جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اهواز

اهواز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اهواز


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٨:١٩
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٣٣

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اهواز (شهرستان اهواز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر اهواز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اهواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

برایان تریسی
اگر هر چه بیشتر، كنش ها، گفتار و كردار شما بر پایه ی والاترین ارزش هایتان باشند، بیشتر به خودتان دلبسته شده و احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا می كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اهواز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اهواز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهواز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اهواز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهواز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهواز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٢:٥٣١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢٩:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٢:٤٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٢:٣٥١٩:٥٢:٤١٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٢:٢٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣١:٠١١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٢:١٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٨:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٩:١٠١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٨:١٦١٣:١١:٥٩١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٧:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٧:٢٣١٣:١١:٥٣١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٧:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:١١:٤٨١٩:٥٧:٣١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٧:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٥:٤١١٣:١١:٤٤١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٧:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:١١:٤٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٤:٠٣١٣:١١:٣٦١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٦:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٣:١٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:١١:٣١٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢١:٤٥١٣:١١:٢٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢١:٠٢١٣:١١:٢٨٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٠:٢٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٦:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٣٩١٣:١١:٢٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:٠٠١٣:١١:٢٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٢١١٣:١١:٣٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٧:٤٥١٣:١١:٣٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٣٥١٣:١١:٣٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٤١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٥:٣١١٣:١١:٤٥٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٥:٠١١٣:١١:٤٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٣٣١٣:١١:٥٥٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٥:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٤:٠٦١٣:١٢:٠٠٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهواز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اهواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر اهواز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اهواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر اهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اهواز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٥:١٣١٣:١٧:٥١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٣٥:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٧:٣٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٥:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٦:٢٧١٣:١٧:١٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٣٥:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٧:٠٣١٣:١٧:٠٢١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣٥:٢٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٦:٤٥١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٣٥:١٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٨:١٦١٣:١٦:٢٨١٩:٤٤:١١٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٥:٠٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٤٨:٥٢١٣:١٦:١٠١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٣٤:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٤٩:٢٨١٣:١٥:٥٢١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٣٤:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥٠:٠٤١٣:١٥:٣٣١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٠٥٠٠:٣٤:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٠:٤٠١٣:١٥:١٥١٩:٣٩:٢١١٩:٥٦:٥١٠٠:٣٤:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥١:١٥١٣:١٤:٥٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:٣٣:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥١:٥١١٣:١٤:٣٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:١٩٠٠:٣٣:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٢:٢٦١٣:١٤:١٧١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٠٣٠٠:٣٣:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٣:٠٢١٣:١٣:٥٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٤٧٠٠:٣٣:١٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٣:٣٧١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:٣٢:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٤:١٢١٣:١٣:١٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:١٢٠٠:٣٢:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٤:٤٨١٣:١٢:٥٦١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٥٠٠:٣٢:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٥:٢٣١٣:١٢:٣٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٣٧٠٠:٣٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٥:٥٨١٣:١٢:١٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:١٩٠٠:٣١:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٦:٣٣١٣:١١:٥٣١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠١٠٠:٣١:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٩٠٦:٥٧:٠٨١٣:١١:٣٢١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٢:٤٣٠٠:٣١:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٢٠٦:٥٧:٤٣١٣:١١:١٠١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٢٤٠٠:٣١:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٦:٥٨:١٧١٣:١٠:٤٩١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٠٦٠٠:٣٠:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٨:٥٢١٣:١٠:٢٨١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٤٧٠٠:٣٠:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٠:٠٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٢٨٠٠:٣٠:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٠:٠٣١٣:٠٩:٤٥١٩:١٨:٥٧١٩:٣٦:١٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٠:٣٨١٣:٠٩:٢٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٥١٠٠:٢٩:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠١:١٣١٣:٠٩:٠٢١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٣٢٠٠:٢٩:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠١:٤٨١٣:٠٨:٤٠١٩:١٥:٠٣١٩:٣٢:١٤٠٠:٢٨:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٢:٢٤١٣:٠٨:١٩١٩:١٣:٤٥١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٨:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٧:٥٨١٨:١٢:٢٧١٨:٢٩:٣٧٢٣:٢٨:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اهواز شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر اهواز شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اهواز

اهواز یکی از کلان‌شهرهای ایران است، که در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد و به‌عنوان مرکز استان خوزستان شناخته می‌شود. جمعیّت این شهر طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۰ برابر ۱٬۱۱۲٬۰۲۱ نفر می‌باشد، که به‌عنوان هفتمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌آید

شهر اهواز در ویکیپدیا

شهر اهواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اهواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اهواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اهواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اهواز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اهواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اهواز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اهواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اهواز رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اهواز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ اهواز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا اهواز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اهواز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اهواز
زمان پخش اذان زنده به افق اهواز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اهواز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اهواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو