جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اورقین

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اورقین


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٢٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اورقین (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر اورقین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اورقین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اورقین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
هر كه خود را در محل تهمت درآورد كسی را كه گمان بد به او می‌برد ملامت نكند و هر كه راز خود را پنهان دارد اختیار با خودش است و هر سخنی كه از دو كس گذشت فاش می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اورقین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اورقین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اورقین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اورقین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٩:١٧١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٧:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٢:٥١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٦:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٢:٤٢١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٥:٥٦١٣:١٢:٣٤١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٢:١٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٢:١٢٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٥:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢١:٤١١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤١١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٤:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٩:٤١١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٨:٤٣١٣:١١:٥١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٤:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٧:٤٥١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٤:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٦:٤٩١٣:١١:٤٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٥:٥٥١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٣:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٥:٠٢١٣:١١:٣٨٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١١٠٦:١٤:١٠١٣:١١:٣٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٣:١٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٢٣:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٢:٣٠١٣:١١:٣٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٢:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١١:٤٢١٣:١١:٣٥٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٣٦٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:١١١٣:١١:٣٧٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٩:٢٧١٣:١١:٣٩٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٢:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٨:٤٥١٣:١١:٤١٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:١١:٤٤٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٧:٢٦١٣:١١:٤٨٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢١:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:٥٢٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٦:١٣١٣:١١:٥٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢١:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٢:٠٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢١:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٢:٠٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اورقین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اورقین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اورقین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اورقین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اورقین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٤٠:٢٨١٣:١٧:٥٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٤٠٠:٣٣:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤١:١٤١٣:١٧:٤٢١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٣:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤١:٥٩١٣:١٧:٢٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١٠:٥٥٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٢:٤٤١٣:١٧:٠٩١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٣:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٢٩١٣:١٦:٥٢١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٣٣:٠١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:١٤١٣:١٦:٣٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٢:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٤:٥٩١٣:١٦:١٧١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٣٢:٤١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٥:٥٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٢:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٦:٢٩١٣:١٥:٤١١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤١٠٠:٣٢:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٧:١٤١٣:١٥:٢٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٧٠٠:٣٢:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٥:٠٣١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣١:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٤:٤٤١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٢٨٠٠:٣١:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٢٧١٣:١٤:٢٤١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣١:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٠:١٢١٣:١٤:٠٤١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٣١:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٥٦١٣:١٣:٤٤١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٠:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥١:٤٠١٣:١٣:٢٤١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:٣٠:٤٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٣:٠٣١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:١٧٠٠:٣٠:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٠٩١٣:١٢:٤٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٥٠٠٠:٣٠:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٢:٢١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٢٣٠٠:٢٩:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٣٧١٣:١٢:٠٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢٩:٤١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٥:٢١١٣:١١:٣٩١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٢٨٠٠:٢٩:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٠٥١٣:١١:١٨١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٠٠٠٠:٢٩:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٦:٤٩١٣:١٠:٥٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٣٢٠٠:٢٨:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٠:٣٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٠٤٠٠:٢٨:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٨:١٧١٣:١٠:١٣١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٨:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٩:٠٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٨٠٠:٢٧:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٦:٥٩:٤٦١٣:٠٩:٣٠١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٤٠٠٠:٢٧:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٠:٣٠١٣:٠٩:٠٩١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٧:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:١٥١٣:٠٨:٤٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٧:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٢:٠٠١٣:٠٨:٢٦١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٦:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٠٨:٠٥١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٤٩٢٣:٢٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اورقین شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اورقین شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اورقین

اورقین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر اورقین در ویکیپدیا

شهر اورقین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اورقین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اورقین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اورقین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اورقین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اورقین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اورقین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اورقین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اورقین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اورقین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اورقین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اورقین دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اورقین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اورقین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اورقین
زمان پخش اذان مستقیم به افق اورقین
زمان پخش اذان زنده به افق اورقین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اورقین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اورقین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو