جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اواران

هیدوچ | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اواران


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٦
اذان ظهر: ١١:٣٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٣٣:١٤
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٢٢

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اواران (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای اواران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اواران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اواران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
اگر آدمی از شغل‌ خود خرسند نباشد، یكی از مهم‌ترین راههای دستیابی به خویشتن را گم كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اواران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اواران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اواران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اواران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٣١٠٥:٤٧:٤٩١٢:١٨:١١١٨:٤٨:٥٧١٩:٠٦:٠٢٢٣:٣٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٦:٥٧١٢:١٨:٠١١٨:٤٩:٢٩١٩:٠٦:٣٦٢٣:٣٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:١٧:٥٢١٨:٥٠:٠١١٩:٠٧:١٠٢٣:٣٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٥:١٤١٢:١٧:٤٢١٨:٥٠:٣٣١٩:٠٧:٤٥٢٣:٣٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٤:٢٤١٢:١٧:٣٤١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:١٩٢٣:٣٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٣:٣٥١٢:١٧:٢٥١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٥٤٢٣:٣٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٢:٤٧١٢:١٧:١٨١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:٢٨٢٣:٣٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤١:٥٩١٢:١٧:١٠١٨:٥٢:٤٣١٩:١٠:٠٣٢٣:٣٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٥٠٥:٤١:١٣١٢:١٧:٠٤١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:٣٨٢٣:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٠:٢٧١٢:١٦:٥٧١٨:٥٣:٤٩١٩:١١:١٣٢٣:٣٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:١٩٠٥:٣٩:٤٣١٢:١٦:٥٢١٨:٥٤:٢٢١٩:١١:٤٨٢٣:٣٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٨:٥٩١٢:١٦:٤٧١٨:٥٤:٥٥١٩:١٢:٢٣٢٣:٣٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٨:١٧١٢:١٦:٤٢١٨:٥٥:٢٨١٩:١٢:٥٨٢٣:٣٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣٢٠٥:٣٧:٣٦١٢:١٦:٣٨١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٣٤٢٣:٣٤:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٦:٥٥١٢:١٦:٣٥١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:٠٩٢٣:٣٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٦:١٦١٢:١٦:٣٢١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٤:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٥:٣٨١٢:١٦:٣٠١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢٠٢٣:٣٤:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٥:٠١١٢:١٦:٢٨١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٥٦٢٣:٣٤:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٤:٢٥١٢:١٦:٢٧١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٣١٢٣:٣٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٣٣:٥٠١٢:١٦:٢٦١٨:٥٩:٢١١٩:١٧:٠٧٢٣:٣٤:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٣:١٧١٢:١٦:٢٦١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٤٢٢٣:٣٣:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٣٢:٤٤١٢:١٦:٢٧١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:١٧٢٣:٣٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:١١٠٥:٣٢:١٣١٢:١٦:٢٨١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٥٣٢٣:٣٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣١:٤٣١٢:١٦:٣٠١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:٢٨٢٣:٣٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣١:١٥١٢:١٦:٣٢١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:٠٣٢٣:٣٣:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٠:٤٧١٢:١٦:٣٥١٩:٠٢:٤٠١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٠:٢١١٢:١٦:٣٩١٩:٠٣:١٣١٩:٢١:١٣٢٣:٣٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٩:٥٦١٢:١٦:٤٣١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٤٨٢٣:٣٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١٥٠٥:٢٩:٣٣١٢:١٦:٤٨١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٣:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٢٩:١٠١٢:١٦:٥٣١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اواران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اواران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اواران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٧:٣٨١١:٣٢:٤١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٥:٢٥٢٢:٥٣:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٧:١٦١١:٣٢:٥٤١٦:٥٨:٤٧١٧:١٦:١٠٢٢:٥٣:٣٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٦:٥٢١١:٣٣:٠٥١٦:٥٩:٣٤١٧:١٦:٥٥٢٢:٥٣:٤٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٧١١:٣٣:١٦١٧:٠٠:٢٠١٧:١٧:٣٩٢٢:٥٤:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٦:٠١١١:٣٣:٢٥١٧:٠١:٠٦١٧:١٨:٢٤٢٢:٥٤:١٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٥:٣٣١١:٣٣:٣٤١٧:٠١:٥٢١٧:١٩:٠٨٢٢:٥٤:٢٧
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٥:٠٤١١:٣٣:٤٢١٧:٠٢:٣٨١٧:١٩:٥١٢٢:٥٤:٣٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٠٤:٣٣١١:٣٣:٥٠١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٤:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٤:٠٢١١:٣٣:٥٦١٧:٠٤:٠٨١٧:٢١:١٨٢٢:٥٤:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٣:٢٨١١:٣٤:٠٢١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٢:٠١٢٢:٥٥:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٢:٥٤١١:٣٤:٠٦١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٢:٤٣٢٢:٥٥:١٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٢:١٨١١:٣٤:١٠١٧:٠٦:٢١١٧:٢٣:٢٥٢٢:٥٥:٢٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠١:٤١١١:٣٤:١٣١٧:٠٧:٠٤١٧:٢٤:٠٧٢٢:٥٥:٢٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠١:٠٣١١:٣٤:١٦١٧:٠٧:٤٨١٧:٢٤:٤٨٢٢:٥٥:٣١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٠:٢٣١١:٣٤:١٧١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٥:٢٩٢٢:٥٥:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٢:٣٩٠٥:٥٩:٤٢١١:٣٤:١٨١٧:٠٩:١٣١٧:٢٦:١٠٢٢:٥٥:٣٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٢:٠٣٠٥:٥٩:٠١١١:٣٤:١٨١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٦:٥٠٢٢:٥٥:٤٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٨:١٨١١:٣٤:١٧١٧:١٠:٣٦١٧:٢٧:٣٠٢٢:٥٥:٤٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٠:٤٨٠٥:٥٧:٣٤١١:٣٤:١٦١٧:١١:١٨١٧:٢٨:١٠٢٢:٥٥:٤٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٠:٠٨٠٥:٥٦:٤٩١١:٣٤:١٣١٧:١١:٥٨١٧:٢٨:٤٩٢٢:٥٥:٤٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٣٩:٢٨٠٥:٥٦:٠٣١١:٣٤:١١١٧:١٢:٣٩١٧:٢٩:٢٨٢٢:٥٥:٤٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٣٨:٤٦٠٥:٥٥:١٦١١:٣٤:٠٧١٧:١٣:١٩١٧:٣٠:٠٧٢٢:٥٥:٤١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٣٨:٠٣٠٥:٥٤:٢٨١١:٣٤:٠٣١٧:١٣:٥٩١٧:٣٠:٤٥٢٢:٥٥:٣٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٣:٣٩١١:٣٣:٥٨١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٢٣٢٢:٥٥:٣٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٢:٤٩١١:٣٣:٥٢١٧:١٥:١٧١٧:٣٢:٠٠٢٢:٥٥:٣٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥١:٥٨١١:٣٣:٤٦١٧:١٥:٥٥١٧:٣٢:٣٧٢٢:٥٥:٢٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥١:٠٦١١:٣٣:٣٩١٧:١٦:٣٣١٧:٣٣:١٤٢٢:٥٥:٢٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٠:١٤١١:٣٣:٣١١٧:١٧:١١١٧:٣٣:٥٠٢٢:٥٥:١٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٣:٢١٠٥:٤٩:٢٠١١:٣٣:٢٣١٧:١٧:٤٨١٧:٣٤:٢٧٢٢:٥٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اواران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٢:٤٩١١:٣٣:٥٢١٧:١٥:١٧١٧:٣٢:٠٠٢٢:٥٥:٣٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥١:٥٨١١:٣٣:٤٦١٧:١٥:٥٥١٧:٣٢:٣٧٢٢:٥٥:٢٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥١:٠٦١١:٣٣:٣٩١٧:١٦:٣٣١٧:٣٣:١٤٢٢:٥٥:٢٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٠:١٤١١:٣٣:٣١١٧:١٧:١١١٧:٣٣:٥٠٢٢:٥٥:١٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٤٩:٢٠١١:٣٣:٢٣١٧:١٧:٤٨١٧:٣٤:٢٧٢٢:٥٥:٠٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٥:٤٨:٢٦١١:٣٣:١٤١٧:١٨:٢٥١٧:٣٥:٠٢٢٢:٥٥:٠٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٤٧:٣١١١:٣٣:٠٥١٧:١٩:٠١١٧:٣٥:٣٧٢٢:٥٤:٥٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٤٦:٣٥١١:٣٢:٥٥١٧:١٩:٣٧١٧:٣٦:١٢٢٢:٥٤:٤٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٥:٣٩١١:٣٢:٤٥١٧:٢٠:١٣١٧:٣٦:٤٧٢٢:٥٤:٣٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٤٤:٤١١١:٣٢:٣٤١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٧:٢١٢٢:٥٤:٢٥
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٣:٤٤١١:٣٢:٢٢١٧:٢١:٢٣١٧:٣٧:٥٥٢٢:٥٤:١٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٢:٤٥١١:٣٢:١٠١٧:٢١:٥٨١٧:٣٨:٢٩٢٢:٥٤:٠٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٤١:٤٦١١:٣١:٥٧١٧:٢٢:٣٢١٧:٣٩:٠٢٢٢:٥٣:٥١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٠:٤٦١١:٣١:٤٤١٧:٢٣:٠٥١٧:٣٩:٣٥٢٢:٥٣:٣٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٣٩:٤٦١١:٣١:٣١١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٠:٠٨٢٢:٥٣:٢٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٣٨:٤٥١١:٣١:١٧١٧:٢٤:١٢١٧:٤٠:٤٠٢٢:٥٣:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٣٧:٤٣١١:٣١:٠٢١٧:٢٤:٤٥١٧:٤١:١٢٢٢:٥٢:٥٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٣٦:٤٢١١:٣٠:٤٨١٧:٢٥:١٧١٧:٤١:٤٤٢٢:٥٢:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٣٥:٣٩١١:٣٠:٣٣١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٢:١٦٢٢:٥٢:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٦٠٥:٣٤:٣٧١١:٣٠:١٧١٧:٢٦:٢١١٧:٤٢:٤٧٢٢:٥٢:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٣٣:٣٣١١:٣٠:٠١١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٣:١٩٢٢:٥١:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٣٢:٣٠١١:٢٩:٤٥١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٣:٥٠٢٢:٥١:٣٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٣١:٢٦١١:٢٩:٢٩١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٤:٢١٢٢:٥١:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٠:٢٢١١:٢٩:١٢١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٤:٥١٢٢:٥١:٠٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٢٩:١٨١١:٢٨:٥٥١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٥:٢٢٢٢:٥٠:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٢٨:١٣١١:٢٨:٣٨١٧:٢٩:٢٧١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٠:٢٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٢٧:٠٨١١:٢٨:٢١١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٦:٢٣٢٢:٥٠:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٢٦:٠٣١١:٢٨:٠٤١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٦:٥٣٢٢:٤٩:٥١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٢٤:٥٨١١:٢٧:٤٦١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٧:٢٣٢٢:٤٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اواران روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اواران روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اواران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اواران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اواران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اواران

روستای اواران بر روی نقشه

روستای اواران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اواران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اواران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اواران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اواران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اواران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اواران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اواران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اواران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اواران
زمان پخش اذان مستقیم به افق اواران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اواران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اواران
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اواران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اواران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اواران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو