جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اوریز

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اوریز


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٤
اذان ظهر: ١١:٣٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٢١
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٠

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اوریز (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای اوریز)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اوریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
زمانی كه ایمان و باور خود را از دست می‌دهید، زندگی، پوچ و بی‌معنا می‌شود و زمانی كه زندگی، پوچ و بی‌معنا شود، دیگر زنده نخواهید بود و زندگی را از كف خواهید داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اوریز

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اوریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوریز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اوریز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوریز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوریز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٥١٢٣:٤٣:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٢٣:٥٠١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٢٥٢٣:٤٣:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١٠٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٥٩٢٣:٤٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٣:٣١١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٣٣٢٣:٤٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٠٨٢٣:٤٢:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٤٢٢٣:٤٢:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:١٧٢٣:٤٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٤١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٧:٠١١٢:٢٢:٥٢١٨:٥٩:٠٥١٩:١٦:٢٧٢٣:٤١:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٠٢٢٣:٤١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٢:٤٠١٩:٠٠:١٠١٩:١٧:٣٧٢٣:٤١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٢:٣٥١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:١٢٢٣:٤٠:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢٢:٣٠١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٠:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢٢:٢٦١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٠:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢٢:٢٠١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٠:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٢٢:١٨١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٠٩٢٣:٤٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٢:١٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٠:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٢:١٥١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٢٠٢٣:٣٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٥٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢٢:١٥١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٩:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٢:١٥١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٣١٢٣:٣٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٢:١٥١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٠٦٢٣:٣٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٢:١٧١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٢:١٨١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٥:١٧٢٣:٣٩:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٢:٢١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٢:٢٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٥:٤٤١٢:٢٢:٣١١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٣٦٢٣:٣٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٢:٣٦١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:١١٢٣:٣٩:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٢:٤١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوریز

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اوریز

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اوریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اوریز

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٣:٢٧١١:٣٨:٣٠١٧:٠٣:٤٨١٧:٢١:١٣٢٢:٥٩:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٣:٠٥١١:٣٨:٤٢١٧:٠٤:٣٥١٧:٢١:٥٨٢٢:٥٩:٢٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٤:١١٠٦:١٢:٤١١١:٣٨:٥٣١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٢:٤٣٢٢:٥٩:٣٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٢:١٦١١:٣٩:٠٤١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٣:٢٨٢٢:٥٩:٥١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١١:٤٩١١:٣٩:١٤١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٤:١٢٢٣:٠٠:٠٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٣:١٢٠٦:١١:٢٢١١:٣٩:٢٣١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٤:٥٦٢٣:٠٠:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٠:٥٢١١:٣٩:٣١١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٥:٤٠٢٣:٠٠:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٠:٢٢١١:٣٩:٣٨١٧:٠٩:١١١٧:٢٦:٢٣٢٣:٠٠:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:٠٩:٥٠١١:٣٩:٤٤١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٧:٠٦٢٣:٠٠:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥١:٣٥٠٦:٠٩:١٧١١:٣٩:٥٠١٧:١٠:٤١١٧:٢٧:٤٩٢٣:٠٠:٥٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٨:٤٢١١:٣٩:٥٥١٧:١١:٢٥١٧:٢٨:٣١٢٣:٠١:٠١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٠٨:٠٦١١:٣٩:٥٨١٧:١٢:٠٩١٧:٢٩:١٤٢٣:٠١:٠٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٧:٢٩١١:٤٠:٠٢١٧:١٢:٥٣١٧:٢٩:٥٥٢٣:٠١:١٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٦:٥١١١:٤٠:٠٤١٧:١٣:٣٦١٧:٣٠:٣٧٢٣:٠١:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٦:١١١١:٤٠:٠٥١٧:١٤:١٩١٧:٣١:١٨٢٣:٠١:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٥:٣١١١:٤٠:٠٦١٧:١٥:٠١١٧:٣١:٥٨٢٣:٠١:٢٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٧:٥١٠٦:٠٤:٤٩١١:٤٠:٠٦١٧:١٥:٤٣١٧:٣٢:٣٩٢٣:٠١:٢٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٤:٠٦١١:٤٠:٠٥١٧:١٦:٢٥١٧:٣٣:١٩٢٣:٠١:٣٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٣:٢٢١١:٤٠:٠٤١٧:١٧:٠٦١٧:٣٣:٥٨٢٣:٠١:٣١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٢:٣٧١١:٤٠:٠٢١٧:١٧:٤٧١٧:٣٤:٣٨٢٣:٠١:٣١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠١:٥١١١:٣٩:٥٩١٧:١٨:٢٧١٧:٣٥:١٦٢٣:٠١:٣١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠١:٠٤١١:٣٩:٥٥١٧:١٩:٠٧١٧:٣٥:٥٥٢٣:٠١:٢٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٠:١٦١١:٣٩:٥١١٧:١٩:٤٧١٧:٣٦:٣٣٢٣:٠١:٢٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٣:٠٧٠٥:٥٩:٢٧١١:٣٩:٤٦١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٧:١١٢٣:٠١:٢٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٨:٣٧١١:٣٩:٤٠١٧:٢١:٠٥١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠١:٢٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤١:٣٥٠٥:٥٧:٤٦١١:٣٩:٣٤١٧:٢١:٤٣١٧:٣٨:٢٦٢٣:٠١:١٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٦:٥٤١١:٣٩:٢٧١٧:٢٢:٢١١٧:٣٩:٠٢٢٣:٠١:١٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٩:٥٩٠٥:٥٦:٠٢١١:٣٩:٢٠١٧:٢٢:٥٩١٧:٣٩:٣٩٢٣:٠١:٠٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٥:٠٨١١:٣٩:١١١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٠:١٥٢٣:٠٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اوریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اوریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اوریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اوریز

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٨:٣٧١١:٣٩:٤٠١٧:٢١:٠٥١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠١:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٥:٥٧:٤٦١١:٣٩:٣٤١٧:٢١:٤٣١٧:٣٨:٢٦٢٣:٠١:١٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٦:٥٤١١:٣٩:٢٧١٧:٢٢:٢١١٧:٣٩:٠٢٢٣:٠١:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٥:٥٦:٠٢١١:٣٩:٢٠١٧:٢٢:٥٩١٧:٣٩:٣٩٢٣:٠١:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٥:٠٨١١:٣٩:١١١٧:٢٣:٣٦١٧:٤٠:١٥٢٣:٠٠:٥٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٤:١٤١١:٣٩:٠٣١٧:٢٤:١٣١٧:٤٠:٥٠٢٣:٠٠:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٧٠٥:٥٣:١٩١١:٣٨:٥٣١٧:٢٤:٥٠١٧:٤١:٢٦٢٣:٠٠:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٤٠٥:٥٢:٢٣١١:٣٨:٤٣١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٢:٠١٢٣:٠٠:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥١:٢٧١١:٣٨:٣٣١٧:٢٦:٠١١٧:٤٢:٣٥٢٣:٠٠:٢٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٠:٣٠١١:٣٨:٢٢١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٣:١٠٢٣:٠٠:١٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٥:٤٩:٣٢١١:٣٨:١٠١٧:٢٧:١١١٧:٤٣:٤٤٢٣:٠٠:٠٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٤٨:٣٣١١:٣٧:٥٨١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٤:١٧٢٢:٥٩:٥١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٧٠٥:٤٧:٣٤١١:٣٧:٤٦١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٤:٥١٢٢:٥٩:٣٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٤٦:٣٤١١:٣٧:٣٢١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٥:٢٣٢٢:٥٩:٢٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٤٥:٣٤١١:٣٧:١٩١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٥:٥٦٢٢:٥٩:١٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٤:٣٣١١:٣٧:٠٥١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٦:٢٩٢٢:٥٩:٠٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٤٣:٣٢١١:٣٦:٥١١٧:٣٠:٣٣١٧:٤٧:٠١٢٢:٥٨:٤٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٤٢:٣٠١١:٣٦:٣٦١٧:٣١:٠٥١٧:٤٧:٣٣٢٢:٥٨:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٤١:٢٧١١:٣٦:٢١١٧:٣١:٣٧١٧:٤٨:٠٤٢٢:٥٨:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٠:٢٥١١:٣٦:٠٥١٧:٣٢:٠٩١٧:٤٨:٣٦٢٢:٥٨:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٣٩:٢١١١:٣٥:٤٩١٧:٣٢:٤١١٧:٤٩:٠٧٢٢:٥٧:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٣٨:١٨١١:٣٥:٣٣١٧:٣٣:١٢١٧:٤٩:٣٨٢٢:٥٧:٢٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٣٧:١٤١١:٣٥:١٧١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٠:٠٩٢٢:٥٧:١٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٣٦:١٠١١:٣٥:٠٠١٧:٣٤:١٤١٧:٥٠:٤٠٢٢:٥٦:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٥:٣٥:٠٦١١:٣٤:٤٤١٧:٣٤:٤٥١٧:٥١:١٠٢٢:٥٦:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٣٤:٠١١١:٣٤:٢٦١٧:٣٥:١٦١٧:٥١:٤١٢٢:٥٦:١٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٥:٣٢:٥٦١١:٣٤:٠٩١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٢:١١٢٢:٥٥:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:١٠٠٥:٣١:٥١١١:٣٣:٥٢١٧:٣٦:١٦١٧:٥٢:٤٢٢٢:٥٥:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٠:٤٦١١:٣٣:٣٤١٧:٣٦:٤٦١٧:٥٣:١٢٢٢:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اوریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اوریز روستای اوریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اوریز روستای اوریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اوریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اوریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اوریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اوریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اوریز

روستای اوریز بر روی نقشه

روستای اوریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اوریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اوریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اوریز
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اوریز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اوریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اوریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اوریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اوریز رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اوریز دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اوریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اوریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اوریز
زمان پخش اذان مستقیم به افق اوریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اوریز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اوریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اوریز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اوریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو