جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اهرم

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز اهرم


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٨

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اهرم (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر اهرم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اهرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اهرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تا كاری نكنید، چیزی تغییر نمی‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اهرم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اهرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهرم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اهرم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهرم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهرم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٠:١٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٧:٣٧٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٤:٥٤١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:١٣٠٠:٢٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٥٠٦:٣٨:٠٩١٣:٠٤:٤٠١٩:٣١:٣٧١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٣:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٤:١٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٠٤٠٠:٢٣:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٤١٠٠:٢٢:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:١٨٠٠:٢٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٩٠٦:٣٣:٠٢١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٤:٣٣١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٢:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣١:٠٤١٣:٠٣:١١١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:١١٠٠:٢١:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٣:٤٩٠٠:٢١:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢١:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٠:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٦٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٢:٣١١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:٢٠:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٠:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٢:١٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٠:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٨٠٠:١٩:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠١:٥١١٩:٤١:١١١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٩:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢١:١٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠١:٣٤١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٨:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٩:٤٣١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:١٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٥٨١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٨:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٨:١٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٨:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٧:٣١١٣:٠١:١٩١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٦:٤٩١٣:٠١:١٧١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١١٠٠:١٧:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٦:٠٨١٣:٠١:١٥١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٥:٢٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهرم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اهرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اهرم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اهرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اهرم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٠:٢٣١٣:٠١:٣٠١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٦٠٠:١٦:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٣٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٦:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٩:٣١١٣:٠١:٤٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٦:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١٧٠٠:١٦:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠١:٥٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٦:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠١:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٦:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٦:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:١٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٦:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:٢١١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٣٠٠:١٦:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٧:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١٩٠٠:١٧:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٧:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٢:٥٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٧:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٧:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٧:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٧:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٧:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٧:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٦٠٠:١٧:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٨:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٨:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٨:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٨:٣٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٥:٠١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٨:٤٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٨:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٩:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٩:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٩:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٩:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٠:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اهرم شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اهرم شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اهرم

اَهرَم، شهری است واقع در استان بوشهر در کشور ایران. اهرم مرکز شهرستان تنگستان است

شهر اهرم در ویکیپدیا

شهر اهرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اهرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اهرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اهرم بر روی نقشه

شهر اهرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اهرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اهرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اهرم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اهرم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اهرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اهرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اهرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اهرم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اهرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق اهرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهرم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اهرم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اهرم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اهرم
زمان پخش اذان مستقیم به افق اهرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اهرم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اهرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو