جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اورقین

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اورقین

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:١٩

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اورقین (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر اورقین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اورقین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اورقین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اورقین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اورقین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اورقین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اورقین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٥:١٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٤٦١٣:١٥:٠١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٣٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٤:٤٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:٣٠:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٩:١٣١٣:١٤:٣٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٩:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٤:٢١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٤:٠٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٨:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:١٧١٣:١٣:٤٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٨:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٣:٣٣١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٨:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤١٠٦:٣١:٥٣١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٧:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٣:١٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:١١٠٠:٢٧:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٧:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٥٢١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٦:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٧:١٧١٣:١٢:٤٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٦:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٦:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٥:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:١٩٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢١:٥٥١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٩:٥٤١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٤:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٨:٥٦١٣:١١:٥١٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٧:٥٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١١:٤٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٣:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٥:١٤١٣:١١:٣٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٣:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٤:٢٢١٣:١١:٣٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٣:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٣:٣١١٣:١١:٣٦٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٢:٤١١٣:١١:٣٥٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اورقین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اورقین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اورقین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اورقین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اورقین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اورقین شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اورقین شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٠٧:٥٠١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٤٤٢٣:٢٦:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠٧:٢٩١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:١٧٢٣:٢٥:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:٥٠٢٣:٢٥:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٥:٣٦١٢:٠٦:٤٧١٨:٠٧:٢٦١٨:٢٥:٢٣٢٣:٢٥:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٦:٢١١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٧:٠٧١٢:٠٦:٠٦١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٣٠٢٣:٢٤:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٧:٥٣١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٣:٠٧١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٤:٢٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٨:٣٩١٢:٠٥:٢٦١٨:٠١:٤١١٨:١٩:٣٨٢٣:٢٤:٠٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٥:٠٦١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:١٣٢٣:٢٣:٤٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٠:١١١٢:٠٤:٤٧١٧:٥٨:٥٠١٨:١٦:٤٨٢٣:٢٣:٢٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٤:٢٨١٧:٥٧:٢٥١٨:١٥:٢٤٢٣:٢٣:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١١:٤٥١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٦:٠١١٨:١٤:٠٠٢٣:٢٢:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٢:٣٢١٢:٠٣:٥٠١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٣٦٢٣:٢٢:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٠٣:٣٢١٧:٥٣:١٣١٨:١١:١٣٢٣:٢٢:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٠٧١٢:٠٣:١٤١٧:٥١:٥٠١٨:٠٩:٥١٢٣:٢١:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٢:٥٧١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٨:٢٩٢٣:٢١:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٤٤١٢:٠٢:٤٠١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٠٨٢٣:٢١:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٦:٣٣١٢:٠٢:٢٤١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٥:٤٧٢٣:٢١:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٧:٢٢١٢:٠٢:٠٨١٧:٤٦:٢٣١٨:٠٤:٢٧٢٣:٢٠:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٨:١١١٢:٠١:٥٢١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٣:٠٨٢٣:٢٠:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٩:٠١١٢:٠١:٣٧١٧:٤٣:٤٣١٨:٠١:٥٠٢٣:٢٠:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٥١١٢:٠١:٢٣١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٣٢٢٣:٢٠:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٠:٤١١٢:٠١:٠٩١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:١٥٢٣:١٩:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٣٢١٢:٠٠:٥٦١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٧:٥٩٢٣:١٩:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٢:٢٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٣٨:٣٣١٧:٥٦:٤٤٢٣:١٩:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٣:١٥١٢:٠٠:٣١١٧:٣٧:١٧١٧:٥٥:٣٠٢٣:١٩:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٠٧١٢:٠٠:١٩١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:١٧٢٣:١٨:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٤:٥٩١٢:٠٠:٠٨١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٣:٠٤٢٣:١٨:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٩:٥٨١٧:٣٣:٣٥١٧:٥١:٥٣٢٣:١٨:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٦:٤٥١١:٥٩:٤٨١٧:٣٢:٢٣١٧:٥٠:٤٣٢٣:١٨:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اورقین

اورقین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر اورقین در ویکیپدیا

شهر اورقین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اورقین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اورقین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اورقین بر روی نقشه

شهر اورقین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اورقین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اورقین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اورقین
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اورقین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اورقین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اورقین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اورقین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اورقین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اورقین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اورقین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اورقین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اورقین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اورقین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اورقین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اورقین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو