جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اوز تهران

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز اوز تهران


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٢:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اوز تهران (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر اوز تهران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اوز تهران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اوز تهران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر اوز تهران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اوز تهران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز تهران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اوز تهران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اوز تهران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوز تهران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٨:٢٣١٣:٠١:٢٧١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٥:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:١١١٣:٠١:١٧١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:١١٠٠:١٤:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٥:٥٩١٣:٠١:٠٧١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٤:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٣١١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:١٣:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٣٣٠٠:١٢:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٢:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٢:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٦٠٠:١١:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:١٠٠٠:١١:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٠٤٠٠:١١:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٣:٠٧١٢:٥٩:٥١١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٥٨٠٠:١١:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:١١١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٠:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:١٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٠:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٩:٤٢٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٢:١٧٠٠:٠٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٩:٤٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٩:٤٤٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٠٩:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٩:٤٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٩:٤٩٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٠٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٩:٥٢٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٠٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٩:٥٥٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٠٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:١٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:٥٩:٥٩٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:٠٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٩٠٥:٥٢:٠٧١٣:٠٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:٠٨:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٥١:٣١١٣:٠٠:٠٩٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٠٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوز تهران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر اوز تهران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر اوز تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر اوز تهران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٥٥١٢:١٦:٣٠١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٠٣٢٣:٣٤:١٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٦:٢١١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٥٩٢٣:٣٤:٠١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٦:١١١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٥٥٢٣:٣٣:٥٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:٠٤١٢:١٦:٠٠١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٥٠٢٣:٣٣:٤٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:١٥:٤٩١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٣:٣٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٢٦١٢:١٥:٣٨١٧:٥٨:٢١١٨:١٦:٤١٢٣:٣٣:٢٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٠٦١٢:١٥:٢٦١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٣٦٢٣:٣٣:١٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٤٦١٢:١٥:١٣١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٣١٢٣:٣٢:٥٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٥:٠٠١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٢:٤٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٠٣١٢:١٤:٤٦١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:١٩٢٣:٣٢:٣١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٤:٣٢١٨:٠٢:٥٨١٨:٢١:١٣٢٣:٣٢:١٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:١٧١٢:١٤:١٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٠٧٢٣:٣٢:٠٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:١٤:٠٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٠٠٢٣:٣١:٤٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٢:٣٠١٢:١٣:٤٨١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٥٣٢٣:٣١:٣١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:٠٥١٢:١٣:٣٣١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤٦٢٣:٣١:١٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٩:٤٠١٢:١٣:١٧١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٣٩٢٣:٣٠:٥٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٨:١٥١٢:١٣:٠١١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣٠:٤٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٥٠١٢:١٢:٤٤١٨:٠٩:١٣١٨:٢٧:٢٥٢٣:٣٠:٢٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٢٤١٢:١٢:٢٨١٨:١٠:٠٦١٨:٢٨:١٧٢٣:٣٠:٠٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥٨١٢:١٢:١١١٨:١٠:٥٩١٨:٢٩:١٠٢٣:٢٩:٤٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٣١١٢:١١:٥٤١٨:١١:٥١١٨:٣٠:٠٢٢٣:٢٩:٢٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:٠٥١٢:١١:٣٧١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٥٥٢٣:٢٩:٠٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:١١:١٩١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٤٧٢٣:٢٨:٤٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:١١١٢:١١:٠٢١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٣٩٢٣:٢٨:٢٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:١٠:٤٤١٨:١٥:١٩١٨:٣٣:٣١٢٣:٥٨:٠٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٥:١٧١٣:١٠:٢٦١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٢٣٠٠:٢٧:٤٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٣:٥٠١٣:١٠:٠٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:١٥٠٠:٢٧:٢٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٢٣١٣:٠٩:٥٠١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٠٧٠٠:٢٧:٠٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٠:٥٦١٣:٠٩:٣٢١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٥٩٠٠:٢٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر اوز تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر اوز تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر اوز تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اوز تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز تهران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اوز تهران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر اوز تهران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اوز تهران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اوز تهران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٦:٠٣١٢:١٧:٠٨١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:١٧٢٣:٣٤:٣٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٤:٥١١٢:١٧:٠٢١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٥٢٣:٣٤:٣٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٣:٣٩١٢:١٦:٥٥١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:١٢٢٣:٣٤:٣٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٢:٢٥١٢:١٦:٤٧١٧:٥١:٤٠١٨:١٠:٠٩٢٣:٣٤:٢٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤١:١١١٢:١٦:٣٩١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٠٦٢٣:٣٤:١٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٥٥١٢:١٦:٣٠١٧:٥٣:٣٦١٨:١٢:٠٣٢٣:٣٤:١٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٣٩١٢:١٦:٢١١٧:٥٤:٣٤١٨:١٢:٥٩٢٣:٣٤:٠١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٦:١١١٧:٥٥:٣١١٨:١٣:٥٥٢٣:٣٣:٥٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٦:٠٤١٢:١٦:٠٠١٧:٥٦:٢٨١٨:١٤:٥٠٢٣:٣٣:٤٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٤٦١٢:١٥:٤٩١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٣:٣٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٢٦١٢:١٥:٣٨١٧:٥٨:٢١١٨:١٦:٤١٢٣:٣٣:٢٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٢:٠٦١٢:١٥:٢٦١٧:٥٩:١٧١٨:١٧:٣٦٢٣:٣٣:١٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٤٦١٢:١٥:١٣١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٣١٢٣:٣٢:٥٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٥:٠٠١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٢٥٢٣:٣٢:٤٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٠٣١٢:١٤:٤٦١٨:٠٢:٠٣١٨:٢٠:١٩٢٣:٣٢:٣١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٦:٤٠١٢:١٤:٣٢١٨:٠٢:٥٨١٨:٢١:١٣٢٣:٣٢:١٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٥:١٧١٢:١٤:١٨١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٠٧٢٣:٣٢:٠٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٣:٥٤١٢:١٤:٠٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٠٠٢٣:٣١:٤٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٢:٣٠١٢:١٣:٤٨١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٣:٥٣٢٣:٣١:٣١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:٠٥١٢:١٣:٣٣١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤٦٢٣:٣١:١٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١٩:٤٠١٢:١٣:١٧١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٣٩٢٣:٣٠:٥٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٨:١٥١٢:١٣:٠١١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣٠:٤٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٦:٥٠١٢:١٢:٤٤١٨:٠٩:١٣١٨:٢٧:٢٥٢٣:٣٠:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٢٤١٢:١٢:٢٨١٨:١٠:٠٦١٨:٢٨:١٧٢٣:٣٠:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٣:٥٨١٢:١٢:١١١٨:١٠:٥٩١٨:٢٩:١٠٢٣:٢٩:٤٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٣١١٢:١١:٥٤١٨:١١:٥١١٨:٣٠:٠٢٢٣:٢٩:٢٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:٠٥١٢:١١:٣٧١٨:١٢:٤٣١٨:٣٠:٥٥٢٣:٢٩:٠٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:١١:١٩١٨:١٣:٣٥١٨:٣١:٤٧٢٣:٢٨:٤٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٨:١١١٢:١١:٠٢١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:٣٩٢٣:٢٨:٢٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اوز تهران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اوز تهران شهر اوز تهران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر اوز تهران شهر اوز تهران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اوز تهران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اوز تهران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اوز تهران

اوز، روستایی است از توابع بخش بلده شهرستان نور در استان مازندران ایران

شهر اوز تهران در ویکیپدیا

شهر اوز تهران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اوز تهران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اوز تهران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اوز تهران بر روی نقشه

شهر اوز تهران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اوز تهران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اوز تهران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اوز تهران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر اوز تهران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر اوز تهران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اوز تهران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اوز تهران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اوز تهران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اوز تهران
زمان پخش اذان زنده به افق اوز تهران
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوز تهران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اوز تهران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اوز تهران
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اوز تهران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اوز تهران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اوز تهران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اوز تهران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو