جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اورقین

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز اورقین


اذان صبح: ٠٤:١٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٣:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٧:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٢١:٤٥

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اورقین (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر اورقین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اورقین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اورقین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اورقین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اورقین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اورقین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اورقین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اورقین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:٢٢١٣:١٥:٣٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٣١:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٣:٠٤١٣:١٥:١٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٠:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٤٦١٣:١٥:٠١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٣٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٤:٤٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:٣٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٩:١٣١٣:١٤:٣٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٩:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٤:٢١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٤:٠٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:١٧١٣:١٣:٤٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٣:٣٣١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤١٠٦:٣١:٥٣١٣:١٣:٢٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٣:١٢١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:١١٠٠:٢٧:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٧:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٢:٥٢١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٦:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٧:١٧١٣:١٢:٤٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:٢٧٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٥:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:١٩٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢١:٥٥١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٥:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٩:٥٤١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٤:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٨:٥٦١٣:١١:٥١٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٧:٥٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٠٢١٣:١١:٤٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٦:٠٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٥:١٤١٣:١١:٣٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٣:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٤:٢٢١٣:١١:٣٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٣:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٣:٣١١٣:١١:٣٦٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اورقین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اورقین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اورقین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اورقین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اورقین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٦:٤٩١٣:١١:٥٢٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢١:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٦:١٣١٣:١١:٥٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢١:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٢:٠٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٢١:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٥:٠٦١٣:١٢:٠٧٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:١٣٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٢١:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٤:٠٦١٣:١٢:٢٠٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٢٤٠٠:٢١:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٢١:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٣:١٢١٣:١٢:٣٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٢١:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٢:٤٣٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٢١:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٢:٢٤١٣:١٢:٥١٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٤:١٤٠٠:٢١:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٢١:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠١:٤٣١٣:١٣:٠٩٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٢١:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٦:٠١:٢٥١٣:١٣:١٨٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٦:١١٠٠:٢١:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠١:٠٩١٣:١٣:٢٨٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٢١:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٦:٠٠:٥٤١٣:١٣:٣٨٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢١:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٣٠٦:٠٠:٤١١٣:١٣:٤٩٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢١:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٦:٠٠:٣٠١٣:١٤:٠٠٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٢١:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٦:٠٠:٢٠١٣:١٤:١١٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٢٢:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٦:٠٠:١٢١٣:١٤:٢٢٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٠:٠٦١٣:١٤:٣٤٢٠:٢٩:١٢٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٢٢:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠٠:٠١١٣:١٤:٤٦٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٢٢:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٩:٥٨١٣:١٤:٥٨٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥١:٠٥٠٠:٢٢:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٩:٥٦١٣:١٥:١٠٢٠:٣٠:٣٢٢٠:٥١:٣١٠٠:٢٢:٣٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٩:٥٦١٣:١٥:٢٣٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٥٦٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٩:٥٨١٣:١٥:٣٦٢٠:٣١:١٩٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٢٢:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٦:٠٠:٠٢١٣:١٥:٤٨٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٢٣:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٨٠٦:٠٠:٠٧١٣:١٦:٠١٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٣:٠٢٠٠:٢٣:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٦:٠٠:١٣١٣:١٦:١٤٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٣:٢١٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٦:٠٠:٢١١٣:١٦:٢٧٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٣٩٠٠:٢٣:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٦:٠٠:٣١١٣:١٦:٤١٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٢٣:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٦:٠٠:٤٢١٣:١٦:٥٤٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٢٤:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اورقین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین شهر اورقین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اورقین شهر اورقین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اورقین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اورقین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اورقین

اورقین، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر اورقین در ویکیپدیا

شهر اورقین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اورقین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اورقین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اورقین بر روی نقشه

شهر اورقین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اورقین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اورقین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اورقین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اورقین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اورقین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اورقین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اورقین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اورقین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اورقین
زمان پخش اذان آنلاین به افق اورقین
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اورقین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اورقین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اورقین
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اورقین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اورقین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اورقین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو