جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اواران

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اواران

اذان صبح: ٠٤:١٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢١
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٤٤

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اواران (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای اواران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اواران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اواران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
من ادب آموخته خدا هستم و على، ادب آموخته من است . پروردگارم مرا به سخاوت و نيكى كردن فرمان داد و از بخل و سختگيرى بازَم داشت . در نزد خداوند عزّوجلّ چيزى منفورتر از بخل و بد اخلاقى نيست ،و همانا آن عمل را ضايع مى‏ كند ، آن‏سان كه سركه عسل را.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اواران

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اواران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اواران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اواران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٤:٠٩١٢:٢٧:١٤١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٣٣٢٣:٤٧:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٣:٠٩١٢:٢٦:٥٩١٨:٥١:١٤١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٧:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٦:٤٥١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠١:١١١٢:٢٦:٣١١٨:٥٢:١٦١٩:٠٩:١٠٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٢٦:١٨١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٤٣٢٣:٤٦:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٢٦:٠٥١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:١٧٢٣:٤٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:٣٦٠٥:٥٨:١٨١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٣:٥٠١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٤:٢١١٩:١١:٢٣٢٣:٤٥:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٦:٢٦١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٤:٥٣١٩:١١:٥٧٢٣:٤٥:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٥:١٦١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٣١٢٣:٤٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٤:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٤:٥٥١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٣٩٢٣:٤٤:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٤:٤٥١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:١٣٢٣:٤٣:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٤:٣٥١٨:٥٧:٣٤١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٢٢٢٣:٤٣:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٠:١٩١٢:٢٤:١٨١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٥٧٢٣:٤٣:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢٤:١٠١٨:٥٩:١٢١٩:١٦:٣٢٢٣:٤٣:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٤:٠٣١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٠٧٢٣:٤٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٧:٥٥١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٤٢٢٣:٤٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٧:٠٩١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:١٨٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٣:٤٤١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٣:٣٩١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٢٩٢٣:٤١:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٤:١٥١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:١٦٢٣:٤١:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٤:١٣١٩:٢١:٥٢٢٣:٤١:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٢:١٦١٢:٢٣:٢١١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٢٨٢٣:٤١:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤١:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٣:١٩١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اواران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اواران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اواران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اواران

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اواران روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اواران روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اواران

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٨:٥٠١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٣:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٣:٥٩١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٤:٠٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٩:١٦١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٤:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٤:٣٠١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٤:٤٦١٢:٢٩:٤١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:١١٢٣:٤٤:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٥:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٥:٤١١٢:٣٠:١٩١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٥:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٤٠٥:٣٦:٠١١٢:٣٠:٣١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٥:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٦:٢٢١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٦:٠٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٦:٤٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٦:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٣٧:٠٦١٢:٣١:٠٥١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٦:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٧:٢٩١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٦:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٦:٥٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٨:١٦١٢:٣١:٣٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:١٩٢٣:٤٧:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٣٨:٤١١٢:٣١:٤٧١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٧:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣١:٥٧١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤٧:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٧:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٣٩:٥٩١٢:٣٢:١٥١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٨:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٢:٢٣١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٨:١٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٢:٣١١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٨:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٢١١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٨:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٨:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٢:٥٢١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٩:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:١١٢٣:٤٩:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٩:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢٨٢٣:٤٩:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٣:١٤١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٠٥٢٣:٤٩:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٤:٤٧١٢:٣٣:١٨١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٠:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٣:٢١١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٠:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٤٥:٤٨١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٠:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اواران روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اواران روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اواران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اواران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اواران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اواران

روستای اواران بر روی نقشه

روستای اواران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اواران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اواران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اواران
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اواران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اواران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اواران رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق اواران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اواران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اواران
زمان پخش اذان آنلاین به افق اواران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اواران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اواران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اواران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اواران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اواران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو