جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اهوان

اردوغش | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اهوان


اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٨
اذان ظهر: ١١:١٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٦:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٣٥:١٧

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اهوان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای اهوان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اهوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر كس برای نیاز بیماری بكوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی كه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اهوان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اهوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اهوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣١:٥٣١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٥:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣١:٤٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣١:٣٥١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٤:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣١:٢٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣١:١٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:١٦١٢:٣١:١٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٠:١١١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤٣:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٥١٢٣:٤٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٢:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٢:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٣:١١١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤١:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٢:١٦١٢:٣٠:٣١١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:١٣٢٣:٤١:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤١:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤١:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٥٤٠٥:٢٧:١٥١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٢٧٢٣:٤٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٠:٣١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:١٨٢٣:٤٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤٠:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٥٩٢٣:٤٠:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٩٢٣:٣٩:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٣:٤٦١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٣٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٢٧٢٣:٣٩:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٢:٣٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٩:٣٨٢٠:٠٠:١٥٢٣:٣٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٤٥٠٥:٢٢:٠٠١٢:٣١:٠٠١٩:٤٠:٢٣٢٠:٠١:٠٢٢٣:٣٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهوان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اهوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اهوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اهوان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اهوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اهوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٧:٣٧١١:١٨:٢٩١٦:٤٨:٥١١٧:٠٧:٢٤٢٢:٣٦:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤٨:٣٣١١:١٨:٢٠١٦:٤٧:٣٩١٧:٠٦:١٤٢٢:٣٦:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٩:٢٩١١:١٨:١٣١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٥:٠٦٢٢:٣٦:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٥٠:٢٥١١:١٨:٠٦١٦:٤٥:١٩١٧:٠٣:٥٨٢٢:٣٥:٥٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥١:٢٢١١:١٨:٠٠١٦:٤٤:١٠١٧:٠٢:٥١٢٢:٣٥:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٢:١٩١١:١٧:٥٥١٦:٤٣:٠٣١٧:٠١:٤٦٢٢:٣٥:٤١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٣:١٦١١:١٧:٥٠١٦:٤١:٥٧١٧:٠٠:٤٢٢٢:٣٥:٣٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٤:١٤١١:١٧:٤٧١٦:٤٠:٥٢١٦:٥٩:٣٩٢٢:٣٥:٢٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٥:١٢١١:١٧:٤٤١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٨:٣٨٢٢:٣٥:٢١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٦:١١١١:١٧:٤٢١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٧:٣٧٢٢:٣٥:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٧:٠٩١١:١٧:٤٠١٦:٣٧:٤٤١٦:٥٦:٣٩٢٢:٣٥:١١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٨:٠٨١١:١٧:٤٠١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٥:٤١٢٢:٣٥:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٩:٠٧١١:١٧:٤٠١٦:٣٥:٤٦١٦:٥٤:٤٥٢٢:٣٥:٠٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٠:٠٧١١:١٧:٤١١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٣:٥٠٢٢:٣٥:٠١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:٠٦١١:١٧:٤٢١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٢:٥٧٢٢:٣٤:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٢:٠٦١١:١٧:٤٥١٦:٣٢:٥٩١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٤:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٠٦١١:١٧:٤٨١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:١٥٢٢:٣٤:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:٠٦١١:١٧:٥٣١٦:٣١:١٥١٦:٥٠:٢٦٢٢:٣٤:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٦١١:١٧:٥٨١٦:٣٠:٢٦١٦:٤٩:٣٩٢٢:٣٤:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٦:٠٧١١:١٨:٠٤١٦:٢٩:٣٨١٦:٤٨:٥٤٢٢:٣٥:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٧:٠٧١١:١٨:١٠١٦:٢٨:٥١١٦:٤٨:١٠٢٢:٣٥:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٨:٠٧١١:١٨:١٨١٦:٢٨:٠٦١٦:٤٧:٢٨٢٢:٣٥:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٩:٠٨١١:١٨:٢٧١٦:٢٧:٢٣١٦:٤٦:٤٧٢٢:٣٥:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٠:٠٨١١:١٨:٣٦١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٦:٠٨٢٢:٣٥:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١١:٠٩١١:١٨:٤٦١٦:٢٦:٠٢١٦:٤٥:٣١٢٢:٣٥:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٢:٠٩١١:١٨:٥٧١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٤:٥٦٢٢:٣٥:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٣:١٠١١:١٩:٠٩١٦:٢٤:٤٨١٦:٤٤:٢٢٢٢:٣٥:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:١٠١١:١٩:٢٢١٦:٢٤:١٤١٦:٤٣:٥٠٢٢:٣٥:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٥:١٠١١:١٩:٣٥١٦:٢٣:٤١١٦:٤٣:٢٠٢٢:٣٥:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:١٠١١:١٩:٥٠١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اهوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اهوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اهوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اهوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اهوان

روستای اهوان بر روی نقشه

روستای اهوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اهوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اهوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اهوان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اهوان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اهوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اهوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اهوان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اهوان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اهوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اهوان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهوان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اهوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اهوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اهوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو