥٤:٥٤٢٢:٥٤:٣٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:٠٠١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٣٢٢٢:٥٥:٠٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٤٢١١:٣٩:٣٠١٦:٣٦:٢٢١٦:٥٦:١٢٢٢:٥٥:٣٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٣:٠٠١١:٣٩:٥٩١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٦:٥٢٢٢:٥٦:٠٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:١٦١١:٤٠:٢٨١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٦:٣٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٠:٥٧١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٨:١٧٢٢:٥٧:٠٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٣:٤٢١١:٤١:٢٥١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٠١٢٢:٥٧:٣٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٥٢١١:٤١:٥٣١٦:٤٠:٠١١٦:٥٩:٤٦٢٢:٥٨:٠٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٤:٠١١١:٤٢:٢١١٦:٤٠:٤٩١٧:٠٠:٣٢٢٢:٥٨:٣٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:٠٨١١:٤٢:٤٨١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:١٩٢٢:٥٩:٠٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:١٣١١:٤٣:١٥١٦:٤٢:٢٦١٧:٠٢:٠٧٢٢:٥٩:٣٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٤:١٦١١:٤٣:٤١١٦:٤٣:١٦١٧:٠٢:٥٥٢٣:٠٠:٠٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:١٧١١:٤٤:٠٧١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٥٢٣:٠٠:٣١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٤:١٦١١:٤٤:٣٢١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٠:٥٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:١٤١١:٤٤:٥٧١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٥:٢٦٢٣:٠١:٢٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٥:٢١١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٦:١٧٢٣:٠١:٥٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٤:٠٣١١:٤٥:٤٥١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٧:١٠٢٣:٠٢:١٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٦:٠٨١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٢:٤٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٦:٣٠١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٥٦٢٣:٠٣:١٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٣٢١١:٤٦:٥٢١٦:٥٠:٢٦١٧:٠٩:٥٠٢٣:٠٣:٣٤
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٣:١٩١١:٤٧:١٣١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤٥٢٣:٠٣:٥٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٧:٣٣١٦:٥٢:١٩١٧:١١:٤٠٢٣:٠٤:٢٢
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٧:٥٣١٦:٥٣:١٧١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٤:٤٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٨:١٢١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٣١٢٣:٠٥:٠٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٨:٣١١٦:٥٥:١٣١٧:١٤:٢٧٢٣:٠٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اولنگ شوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اولنگ شوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اولنگ شوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اولنگ شوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اولنگ شوران

روستای اولنگ شوران بر روی نقشه

روستای اولنگ شوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اولنگ شوران
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اولنگ شوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اولنگ شوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اولنگ شوران
افق شرعی امروز فردا اولنگ شوران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اولنگ شوران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اولنگ شوران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اولنگ شوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اولنگ شوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اولنگ شوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو