جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اورکت حاجی

جعفربای جنوبی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اورکت حاجی


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٩

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اورکت حاجی (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای اورکت حاجی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اورکت حاجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اورکت حاجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اورکت حاجی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اورکت حاجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اورکت حاجی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اورکت حاجی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اورکت حاجی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اورکت حاجی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٦:١٧١٢:٥١:٢٨١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥١:١٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٤:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٢:٤١١٢:٥١:٠١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠١:٣١١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٣:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٤١:٤٢٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:١٩٠٠:٠٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٨:٠٨١٢:٥٠:٣١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٠:٢٥١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:١١٠٠:٠١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٥:٥٨١٢:٥٠:١٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٠:١٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٠١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠١:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٢:٥٢١٢:٥٠:٠٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٩:٥٩١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:١٤٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:٤٠٠٠:٠٠:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٩:٥٥١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٣٥٢٣:٥٩:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:٢٩٢٣:٥٩:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٢٣٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٦:٢٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٩:٥٤١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:١١٢٣:٥٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٩:٥٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:٠٤٢٣:٥٩:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٤:٠٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤٣:١٧١٢:٥٠:٠٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٧:٤٩٢٣:٥٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١٧٠٥:٤٢:٣٤١٢:٥٠:٠٣١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٨:٤١٢٣:٥٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤١:٥٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٩:٣٢٢٣:٥٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٤١:١٢١٢:٥٠:١٠١٩:٥٩:٣٥٢٠:٢٠:٢٣٢٣:٥٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٤٠:٣٣١٢:٥٠:١٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:٢١:١٣٢٣:٥٨:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٩:٥٧١٢:٥٠:٢٠٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٢:٠٣٢٣:٥٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اورکت حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اورکت حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اورکت حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اورکت حاجی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اورکت حاجی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای اورکت حاجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اورکت حاجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای اورکت حاجی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:٠٠١٢:٥٩:٠٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:١٨٠٠:١٥:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٣١١٢:٥٨:٥٠١٩:١١:٤٥١٩:٣٠:١٢٠٠:١٥:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٥:٠٢١٢:٥٨:٣٢١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٠٦٠٠:١٤:٥٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٣:٣٤١٢:٥٨:١٤١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٥٩٠٠:١٤:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٢:٠٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٤:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٠:٣٧١٢:٥٧:٣٨١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٤٧٠٠:١٣:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٠٩١٢:٥٧:٢٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤١٠٠:١٣:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٤١١٢:٥٧:٠٢١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٣:٠٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٦:٤٥١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٢:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٦:٢٧١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٢:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:١٩١٢:٥٦:١٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:١٧٠٠:١١:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:١١٠٠:١١:٢٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٠٥٠٠:١١:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:١٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٠:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٥٤٠٠:١٠:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٩:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٤:٣١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٩:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٤:١٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٩:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٨:٢٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:١٤١٢:٥٣:٣١١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٧:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٣:١٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٧:٣٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٧:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٥:١٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٣١:٠٣١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٦:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٦:٣١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٦:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١١:١٨١٢:٥٢:١٢١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٥:٤٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٠١١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٥:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٤٥١٢:٥١:٤٩١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٥:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٥١:٣٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٤٥٠٠:٠٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای اورکت حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اورکت حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای اورکت حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اورکت حاجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اورکت حاجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اورکت حاجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای اورکت حاجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اورکت حاجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اورکت حاجی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٥:٥٦:٥٤١٢:٠٠:٥٥١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٥٥٢٣:٤٧:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٥:٢٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٤٩٠٠:١٧:٣١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٤٣٠٠:١٧:١٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٢:٢٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٣٧٠٠:١٦:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:٥٨١٢:٥٩:٤٤١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٦:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٩:٢٩١٢:٥٩:٢٦١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٨:٢٤٠٠:١٦:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:٠٠١٢:٥٩:٠٨١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:١٨٠٠:١٥:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٣١١٢:٥٨:٥٠١٩:١١:٤٥١٩:٣٠:١٢٠٠:١٥:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٥:٠٢١٢:٥٨:٣٢١٩:١٢:٣٨١٩:٣١:٠٦٠٠:١٤:٥٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٣:٣٤١٢:٥٨:١٤١٩:١٣:٣١١٩:٣١:٥٩٠٠:١٤:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٢:٠٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٥٣٠٠:١٤:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٠:٣٧١٢:٥٧:٣٨١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٤٧٠٠:١٣:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٠٩١٢:٥٧:٢٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤١٠٠:١٣:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٤١١٢:٥٧:٠٢١٩:١٧:٠١١٩:٣٥:٣٥٠٠:١٣:٠٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٦:٤٥١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٢:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٤:٤٦١٢:٥٦:٢٧١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٢:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:١٩١٢:٥٦:١٠١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:١٧٠٠:١١:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٥٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:١١٠٠:١١:٢٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٠٥٠٠:١١:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:١٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٥٩٠٠:١٠:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٥:٠٣١٩:٢٣:٠٨١٩:٤١:٥٤٠٠:١٠:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠٩:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٤:٣١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٩:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٤:١٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٩:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٨:٢٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:١٤١٢:٥٣:٣١١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٧:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٣:١٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٧:٣٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٧:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٥:١٣١٢:٥٢:٤٩١٩:٣١:٠٣١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٦:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٣:٥٣١٢:٥٢:٣٧١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٠٥٠٠:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اورکت حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اورکت حاجی روستای اورکت حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای اورکت حاجی روستای اورکت حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اورکت حاجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اورکت حاجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اورکت حاجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اورکت حاجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اورکت حاجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اورکت حاجی

روستای اورکت حاجی بر روی نقشه

روستای اورکت حاجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اورکت حاجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اورکت حاجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اورکت حاجی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای اورکت حاجی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای اورکت حاجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اورکت حاجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اورکت حاجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اورکت حاجی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اورکت حاجی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اورکت حاجی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ اورکت حاجی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اورکت حاجی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اورکت حاجی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اورکت حاجی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اورکت حاجی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اورکت حاجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اورکت حاجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو