جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اوجابن

انجیر آباد | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز اوجابن


اذان صبح: ٠٣:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٥٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اوجابن (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای اوجابن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اوجابن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اوجابن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

افلاطون
خیر در نظر همه‌ی مردم، همان درك خوشی‌ها و در نظر خواص [=ویژگان]، همان شناخت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اوجابن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اوجابن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوجابن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اوجابن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اوجابن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اوجابن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٠٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٧:٠٩١٢:٥٢:١٣١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:٥٩١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٦:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٤:٢٨١٢:٥١:٤٦١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٣:٠٩١٢:٥١:٣٣١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:٤١٠٠:٠٥:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٥٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٣٦٠٠:٠٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٢٨٠٠:٠٤:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٤:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٣:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:١١٠٠:٠٣:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٢:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٢:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٢:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠١:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٩:٣١١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠١:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٤٩:٢٤١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠١:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٩:١٨١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٠:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٩:١٢١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٠٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٠٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٠٥٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤١٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥٩:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٥٩:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٥٠:٠٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٨:١٨٢٣:٥٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٩:١٣٢٣:٥٩:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٨:١٤١٢:٤٨:٤٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٠٨٢٣:٥٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٠:٤٥٢٠:١١:٠٣٢٣:٥٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوجابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوجابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اوجابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اوجابن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اوجابن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اوجابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوجابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اوجابن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اوجابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اوجابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اوجابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اوجابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوجابن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوجابن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اوجابن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اوجابن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوجابن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٤٠٥:٤٠:١١١٢:٤٩:٠٤١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٩:٠٩٢٣:٥٧:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٣٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٩:٠٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٥٩٢٣:٥٧:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٩:١٣١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٤٩٢٣:٥٧:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣٨:٢١١٢:٤٩:١٩٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:٣٧٢٣:٥٧:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٩:٢٥٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٢:٢٥٢٣:٥٦:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٤٩:٣٢٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٣:١٢٢٣:٥٦:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٩:٣٩٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٥٩٢٣:٥٦:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٦:١٧١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٤:٤٤٢٣:٥٦:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٣٥:٥٠١٢:٤٩:٥٤٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:٢٨٢٣:٥٦:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٥:٢٥١٢:٥٠:٠٢٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٦:١٢٢٣:٥٦:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٣٥:٠٢١٢:٥٠:١١٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٦:٥٤٢٣:٥٦:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٣٤:٤٠١٢:٥٠:٢٠٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٧:٣٦٢٣:٥٦:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣٤:٢٠١٢:٥٠:٣٠٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٨:١٦٢٣:٥٦:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٣٤:٠٢١٢:٥٠:٤٠٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٨:٥٥٢٣:٥٦:٥٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:٥٠:٥٠٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٩:٣٣٢٣:٥٦:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٣٣:٣١١٢:٥١:٠٠٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٣٠:١٠٢٣:٥٦:٥٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٢٠٥:٣٣:١٨١٢:٥١:١١٢٠:٠٩:١٨٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٧:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٣٣:٠٧١٢:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣١:١٩٢٣:٥٧:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٤٠٥:٣٢:٥٨١٢:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٥٢٢٣:٥٧:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٣٢:٥٠١٢:٥١:٤٥٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٣٢:٤٤١٢:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٥٤٢٣:٥٧:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٣٢:٤٠١٢:٥٢:٠٩٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٣:٢٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٣:٥٠٢٣:٥٧:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٣٢:٣٧١٢:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٧:٥١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٢:٤٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٤:٤٠٢٣:٥٨:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٣٢:٤١١٢:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٥:٠٣٢٣:٥٨:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣٢:٤٥١٢:٥٣:١٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٥:٢٤٢٣:٥٨:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٣٢:٥١١٢:٥٣:٢٦٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٥:٤٣٢٣:٥٨:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٤٠٥:٣٢:٥٩١٢:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٦:٠١٢٣:٥٨:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٣٣:٠٩١٢:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٦:١٧٢٣:٥٨:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٣٣:٢٠١٢:٥٤:٠٥٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:٣٢٢٣:٥٩:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اوجابن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوجابن روستای اوجابن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اوجابن روستای اوجابن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اوجابن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اوجابن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اوجابن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اوجابن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اوجابن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اوجابن

روستای اوجابن بر روی نقشه

روستای اوجابن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اوجابن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اوجابن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اوجابن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اوجابن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اوجابن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اوجابن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اوجابن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اوجابن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اوجابن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اوجابن
افق شرعی امروز فردا اوجابن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اوجابن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اوجابن دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اوجابن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اوجابن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اوجابن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اوجابن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو