جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اوزون چمن

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اوزون چمن


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اوزون چمن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اوزون چمن)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اوزون چمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوزون چمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
روحیه، مجموعه ی میلیونها جریان عصبی است كه در درون ما رخ می دهد؛ به عبارت دیگر، جمع كل تجربه های ما در هر لحظه از زمان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اوزون چمن

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اوزون چمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوزون چمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اوزون چمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوزون چمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوزون چمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠١:٤٧١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٣٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٢:٢١١٣:٠١:٢٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢١:٢١١٣:٠١:١٩١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠١:١١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٩:٢٥١٣:٠١:٠٣١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٠:٢١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٢٠٦:١١:٣٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٠:١٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٠:١٣١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٥٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٠:١٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٠:١٢١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:١٣١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٠:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٧٠٠:١٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:١٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوزون چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوزون چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوزون چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوزون چمن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اوزون چمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اوزون چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوزون چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اوزون چمن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اوزون چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اوزون چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اوزون چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اوزون چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوزون چمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اوزون چمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اوزون چمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوزون چمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اوزون چمن

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٣:٥٥١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٤:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٤:٣٣١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٥:١٠١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٣٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٤:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:٢٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٤:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٧:٤٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٢١١٣:١٠:١٩٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٥:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٩:٣٩١٣:١٠:١٤٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:٢١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:١٨١٣:١٠:١٠١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٥:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٠:٠٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٣٥١٣:١٠:٠٠١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٥:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٥:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٥:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٥:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:١١١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٥:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٥:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٩:١٨١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٥:٣٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:٠٧١٣:٠٩:٠٨١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٥:٣٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٥:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٥:٢٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٨:١٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٥:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٥:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣١:١٢١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٥:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٤:٥٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٢:٢٧١٣:٠٧:٠٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٤:٤٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٦:٥١١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اوزون چمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اوزون چمن روستای اوزون چمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اوزون چمن روستای اوزون چمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اوزون چمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوزون چمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اوزون چمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اوزون چمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اوزون چمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اوزون چمن

روستای اوزون چمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اوزون چمن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اوزون چمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اوزون چمن
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اوزون چمن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اوزون چمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوزون چمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اوزون چمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اوزون چمن رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اوزون چمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوزون چمن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوزون چمن
افق شرعی امروز فردا اوزون چمن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اوزون چمن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اوزون چمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اوزون چمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوزون چمن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اوزون چمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو