جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اهکلان

گوراب زرمیخ | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز اهکلان


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:١٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اهکلان (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای اهکلان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اهکلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهکلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

نیچه
پاكی نفس، جدایی می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اهکلان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اهکلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهکلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اهکلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهکلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهکلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٥:٣٠١٣:١١:٢١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٣:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٤:١٧١٣:١١:١١١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٣:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:٥٢١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٤١١٣:١٠:٤٥٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٢:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٩:٣١١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢١:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢١:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢١:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٠:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٢:٥٦١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٤٩٠٠:٢٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١١:٥٥١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٠:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٩:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٩:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٩:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:١٠٠٠:١٨:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٧:٠٤٠٠:١٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٧:٥٧٠٠:١٨:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٢:١١١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٥٠٠٠:١٨:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٤٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٣٠٦:٠٠:٠٤١٣:١٠:٠٣٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٧:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٩:٢٥١٣:١٠:٠٨٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:١٧٠٠:١٧:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٨:٤٧١٣:١٠:١٣٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهکلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهکلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهکلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهکلان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اهکلان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اهکلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهکلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای اهکلان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اهکلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اهکلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای اهکلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اهکلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهکلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اهکلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای اهکلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهکلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اهکلان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٦:٠٩١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٩٠٠:٣٠:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٥:٥٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٤٠٠:٣٠:١١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٧:٣٧١٣:١٥:٣٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٠٩٠٠:٣٠:٠٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٥:٢١١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٩:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٩:١٧١٣:١٥:٠٤١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٩:٤٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٤٠:٠٧١٣:١٤:٤٦١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٩:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٤٠:٥٧١٣:١٤:٢٩١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٩:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤١:٤٧١٣:١٤:١١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٩:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٢:٣٧١٣:١٣:٥٢١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٩:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٣:٣٣١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٨:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٤:١٦١٣:١٣:١٤١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٨:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٥:٠٥١٣:١٢:٥٥١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٨:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٥:٥٥١٣:١٢:٣٥١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٢٥٠٠:٢٨:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٢:١٥١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٨:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٧:٣٤١٣:١١:٥٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٧:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٨:٢٣١٣:١١:٣٥١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٧:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٩:١٢١٣:١١:١٤١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٩٠٠:٢٧:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٠:٠١١٣:١٠:٥٤١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٧:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥٠:٥٠١٣:١٠:٣٣١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:١٥٠٠:٢٦:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥١:٤٠١٣:١٠:١٢١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٤٢٠٠:٢٦:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٥٢:٢٩١٣:٠٩:٥٠١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢٦:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٩:٢٩١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٣٦٠٠:٢٦:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٩:٠٨١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٠٤٠٠:٢٥:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٨:٤٦١٩:٢١:٥٩١٩:٤٠:٣٠٠٠:٢٥:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٤٦١٣:٠٨:٢٥١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:٥٧٠٠:٢٥:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٣٥١٣:٠٨:٠٣١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٢٤٠٠:٢٤:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٢٤١٣:٠٧:٤٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:٥١٠٠:٢٤:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:١٤١٣:٠٧:٢٠١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٤:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٩:٠٣١٣:٠٦:٥٩١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٤٥٠٠:٢٤:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٩:٥٣١٣:٠٦:٣٧١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:١٢٢٣:٥٣:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٠:٤٣١٢:٠٦:١٦١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٤٠٢٣:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اهکلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اهکلان روستای اهکلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای اهکلان روستای اهکلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اهکلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهکلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اهکلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اهکلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اهکلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اهکلان

روستای اهکلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اهکلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اهکلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اهکلان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای اهکلان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای اهکلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهکلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اهکلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اهکلان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهکلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهکلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اهکلان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهکلان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اهکلان
افق شرعی امروز فردا اهکلان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق اهکلان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اهکلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اهکلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو