جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اهوگان

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اهوگان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢٣:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٠٢:١٣
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٥٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اهوگان (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای اهوگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اهوگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(بر دیگران) آسان بگیر تا به تو (نیز) آسان گرفته شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اهوگان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اهوگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اهوگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهوگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٢:٥٤١٢:٣٥:٥٩١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٦:٤٩٢٣:٥٤:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٥:٥٠١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠١:٠٩١٢:٣٥:٤١١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٤:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٥:٣٣١٩:١١:١١١٩:٢٨:٣٨٢٣:٥٤:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٥:٢٥١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:١٥٢٣:٥٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٥:١٨١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٥١٢٣:٥٣:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٥:١١١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٢٨٢٣:٥٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٥:٠٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٠٥٢٣:٥٣:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٥:٠٠١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٤٢٢٣:٥٢:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٤:٥٥١٩:١٤:٣٩١٩:٣٢:١٩٢٣:٥٢:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٤:٤٨١٢:٣٤:٥٠١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥٢:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٤:٤٦١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٢:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٤:٤٣١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٢:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٤:٤٠١٩:١٦:٥٩١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥٢:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٢٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٤:٣٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥١:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥١:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٤:٣٥١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥١:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:٣٤١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٦٢٣:٥١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٤:٣٤١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥١:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠١٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٤:٣٦١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٤:٣٨١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٤٤٢٣:٥١:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٢١٢٣:٥١:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٥٧٢٣:٥١:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٣٣٢٣:٥١:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٥١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥١:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٥:٠١١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٥:٠٦١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهوگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اهوگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اهوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اهوگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اهوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اهوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوگان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٤٢:٤٥١١:٢٢:٣٥١٧:٠٢:٠٤١٧:١٨:٥٨٢٢:٤٤:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٣:٢٢١١:٢٢:٢٧١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٠٦٢٢:٤٣:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٤:٠٠١١:٢٢:٢٠١٧:٠٠:١٨١٧:١٧:١٤٢٢:٤٣:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٤:٣٩١١:٢٢:١٣١٦:٥٩:٢٦١٧:١٦:٢٤٢٢:٤٣:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٥:١٧١١:٢٢:٠٧١٦:٥٨:٣٥١٧:١٥:٣٥٢٢:٤٣:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٥:٥٧١١:٢٢:٠٢١٦:٥٧:٤٦١٧:١٤:٤٧٢٢:٤٣:٢٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٤٦:٣٦١١:٢١:٥٧١٦:٥٦:٥٧١٧:١٤:٠٠٢٢:٤٣:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٤٧:١٧١١:٢١:٥٣١٦:٥٦:١٠١٧:١٣:١٤٢٢:٤٣:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٧:٥٧١١:٢١:٥٠١٦:٥٥:٢٣١٧:١٢:٣٠٢٢:٤٣:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٤٨:٣٨١١:٢١:٤٨١٦:٥٤:٣٨١٧:١١:٤٦٢٢:٤٣:٠١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٥:٤٩:٢٠١١:٢١:٤٧١٦:٥٣:٥٤١٧:١١:٠٤٢٢:٤٢:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٠:٠١١١:٢١:٤٦١٦:٥٣:١١١٧:١٠:٢٣٢٢:٤٢:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٠:٤٤١١:٢١:٤٦١٦:٥٢:٣٠١٧:٠٩:٤٣٢٢:٤٢:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥١:٢٦١١:٢١:٤٧١٦:٥١:٤٩١٧:٠٩:٠٥٢٢:٤٢:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٢:٠٩١١:٢١:٤٩١٦:٥١:١٠١٧:٠٨:٢٨٢٢:٤٢:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٢:٥٢١١:٢١:٥٢١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٧:٥٢٢٢:٤٢:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٣:٣٦١١:٢١:٥٥١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٧:١٧٢٢:٤٢:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٤:٢٠١١:٢١:٥٩١٦:٤٩:٢١١٧:٠٦:٤٤٢٢:٤٢:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٥:٥٥:٠٤١١:٢٢:٠٤١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٦:١٢٢٢:٤٢:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٥:٤٨١١:٢٢:١٠١٦:٤٨:١٥١٧:٠٥:٤٢٢٢:٤٢:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٦:٣٣١١:٢٢:١٧١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٥:١٣٢٢:٤٢:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٨٠٥:٥٧:١٨١١:٢٢:٢٥١٦:٤٧:١٤١٧:٠٤:٤٥٢٢:٤٣:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٨:٠٤١١:٢٢:٣٣١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٤:١٩٢٢:٤٣:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٥:٥٨:٤٩١١:٢٢:٤٣١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٣:٥٤٢٢:٤٣:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٥:٥٩:٣٥١١:٢٢:٥٣١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٣:٣١٢٢:٤٣:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٠:٢١١١:٢٣:٠٤١٦:٤٥:٣١١٧:٠٣:٠٩٢٢:٤٣:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠١:٠٧١١:٢٣:١٦١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٢:٤٩٢٢:٤٣:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:٥٤١١:٢٣:٢٨١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٢:٣٠٢٢:٤٣:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٢:٤٠١١:٢٣:٤٢١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٢:١٣٢٢:٤٣:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٣:٢٧١١:٢٣:٥٦١٦:٤٤:١٢١٧:٠١:٥٨٢٢:٤٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوگان روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوگان روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اهوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اهوگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اهوگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اهوگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اهوگان

روستای اهوگان بر روی نقشه

روستای اهوگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اهوگان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اهوگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اهوگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اهوگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اهوگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اهوگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق اهوگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهوگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهوگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهوگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو