جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اوز فارس

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز اوز فارس


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠١

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اوز فارس (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر اوز فارس)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر اوز فارس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اوز فارس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكسلی
پس از سكوت، موسیقی، نزدیكترین امر به بیان ناگفته‌هاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اوز فارس

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اوز فارس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز فارس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اوز فارس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز فارس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوز فارس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٩:٢٨١٢:٥١:٥٦١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٣٥١٢:٥١:٤٦١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٤٢١٢:٥١:٣٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٨٠٠:١٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٥٠١٢:٥١:٢٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٥١:٢٠١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٠٨١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٤:١٩١٢:٥١:٠٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٣:٣١١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٨:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:٥٧١٢:٥٠:٤٦١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:١٢١٢:٥٠:٤١١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٢٧١٢:٥٠:٣٦١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤٢٠٠:٠٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:١٩٠٠:٠٧:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٧٠٠:٠٧:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٠:٢١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٤٠٠:٠٧:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٢١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:١١٠٠:٠٧:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٠:٢١١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٧:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٠:٢١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٧:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٧:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:١٦٠٠:٠٦:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٢:٠٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٦:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٦:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٦:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوز فارس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اوز فارس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اوز فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر اوز فارس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اوز فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز فارس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اوز فارس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اوز فارس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز فارس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اوز فارس

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٧:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٧:٠٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٧:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٧:٣٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٣٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٧:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٧:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٧:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٧:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:١٨١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٠:١٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٧:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٨:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٩:٢٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٠:١٠١٩:٥٧:٥١٠٠:١٨:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٨:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٠:٢٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:١٣٠٠:١٨:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٨:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣١٠٠:١٧:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٩:١٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٧:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٧:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥١٠٠:١٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٧:٤٣
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٨:٣٤١٩:٣٢:٣٨١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٧:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٨:٢٢١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٧:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٧:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٧:٠٦٠٠:١٧:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٧:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٠٦٠٠:١٧:٠٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٧:١٤١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٦:٥٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٦:٥٩١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اوز فارس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اوز فارس شهر اوز فارس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اوز فارس شهر اوز فارس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اوز فارس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز فارس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اوز فارس

اِوَز شهری در جنوب استان فارس و مرکز بخش اوز شهرستان لارستان است. اوز در ۴۰ کیلومتری شمال غربی لار و ۳۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز در دشتی میان دو رشته کوه از دنبالهٔ کوه‌های زاگرس جنوبی واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۹۸۶ متر است

شهر اوز فارس در ویکیپدیا

شهر اوز فارس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اوز فارس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اوز فارس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اوز فارس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اوز فارس
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر اوز فارس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر اوز فارس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اوز فارس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اوز فارس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوز فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوز فارس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اوز فارس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اوز فارس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اوز فارس
زمان پخش اذان مستقیم به افق اوز فارس
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوز فارس
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اوز فارس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اوز فارس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو