جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز اولنگ شوران

اذان صبح: ٠٤:١٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٣١

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای اولنگ شوران)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اولنگ شوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اولنگ شوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اولنگ شوران

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اولنگ شوران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اولنگ شوران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اولنگ شوران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اولنگ شوران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اولنگ شوران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٨:٠٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٦:٤٤١٢:٣٧:٤٤١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٣٣٢٣:٥٤:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٨٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٧:٢٩١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٢٢٢٣:٥٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٣٧:١٦١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١١٢٣:٥٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:٠١١٢:٣٧:٠٢١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٣:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٣٦:٤٩١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٦:٣٦١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٣٧٢٣:٥٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٩:٢٥١٢:٣٦:٢٤١٩:١٣:٥٦١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٦:١٢١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:١٦٢٣:٥١:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٦:٠١١٩:١٥:٢٩١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥١:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٥:٥٠١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٥٤٢٣:٥١:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٥:٤٠١٩:١٧:٠٣١٩:٣٥:٤٤٢٣:٥٠:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٠:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٥:٢٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٠:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥١:٢٩١٢:٣٥:١١١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٩:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤٩:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٩:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٤:٤٧١٩:٢١:٤٥١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٩:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:١٩١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٨:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:١١٢٣:٤٨:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٤:١٩١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٥١٢٣:٤٧:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٤:١٥١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٤١٢٣:٤٧:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٤:١١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٣١٢٣:٤٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٦:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٥٩٢٣:٤٦:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اولنگ شوران

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اولنگ شوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اولنگ شوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اولنگ شوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای اولنگ شوران

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اولنگ شوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اولنگ شوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای اولنگ شوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اولنگ شوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اولنگ شوران

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اولنگ شوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اولنگ شوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اولنگ شوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اولنگ شوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اولنگ شوران

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤١:٤٨١٢:٤٤:١١١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٠١٢٣:٥٥:٤٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤٤:١٣١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٥:٥٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٤٣:١١١٢:٤٤:١٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٥٦:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٤:١٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٦:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٤:١٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٠٨٢٣:٥٦:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٥:١٨١٢:٤٤:١٤١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٢١٢٣:٥٦:٣٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤٤:١٣١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٦:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤٤:١١١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٥٦:٥٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٤:٠٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥١٢٣:٥٧:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٧:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٨:٥٣١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٧:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٧:١٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٠:٢٠١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٧:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥١:٠٤١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:١٣٢٣:٥٧:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٣:٤٠١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:١٤٢٣:٥٧:٣١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٧:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٧:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٣:٥٩١٢:٤٣:١٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٧:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٤:٤٣١٢:٤٣:١٠١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٧:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٣:٠١١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥٧:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٤٢:٥١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٧:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٢:٤١١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٤٧٢٣:٥٧:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٧:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٢:١٩١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٧:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٢:٠٧١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٧:٢٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤١:٥٥١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٧:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤١:٤٢١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥٧:٢١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠١:١٦١٢:٤١:٢٩١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥٧:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤١:١٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٧:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤١:٠١١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:١٦٢٣:٥٧:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٣:٢٦١٢:٤٠:٤٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اولنگ شوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اولنگ شوران روستای اولنگ شوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اولنگ شوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اولنگ شوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اولنگ شوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اولنگ شوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اولنگ شوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اولنگ شوران

روستای اولنگ شوران بر روی نقشه

روستای اولنگ شوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اولنگ شوران
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اولنگ شوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اولنگ شوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اولنگ شوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اولنگ شوران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اولنگ شوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اولنگ شوران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اولنگ شوران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اولنگ شوران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اولنگ شوران
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اولنگ شوران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اولنگ شوران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اولنگ شوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو