جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اهواز

اهواز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اهواز

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٥٥
اذان مغرب: ١٨:١٧:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:١٠

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اهواز (شهرستان اهواز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر اهواز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اهواز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اهواز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اهواز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اهواز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهواز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اهواز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهواز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اهواز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٧:٠٤١٣:١٥:٠٨١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠١:٢٢٠٠:٣٣:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٥:٥٥١٣:١٤:٥٤١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٣٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٤:٤٠١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٤:٢٧١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٤:١٤١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:١١٠٠:٣١:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤١:٢٨١٣:١٤:٠١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٣١:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٠:٢٢١٣:١٣:٤٩١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣١:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٩:١٨١٣:١٣:٣٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٣٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٨:١٤١٣:١٣:٢٦١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٣٠:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٧:١٢١٣:١٣:١٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٠:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٦:١٠١٣:١٣:٠٤١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٢:٥٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٩:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٩:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٢:٣٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٩:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٢:١١١٣:١٢:٢٧١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٢١٠٠:٢٨:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣١:١٤١٣:١٢:١٩١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٨:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٠:١٨١٣:١٢:١٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٨:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٢:٠٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٨:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٢٨١٣:١١:٥٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:١١:٥٣١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٧:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٤٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:١١:٤٤١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٧:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٠٣١٣:١١:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٧:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:٣٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:١١:٣٣٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٦:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٢:٤١١٣:١١:٣١٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:٣٠٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٢٦:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:١٢١٣:١١:٢٨٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٣٠١٣:١١:٢٨٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهواز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اهواز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اهواز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهواز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اهواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر اهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اهواز

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اهواز شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اهواز شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهواز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اهواز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهواز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهواز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اهواز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٣:٢٨١٢:٠٧:٤٣١٨:١١:٢٩١٨:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٠١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٠٧:٢٢١٨:١٠:١١١٨:٢٧:٢١٢٣:٢٧:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٧:٠١١٨:٠٨:٥٣١٨:٢٦:٠٣٢٣:٢٧:٢٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٥:١٦١٢:٠٦:٤٠١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٤:٤٥٢٣:٢٧:٠٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٥:٥٢١٢:٠٦:٢٠١٨:٠٦:١٨١٨:٢٣:٢٨٢٣:٢٦:٤٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٦:٢٩١٢:٠٥:٥٩١٨:٠٥:٠١١٨:٢٢:١١٢٣:٢٦:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٥:٣٩١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٠:٥٤٢٣:٢٦:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٧:٤٢١٢:٠٥:١٩١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٣٧٢٣:٢٥:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٨:١٩١٢:٠٤:٥٩١٨:٠١:١١١٨:١٨:٢١٢٣:٢٥:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٠٨:٥٦١٢:٠٤:٤٠١٧:٥٩:٥٥١٨:١٧:٠٦٢٣:٢٥:١٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٠٩:٣٤١٢:٠٤:٢٠١٧:٥٨:٣٩١٨:١٥:٥٠٢٣:٢٤:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٠:١١١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٧:٢٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٢٤:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٠:٤٩١٢:٠٣:٤٣١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:٢١٢٣:٢٤:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١١:٢٨١٢:٠٣:٢٥١٧:٥٤:٥٥١٨:١٢:٠٧٢٣:٢٣:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٢:٠٦١٢:٠٣:٠٧١٧:٥٣:٤١١٨:١٠:٥٤٢٣:٢٣:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٢:٥٠١٧:٥٢:٢٧١٨:٠٩:٤١٢٣:٢٣:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٣:٢٤١٢:٠٢:٣٣١٧:٥١:١٤١٨:٠٨:٢٩٢٣:٢٣:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٠٢:١٧١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٧:١٨٢٣:٢٢:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٤:٤٤١٢:٠٢:٠١١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٠٧٢٣:٢٢:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٢٤١٢:٠١:٤٥١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٤:٥٧٢٣:٢٢:١٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٠١:٣٠١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٣:٤٧٢٣:٢١:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٤٦١٢:٠١:١٦١٧:٤٥:١٩١٨:٠٢:٣٨٢٣:٢١:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٧:٢٧١٢:٠١:٠٢١٧:٤٤:١٠١٨:٠١:٣١٢٣:٢١:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٨:٠٩١٢:٠٠:٤٩١٧:٤٣:٠٢١٨:٠٠:٢٣٢٣:٢١:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٨:٥١١٢:٠٠:٣٦١٧:٤١:٥٤١٧:٥٩:١٧٢٣:٢١:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٩:٣٤١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٠:٤٨١٧:٥٨:١٢٢٣:٢٠:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٠:١٧١٢:٠٠:١٢١٧:٣٩:٤٢١٧:٥٧:٠٧٢٣:٢٠:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢١:٠٠١٢:٠٠:٠١١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٦:٠٤٢٣:٢٠:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢١:٤٤١١:٥٩:٥١١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٠١٢٣:٢٠:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٢:٢٨١١:٥٩:٤١١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٣:٥٩٢٣:١٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اهواز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اهواز شهر اهواز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اهواز شهر اهواز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اهواز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهواز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اهواز

اهواز یکی از کلان‌شهرهای ایران است، که در بخش مرکزی شهرستان اهواز قرار دارد و به‌عنوان مرکز استان خوزستان شناخته می‌شود. جمعیّت این شهر طبق آمار رسمی سال ۱۳۹۰ برابر ۱٬۱۱۲٬۰۲۱ نفر می‌باشد، که به‌عنوان هفتمین شهر پرجمعیت ایران به‌شمار می‌آید

شهر اهواز در ویکیپدیا

شهر اهواز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اهواز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اهواز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اهواز بر روی نقشه

شهر اهواز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اهواز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اهواز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اهواز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اهواز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اهواز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اهواز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اهواز رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اهواز
زمان پخش اذان زنده به افق اهواز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اهواز دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اهواز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اهواز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق اهواز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا اهواز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اهواز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو