جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اهوگان

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز اهوگان

اذان صبح: ٠٤:١٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٥٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٥٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اهوگان (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای اهوگان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اهوگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اهوگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
با دگرگون ساختن روش درك، داوری و تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان زندگی را به گونه‌ی چشم‌گیری دگرگون ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اهوگان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اهوگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اهوگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اهوگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٨:٢٩١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٤٠٢٣:٥٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:١١٠٦:١٣:٤٠١٢:٣٨:١٥١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:١٤٢٣:٥٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:٣٩١٢:٣٨:٠١١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٤٨٢٣:٥٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١١:٣٩١٢:٣٧:٤٧١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٠:٣٩١٢:٣٧:٣٤١٩:٠٤:٥٣١٩:٢١:٥٧٢٣:٥٧:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٣٢٢٣:٥٦:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٨:٤٢١٢:٣٧:٠٨١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٠٧٢٣:٥٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٧:٤٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٤٢٢٣:٥٦:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٤٧١٢:٣٦:٤٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:١٧٢٣:٥٥:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٥٢٢٣:٥٥:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٦:٢١١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٢٨٢٣:٥٥:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٦:١١١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٠٤٢٣:٥٥:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٣٦:٠١١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٤:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٥:٥١١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:١٥٢٣:٥٤:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠١:٢١١٢:٣٥:٤٢١٩:١٠:٢٨١٩:٢٧:٥٢٢٣:٥٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٠:٢٩١٢:٣٥:٣٤١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٥:٢٦١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٣:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٨:٤٩١٢:٣٥:١٩١٩:١٢:١٠١٩:٢٩:٤١٢٣:٥٣:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٥:١٢١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٨٢٣:٥٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٥:٠٥١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٣:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٥:٠٠١٩:١٣:٥٥١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٤:٥٥١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٠٩٢٣:٥٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٤:٥٠١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٤٦٢٣:٥٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٢٣٢٣:٥٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٤:٤٣١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٢:٥١١٢:٣٤:٤٠١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٢:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٢:١١١٢:٣٤:٣٧١٩:١٧:٢٥١٩:٣٥:١٥٢٣:٥١:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٤:٣٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥١:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٤:٣٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهوگان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اهوگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اهوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اهوگان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اهوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اهوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اهوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اهوگان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اهوگان روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اهوگان روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اهوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اهوگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اهوگان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٣:١١١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥٠٢٣:٥٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤٠:١٩١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٤:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٥:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٣:٥٥١٢:٤٠:٤٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٥:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٥٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٢٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤١:١٠١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٥:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤١:٢٣١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٤٠٢٣:٥٦:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤١:٣٥١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٤٤٢٣:٥٦:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤١:٤٧١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٦:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤١:٥٩١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٦:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٦:١١١٢:٤٢:١٠١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٤٨٢٣:٥٦:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٧:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٤٣٢٣:٥٧:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٢:٤٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥٧:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٧:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:١١١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٨:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٨:٣٧١٢:٤٣:١٣١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٨:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٨:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٣:٣١١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٨:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٩:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٢٨٢٣:٥٩:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٠:٥٥١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٩:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٩:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٣٦٢٣:٥٩:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤٤:١٤١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٠:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٥٥٠٠:٠٠:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٣:٢٥١٢:٤٤:٢٥١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٠:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٤:٣٠١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٠:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٤:٢٧١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٠:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٠:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٤٧٠٠:٠١:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اهوگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اهوگان روستای اهوگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اهوگان روستای اهوگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اهوگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اهوگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اهوگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اهوگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اهوگان

روستای اهوگان بر روی نقشه

روستای اهوگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اهوگان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اهوگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اهوگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اهوگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا اهوگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اهوگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهوگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق اهوگان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اهوگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اهوگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اهوگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق اهوگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اهوگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو