جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اوز فارس

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اوز فارس


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اوز فارس (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر اوز فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اوز فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اوز فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

سعید نفیسی
بالاترین رمز كامیابی اینست كه انسان چیزی بگوید و كاری بكند و چیزی را بخواهد كه دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی كنند و نمی خواهند، یا در گفتن و كردن و خواستن آن تردید دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اوز فارس

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اوز فارس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز فارس ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اوز فارس (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز فارس ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوز فارس ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٤:١٦١٩:١٨:٣٣١٩:٣٥:٣١٠٠:١٤:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٤:٠١١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٣:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٨:٢١١٢:٥٣:٤٧١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٤٠٠٠:١٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:١٤٠٠:١٣:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٣:٢٠١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٣:٠٧١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٢:٥٤١٩:٢١:٥٠١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٢:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٢:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٠٩٠٠:١١:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢١:٣١١٢:٥٢:١٩١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٠:٤٥٠٠:١١:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٢١٠٠:١١:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٤١١٢:٥١:٥٧١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٥٦٠٠:١٠:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٥١:٤٧١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٣٢٠٠:١٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٥٤١٢:٥١:٣٨١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٠:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٠١١٢:٥١:٢٩١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٠:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:١٠١٢:٥١:٢٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٢١٠٠:٠٩:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:١٩١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٩:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥١:٠٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٩:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٣:٤١١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:١١٠٠:٠٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٨:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٨:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١١:٢١١٢:٥٠:٤١١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٨:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٧٠٠:٠٨:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٩:١١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٧:١١١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٧:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٠:٢١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوز فارس

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اوز فارس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اوز فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اوز فارس

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اوز فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اوز فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اوز فارس

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٦:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٦:٤٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٦:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٠:٥٣١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٦:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٦:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٦:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٥١:٢٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٠٦:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥١:٢٨١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٦:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥١:٣٦١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٦:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٨:٣١١٢:٥١:٤٥١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٦:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٨:١٩١٢:٥١:٥٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٧:٠٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٠٧:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٢:١٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٧:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٧:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٧:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٧:٣٩١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٧:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٠٧:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٣:١٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٨:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٣:٣١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:١٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٨:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٠٠٠:٠٨:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٨:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٧:٤٢١٢:٥٤:٢١١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٨:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٩:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:٤٧١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٩:١٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٥:٠٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٥:١٣١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٩:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٩:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٤٠٠:١٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اوز فارس شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اوز فارس شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اوز فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اوز فارس

اِوَز شهری در جنوب استان فارس و مرکز بخش اوز شهرستان لارستان است. اوز در ۴۰ کیلومتری شمال غربی لار و ۳۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز در دشتی میان دو رشته کوه از دنبالهٔ کوه‌های زاگرس جنوبی واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۹۸۶ متر است

شهر اوز فارس در ویکیپدیا

شهر اوز فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اوز فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اوز فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اوز فارس بر روی نقشه

شهر اوز فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اوز فارس
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اوز فارس + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اوز فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اوز فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اوز فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اوز فارس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اوز فارس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اوز فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اوز فارس دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اوز فارس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوز فارس
افق شرعی امروز فردا اوز فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اوز فارس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو