جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اوریز

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اوریز


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٧:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٠٤:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٤٩

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اوریز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای اوریز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اوریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

نیچه
اِعمال قدرت، زحمت دارد و مردانگی می خواهد؛ این است كه بسیاری، حق مسلم و ثابت خود را جاری نمی كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اوریز

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اوریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اوریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٢٣:٥٠١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٢٥٢٣:٤٣:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١٠٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٣:٣١١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٣٣٢٣:٤٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٠٨٢٣:٤٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٤٢٢٣:٤٢:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:١٧٢٣:٤٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٤١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٢:٥٢١٨:٥٩:٠٥١٩:١٦:٢٧٢٣:٤١:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٢٢٣:٤١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٤٠١٩:٠٠:١٠١٩:١٧:٣٧٢٣:٤١:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٢:٣٥١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:١٢٢٣:٤٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢٢:٣٠١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٠:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢٢:٢٦١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٠:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٢:١٨١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٢:١٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٠:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٢:١٥١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٢٠٢٣:٣٩:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٥٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٢:١٥١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٢:١٥١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٣١٢٣:٣٩:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٢:١٥١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٩:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٢:١٧١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٢:١٨١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:١٧٢٣:٣٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٢:٢١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٢:٢٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٢:٣١١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٢:٣٦١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:١١٢٣:٣٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٢:٤١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوریز

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اوریز

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اوریز

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٣:٠٨١٢:٣١:٢٩١٨:٤٠:١٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٥٣:٠١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٢:٠٣١٢:٣١:١١١٨:٤٠:٤٤١٨:٥٧:١٢٢٣:٥٢:٤١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٠:٥٧١٢:٣٠:٥٣١٨:٤١:١٣١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٢:٢٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٣:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٤١:٤٢١٨:٥٨:١٢٢٣:٥١:٥٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٣٠:١٧١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٤٢٢٣:٥١:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:١٧:٤٢١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٢:٤١١٨:٥٩:١٢٢٣:٥١:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٢٩:٤١١٨:٤٣:١٠١٨:٥٩:٤٢٢٣:٥٠:٥٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٩:٢٤١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:١٢٢٣:٥٠:٣٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٤:٢٨١٢:٢٩:٠٦١٨:٤٤:٠٨١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٠:١٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٨:٤٩١٨:٤٤:٣٨١٩:٠١:١٣٢٣:٤٩:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٢٨:٣١١٨:٤٥:٠٧١٩:٠١:٤٣٢٣:٤٩:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١١:١٦١٢:٢٨:١٤١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٢:١٤٢٣:٤٩:١١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:١٣١٢:٢٧:٥٧١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٤٤٢٣:٤٨:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥١:٣٦٠٦:٠٩:١٠١٢:٢٧:٤١١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٨:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:٢٧:٢٤١٨:٤٧:٠٥١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٨:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٠٦١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٧:٣٤١٩:٠٤:١٧٢٣:٤٧:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٤٨٢٣:٤٧:٢٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٢٦:٣٧١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:١٩٢٣:٤٧:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٢٦:٢١١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٥١٢٣:٤٦:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٦:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٥٢٣:٤٦:١٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:٠٤١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤٥:٥١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٥:٢٤١٨:٥١:٠٦١٩:٠٧:٥٩٢٣:٤٥:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٩:٠٨١٢:٢٥:١١١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٣٢٢٣:٤٥:١٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٨:١١١٢:٢٤:٥٨١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٧:١٥١٢:٢٤:٤٥١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٤:٣٣١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:١٠٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٣:٤٢١٩:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٠٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٤:٣٠١٢:٢٤:١٠١٨:٥٤:١٤١٩:١١:١٧٢٣:٤٣:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٥١٢٣:٤٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اوریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اوریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اوریز

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٢٩:٤١١١:٣٣:١٧١٧:٣٧:١٦١٧:٥٣:٤٢٢٣:٢٥:٠١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٢٨:٣٦١٢:٣٢:٥٩١٨:٣٧:٤٦١٨:٥٤:١٢٢٣:٥٤:٤٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٢٧:٣٠١٢:٣٢:٤١١٨:٣٨:١٦١٨:٥٤:٤٢٢٣:٥٤:٢٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٢٦:٢٥١٢:٣٢:٢٣١٨:٣٨:٤٦١٨:٥٥:١٢٢٣:٥٤:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٥:١٩١٢:٣٢:٠٥١٨:٣٩:١٥١٨:٥٥:٤٢٢٣:٥٣:٤٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٢٤:١٤١٢:٣١:٤٧١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٦:١٢٢٣:٥٣:٢٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٣:٠٨١٢:٣١:٢٩١٨:٤٠:١٤١٨:٥٦:٤٢٢٣:٥٣:٠١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٢:٠٣١٢:٣١:١١١٨:٤٠:٤٤١٨:٥٧:١٢٢٣:٥٢:٤١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٠:٥٧١٢:٣٠:٥٣١٨:٤١:١٣١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٢:٢٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٢:٣٠:٣٥١٨:٤١:٤٢١٨:٥٨:١٢٢٣:٥١:٥٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٣٠:١٧١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٤٢٢٣:٥١:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:١٧:٤٢١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٢:٤١١٨:٥٩:١٢٢٣:٥١:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٢٩:٤١١٨:٤٣:١٠١٨:٥٩:٤٢٢٣:٥٠:٥٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٩:٢٤١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:١٢٢٣:٥٠:٣٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٤:٢٨١٢:٢٩:٠٦١٨:٤٤:٠٨١٩:٠٠:٤٢٢٣:٥٠:١٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٨:٤٩١٨:٤٤:٣٨١٩:٠١:١٣٢٣:٤٩:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٢٨:٣١١٨:٤٥:٠٧١٩:٠١:٤٣٢٣:٤٩:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١١:١٦١٢:٢٨:١٤١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٢:١٤٢٣:٤٩:١١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٠:١٣١٢:٢٧:٥٧١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٢:٤٤٢٣:٤٨:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٠٩:١٠١٢:٢٧:٤١١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٨:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٠٨:٠٨١٢:٢٧:٢٤١٨:٤٧:٠٥١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٨:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٠٦١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٧:٣٤١٩:٠٤:١٧٢٣:٤٧:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٤:٤٨٢٣:٤٧:٢٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٢٦:٣٧١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:١٩٢٣:٤٧:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٢٦:٢١١٨:٤٩:٠٤١٩:٠٥:٥١٢٣:٤٦:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٣:٠٢١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:٢٣٢٣:٤٦:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٥٥٢٣:٤٦:١٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:٠٤١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤٥:٥١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٥:٢٤١٨:٥١:٠٦١٩:٠٧:٥٩٢٣:٤٥:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٩:٠٨١٢:٢٥:١١١٨:٥١:٣٧١٩:٠٨:٣٢٢٣:٤٥:١٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٨:١١١٢:٢٤:٥٨١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اوریز روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اوریز روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اوریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اوریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اوریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اوریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اوریز

روستای اوریز بر روی نقشه

روستای اوریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اوریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اوریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اوریز
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اوریز + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اوریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اوریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اوریز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اوریز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اوریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اوریز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اوریز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اوریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوریز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوریز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اوریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو