جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اهوان

اردوغش | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز اهوان


اذان صبح: ٠٣:٥١:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:١١
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٨

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اهوان (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای اهوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اهوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌محبّت خداوند لازم است بر كسی كه خشمگین شده و سپس بردباری (و صبر)‌ كند. (و خشم خود را فرو نشاند.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای اهوان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اهوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اهوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اهوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٢:٠٣١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٥:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣١:٥٣١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٨٢٣:٤٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣١:٤٤١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٣٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣١:٣٥١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣١:٢٧١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣١:١٩١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:١٥٢٣:٤٤:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:١٦١٢:٣١:١٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:٠٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٠:١١١٢:٣١:٠٥١٩:٢٢:٣١١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٥١٢٣:٤٣:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٠:٤٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٢:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٠:٣٩١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٢:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٢٧٢٣:٤٢:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٣:١١١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤١:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٢:١٦١٢:٣٠:٣١١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:١٣٢٣:٤١:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤١:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤١:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:٢٨١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٥٢٢٣:٤٠:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٠:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٠٣٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٣:٣٦٢٣:٤٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٥٤٠٥:٢٧:١٥١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٢٧٢٣:٤٠:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢٦:٣١١٢:٣٠:٣١١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:١٨٢٣:٤٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤١٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤٠:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٥:٠٥١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٥٩٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣٠:٤٠١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٩٢٣:٣٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٣:٤٦١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٨:٣٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٠:٤٩١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٩:٢٧٢٣:٣٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٢:٣٤١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٩:٣٨٢٠:٠٠:١٥٢٣:٣٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اهوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اهوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اهوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اهوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اهوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اهوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٤٠٥:١٧:٣٢١٢:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٥:٥٣٢٣:٤٢:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٩٠٥:١٧:٤٧١٢:٣٦:١٥١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٦:٠٤٢٣:٤٢:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٦٠٥:١٨:٠٢١٢:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٥١٢٠:١٦:١٢٢٣:٤٢:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٨:٢٠١٢:٣٦:٤١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٦:١٩٢٣:٤٢:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٩٠٥:١٨:٣٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٦:٢٤٢٣:٤٣:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٣٠٥:١٨:٥٨١٢:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٦:٢٨٢٣:٤٣:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٠٠٥:١٩:٢٠١٢:٣٧:١٩١٩:٥٥:١١٢٠:١٦:٣٠٢٣:٤٣:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٩٠٥:١٩:٤٣١٢:٣٧:٣١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٦:٢٩٢٣:٤٤:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥١٠٥:٢٠:٠٧١٢:٣٧:٤٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٦:٢٨٢٣:٤٤:١٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٤٠٥:٢٠:٣٢١٢:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٦:٢٤٢٣:٤٤:٣٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٠٠٥:٢٠:٥٩١٢:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٦:١٨٢٣:٤٤:٥١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٨٠٥:٢١:٢٧١٢:٣٨:١٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٦:١١٢٣:٤٥:٠٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٨٠٥:٢١:٥٥١٢:٣٨:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٥:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٥٩٠٥:٢٢:٢٦١٢:٣٨:٤٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:٥٠٢٣:٤٥:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٣٠٥:٢٢:٥٧١٢:٣٨:٥٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٥:٣٧٢٣:٤٥:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٨٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٩:٠٠١٩:٥٤:١٧٢٠:١٥:٢٢٢٣:٤٦:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٥٠٥:٢٤:٠٢١٢:٣٩:٠٩١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٥:٠٦٢٣:٤٦:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٤٠٥:٢٤:٣٦١٢:٣٩:١٩١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٤:٤٧٢٣:٤٦:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٥٤٠٥:٢٥:١١١٢:٣٩:٢٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٤٧:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٢٥:٤٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٤:٠٤٢٣:٤٧:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٦:٢٤١٢:٣٩:٤٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٣:٤٠٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٩:٥١١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:١٤٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢٧:٤٠١٢:٣٩:٥٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٤٦٢٣:٤٨:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٨:١٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١٢:١٦٢٣:٤٨:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٨:٥٩١٢:٤٠:١٠١٩:٥١:٠٠٢٠:١١:٤٥٢٣:٤٨:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٦٠٥:٢٩:٤٠١٢:٤٠:١٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:١٢٢٣:٤٨:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٣٠:٢١١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٩:٥٧٢٠:١٠:٣٧٢٣:٤٩:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٣١:٠٣١٢:٤٠:٢٤١٩:٤٩:٢٣٢٠:١٠:٠٠٢٣:٤٩:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣١٠٥:٣١:٤٥١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٤٩:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٢:٢٨١٢:٤٠:٣١١٩:٤٨:١١٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٤٩:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٣:١١١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٨:٠٠٢٣:٥٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اهوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان روستای اهوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای اهوان روستای اهوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اهوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اهوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اهوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اهوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اهوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اهوان

روستای اهوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اهوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اهوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اهوان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای اهوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اهوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اهوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اهوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اهوان رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ اهوان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اهوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اهوان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اهوان
زمان پخش اذان زنده به افق اهوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اهوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اهوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو