جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اهر

اهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز اهر


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٥
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٧:٥٨
اذان مغرب: ٢١:١٠:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٢

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اهر (شهرستان اهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر اهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آنان كه در گذشته زندگی می كنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اهر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣١:٥٦١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٣٠:٣٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٣٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٠:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٩:١١٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٩:٠٣٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٨:٥٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٤:٣١١٣:١٨:٤٨٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٩:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٣:٢١١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٢:١١١٣:١٨:٣٥٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٨:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٥٠٦:٢١:٠٤١٣:١٨:٢٩٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٩:٥٧١٣:١٨:٢٤٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٨:٥٢١٣:١٨:٢٠٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٧:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٧:٤٧١٣:١٨:١٦٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٢٧:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٦:٤٥١٣:١٨:١٢٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٧:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١٨:٠٩٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٥١٠٠:٢٦:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٤:٤٣١٣:١٨:٠٧٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٢٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٣٠٦:١٣:٤٥١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٢٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٠٠٦:١٢:٤٨١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٢٦:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١١:٥٢١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٥:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٠٦٠٦:١٠:٥٨١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٢٥:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٠:٠٥١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٩:١٤١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٢٥:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٨:٠٨٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٣١٠٠:٢٥:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٩٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٨:١٠٢٠:٢٩:١٣٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٦:٥١١٣:١٨:١٣٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥١:٢٢٠٠:٢٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٨:١٧٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٨:٢١٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٣:١٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٢٠٠٦:٠٤:٤٢١٣:١٨:٢٥٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:١٥٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٨:٣١٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٤:٥٥٠٠:٢٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر اهر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر اهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر اهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر اهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اهر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١١٠٦:٠٥:١٤١٣:١٨:٢٢٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٢٤:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٦:٠٤:٣٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٤:١٥٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٨:٣٢٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٢٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٧٠٦:٠٣:١٦١٣:١٨:٣٧٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٢٤:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٦:٠٢:٤٠١٣:١٨:٤٣٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٩٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٨:٥٠٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٦:٠١:٣٤١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٢٣:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٩٠٦:٠١:٠٤١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٩:١٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:١٩:١٣٢٠:٣٨:١٢٢١:٠٠:٠١٠٠:٢٣:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٦:٠٠:٠٩١٣:١٩:٢١٢٠:٣٨:٥٥٢١:٠٠:٤٧٠٠:٢٣:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٥٩:٤٤١٣:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:٣٢٠٠:٢٣:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٥٩:٢١١٣:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٨٢١:٠٢:١٥٠٠:٢٣:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٥٩:٠٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٥٨٢١:٠٢:٥٧٠٠:٢٣:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٥٨:٤٠١٣:٢٠:٠٠٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٣:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٥٨:٢٣١٣:٢٠:١٠٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٤:١٨٠٠:٢٣:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٥٨:٠٧١٣:٢٠:٢١٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٤:٥٦٠٠:٢٣:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٥٧:٥٣١٣:٢٠:٣٢٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٥:٣٣٠٠:٢٣:٥٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٥٧:٤١١٣:٢٠:٤٣٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٦:٠٩٠٠:٢٤:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٥٧:٣١١٣:٢٠:٥٥٢٠:٤٤:٣١٢١:٠٦:٤٣٠٠:٢٤:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٥٧:٢٣١٣:٢١:٠٧٢٠:٤٥:٠٢٢١:٠٧:١٦٠٠:٢٤:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٥٧:١٦١٣:٢١:١٩٢٠:٤٥:٣٢٢١:٠٧:٤٧٠٠:٢٤:١٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٥٧:١٢١٣:٢١:٣١٢٠:٤٦:٠٠٢١:٠٨:١٦٠٠:٢٤:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٥٧:٠٩١٣:٢١:٤٣٢٠:٤٦:٢٧٢١:٠٨:٤٤٠٠:٢٤:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤١٠٥:٥٧:٠٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٤٦:٥٢٢١:٠٩:١٠٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٥٧:٠٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:٤٧:١٥٢١:٠٩:٣٥٠٠:٢٤:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٥٧:١١١٣:٢٢:٢١٢٠:٤٧:٣٧٢١:٠٩:٥٨٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٥٧:١٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:٤٧:٥٨٢١:١٠:١٩٠٠:٢٥:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٤٨:١٧٢١:١٠:٣٨٠٠:٢٥:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٧:٢٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٤٨:٣٤٢١:١٠:٥٥٠٠:٢٥:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٥٧:٣٨١٣:٢٣:١٣٢٠:٤٨:٤٩٢١:١١:١١٠٠:٢٥:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٥٧:٤٩١٣:٢٣:٢٦٢٠:٤٩:٠٣٢١:١١:٢٥٠٠:٢٦:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اهر شهر اهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر اهر شهر اهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر اهر

شهرستان اَهَر یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است و مرکز آن نیز شهر اهر است. جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۹۰ هجری شمسی ۱۲۸۰۰۰ نفر می‌باشد که ۹۲۰۰۰ نفر در شهر اهر و ۳۶۰۰۰ نفر در روستاها به سر می‌برند

شهر اهر در ویکیپدیا

شهر اهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اهر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر اهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر اهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اهر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اهر
افق شرعی امروز فردا اهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا اهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو