جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اواران

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز اواران


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:١٤
اذان ظهر: ١١:١٣:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٥٦
اذان مغرب: ١٦:٥١:٣٧
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٣٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اواران (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای اواران)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اواران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اواران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
یك حج بهتر است از هفتاد بنده آزاد كردن و خرج كشیدن و نفقه دادن اهل یك خانه از مسلمانان كه ایشان را سیر كند و بپوشاند و روی ایشان را از سؤال كردن حفظ كند بهتر است از هفتاد حج.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اواران

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اواران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اواران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اواران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اواران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٤:٤٣١٨:٥٧:١٠١٩:١٤:٢٢٢٣:٤٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥١:٤٨١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٧:٤٣١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٠:٥٨١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٣٢٢٣:٤٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٣٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٢٤:١٧١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٠٧٢٣:٤٣:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٩:٢٠١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٤٢٢٣:٤٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٨:٣٢١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:١٧٢٣:٤٢:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٧:٤٥١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٠:٢٨١٩:١٧:٥٢٢٣:٤٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٣:٤٩١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٢٨٢٣:٤٢:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٦:١٤١٢:٢٣:٤٤١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:٠٣٢٣:٤٢:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٩٢٣:٤١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٤:٤٨١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:١٤٢٣:٤١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٥٠٢٣:٤١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٣:٢٥١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٢٦٢٣:٤١:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٤:٢٢١٩:٢٢:٠٢٢٣:٤١:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٢:٠٧١٢:٢٣:٢١١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٣٨٢٣:٤١:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٨٠٥:٤١:٣٠١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٠:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٠:٥٣١٢:٢٣:١٩١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٠:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٠:١٨١٢:٢٣:١٨١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢٣:١٨١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٢٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:١٢٢٣:٤٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٤٨٢٣:٤٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٠:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:١٧٠٥:٣٧:١٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٠:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢٣:٣١١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٣٤٢٣:٤٠:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٠٠٥:٣٦:٢٢١٢:٢٣:٣٥١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٠:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢٣:٣٩١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٤٣٢٣:٤٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢٣:٤٥١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:١٨٢٣:٤٠:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٥:١٤١٢:٢٣:٥٠١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اواران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اواران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اواران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اواران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اواران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اواران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اواران

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٥:٥١:٢٨١١:١٢:٥٦١٦:٣٤:١٠١٦:٥١:٤٨٢٢:٣٣:٢٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٢:١٤١١:١٣:١٢١٦:٣٣:٥٦١٦:٥١:٣٧٢٢:٣٣:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٣:٠٠١١:١٣:٢٩١٦:٣٣:٤٥١٦:٥١:٢٧٢٢:٣٣:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٣:٤٥١١:١٣:٤٦١٦:٣٣:٣٥١٦:٥١:١٩٢٢:٣٤:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٤:٣١١١:١٤:٠٥١٦:٣٣:٢٧١٦:٥١:١٢٢٢:٣٤:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٥:١٦١١:١٤:٢٤١٦:٣٣:٢٠١٦:٥١:٠٧٢٢:٣٤:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٦:٠٢١١:١٤:٤٤١٦:٣٣:١٥١٦:٥١:٠٤٢٢:٣٤:٥٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٦:٤٧١١:١٥:٠٤١٦:٣٣:١١١٦:٥١:٠١٢٢:٣٥:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٧:٣٢١١:١٥:٢٥١٦:٣٣:٠٩١٦:٥١:٠١٢٢:٣٥:٢٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٨:١٧١١:١٥:٤٧١٦:٣٣:٠٨١٦:٥١:٠٢٢٢:٣٥:٤٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٩:٠١١١:١٦:١٠١٦:٣٣:١٠١٦:٥١:٠٤٢٢:٣٦:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٩:٤٥١١:١٦:٣٣١٦:٣٣:١٢١٦:٥١:٠٨٢٢:٣٦:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٠:٢٩١١:١٦:٥٧١٦:٣٣:١٦١٦:٥١:١٤٢٢:٣٦:٤٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠١:١٢١١:١٧:٢١١٦:٣٣:٢٢١٦:٥١:٢١٢٢:٣٧:١٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠١:٥٥١١:١٧:٤٦١٦:٣٣:٢٩١٦:٥١:٢٩٢٢:٣٧:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٢:٣٨١١:١٨:١٢١٦:٣٣:٣٨١٦:٥١:٣٩٢٢:٣٧:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٣:١٩١١:١٨:٣٧١٦:٣٣:٤٩١٦:٥١:٥١٢٢:٣٨:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٤:٠١١١:١٩:٠٤١٦:٣٤:٠١١٦:٥٢:٠٤٢٢:٣٨:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٤:٤١١١:١٩:٣١١٦:٣٤:١٤١٦:٥٢:١٨٢٢:٣٩:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٥:٢٢١١:١٩:٥٨١٦:٣٤:٢٩١٦:٥٢:٣٤٢٢:٣٩:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٦:٠١١١:٢٠:٢٥١٦:٣٤:٤٥١٦:٥٢:٥١٢٢:٤٠:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٦:٤٠١١:٢٠:٥٣١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٣:٠٩٢٢:٤٠:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٧:١٧١١:٢١:٢٢١٦:٣٥:٢٢١٦:٥٣:٢٩٢٢:٤٠:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٧:٥٥١١:٢١:٥٠١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٣:٥٠٢٢:٤١:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٨:٣١١١:٢٢:١٩١٦:٣٦:٠٤١٦:٥٤:١٢٢٢:٤١:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٠٦١١:٢٢:٤٨١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٤:٣٦٢٢:٤٢:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٩:٤١١١:٢٣:١٨١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٥:٠١٢٢:٤٢:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٠:١٤١١:٢٣:٤٧١٦:٣٧:١٨١٦:٥٥:٢٧٢٢:٤٣:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٠:٤٧١١:٢٤:١٧١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٥:٥٥٢٢:٤٣:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١١:١٩١١:٢٤:٤٧١٦:٣٨:١٤١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤٤:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اواران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اواران روستای اواران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اواران روستای اواران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اواران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اواران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اواران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اواران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اواران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اواران

روستای اواران بر روی نقشه

روستای اواران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اواران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اواران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اواران
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اواران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اواران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اواران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اواران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اواران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اواران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اواران دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اواران دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ اواران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اواران
زمان پخش اذان آنلاین به افق اواران
زمان پخش اذان زنده به افق اواران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اواران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو