جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر اهرم

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز اهرم


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٩
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١٠:٠٨

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اهرم (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر اهرم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اهرم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهرم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر موفقیت تیم با از خودگذشتگی شما كسب می شود، چه بهتر كه این از خودگذشتگی را نشان بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اهرم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اهرم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهرم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر اهرم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اهرم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اهرم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٤٠٠:٢٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٦:١١١٣:٠٢:٢١١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٢:١٢١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:١١٠٠:٢٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠١:٥٧١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠١:٥١١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٠٨٠٠:١٩:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢١:٥٥١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٥٨١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٩:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢١:٠٧١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٠:١٩١٣:٠١:٣٤١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٨:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٩:٣٣١٣:٠١:٢٩١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:٤٨١٣:٠١:٢٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٨:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٨:٠٤١٣:٠١:٢٢١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٧:٢١١٣:٠١:١٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٨:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٦:٣٩١٣:٠١:١٧١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٥:٥٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٧:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٥:٢٠١٣:٠١:١٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٧:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:١٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٧:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٤:٠٥١٣:٠١:١٤١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٣:٢٩١٣:٠١:١٤١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٧:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٢:٥٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٧:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٢:٢٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٢٠١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٧:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١١:١٩١٣:٠١:٢٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٠٠٠:١٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٠:٥٠١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٦:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٠:٢٣١٣:٠١:٣٠١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٦٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٣٥١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٩:٣١١٣:٠١:٤٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٦:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١٧٠٠:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اهرم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اهرم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر اهرم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهرم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اهرم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر اهرم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اهرم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اهرم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٠:٣٥١١:٤٩:١٤١٧:٢٧:٣١١٧:٤٤:٣٦٢٣:١٠:٢٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١١:١٥١١:٤٩:٠٦١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٣:٤٢٢٣:١٠:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١١:٥٥١١:٤٨:٥٩١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٢:٤٨٢٣:١٠:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٢:٣٦١١:٤٨:٥٢١٧:٢٤:٤٦١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٩:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٣:١٧١١:٤٨:٤٦١٧:٢٣:٥٣١٧:٤١:٠٥٢٣:٠٩:٤٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٣:٥٩١١:٤٨:٤١١٧:٢٣:٠١١٧:٤٠:١٤٢٣:٠٩:٣٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٤:٤١١١:٤٨:٣٦١٧:٢٢:١٠١٧:٣٩:٢٥٢٣:٠٩:٣٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٥:٢٣١١:٤٨:٣٣١٧:٢١:٢١١٧:٣٨:٣٧٢٣:٠٩:٢٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٦:٠٦١١:٤٨:٣٠١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٧:٥١٢٣:٠٩:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٦:٤٩١١:٤٨:٢٧١٧:١٩:٤٥١٧:٣٧:٠٥٢٣:٠٩:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٧:٣٣١١:٤٨:٢٦١٧:١٨:٥٩١٧:٣٦:٢١٢٣:٠٩:١٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٨:١٧١١:٤٨:٢٥١٧:١٨:١٤١٧:٣٥:٣٨٢٣:٠٩:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:١٩:٠١١١:٤٨:٢٦١٧:١٧:٣٠١٧:٣٤:٥٦٢٣:٠٩:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:١٩:٤٦١١:٤٨:٢٧١٧:١٦:٤٧١٧:٣٤:١٥٢٣:٠٩:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٠:٣١١١:٤٨:٢٨١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:٣٦٢٣:٠٩:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢١:١٦١١:٤٨:٣١١٧:١٥:٢٦١٧:٣٢:٥٨٢٣:٠٩:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٢:٠٢١١:٤٨:٣٤١٧:١٤:٤٨١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٩:٠١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٢:٤٨١١:٤٨:٣٩١٧:١٤:١١١٧:٣١:٤٦٢٣:٠٩:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:٣٤١١:٤٨:٤٤١٧:١٣:٣٥١٧:٣١:١٢٢٣:٠٩:٠٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٤:٢١١١:٤٨:٥٠١٧:١٣:٠١١٧:٣٠:٤٠٢٣:٠٩:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٥:٠٨١١:٤٨:٥٧١٧:١٢:٢٨١٧:٣٠:٠٩٢٣:٠٩:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٥:٥٥١١:٤٩:٠٤١٧:١١:٥٦١٧:٢٩:٣٩٢٣:٠٩:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٦:٤٢١١:٤٩:١٣١٧:١١:٢٦١٧:٢٩:١١٢٣:٠٩:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٢٩١١:٤٩:٢٢١٧:١٠:٥٨١٧:٢٨:٤٥٢٣:٠٩:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٢٨:١٧١١:٤٩:٣٢١٧:١٠:٣١١٧:٢٨:٢٠٢٣:٠٩:٣٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٩:٠٥١١:٤٩:٤٣١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٥٧٢٣:٠٩:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٢٩:٥٣١١:٤٩:٥٥١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٧:٣٥٢٣:٠٩:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٠:٤١١١:٥٠:٠٨١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:١٤٢٣:٠٩:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣١:٢٩١١:٥٠:٢٢١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٦:٥٦٢٣:١٠:٠٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٢:١٧١١:٥٠:٣٦١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٦:٣٩٢٣:١٠:١٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر اهرم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اهرم شهر اهرم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر اهرم شهر اهرم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اهرم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اهرم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اهرم

اَهرَم، شهری است واقع در استان بوشهر در کشور ایران. اهرم مرکز شهرستان تنگستان است

شهر اهرم در ویکیپدیا

شهر اهرم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اهرم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اهرم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اهرم بر روی نقشه

شهر اهرم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اهرم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اهرم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اهرم
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر اهرم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر اهرم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر اهرم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اهرم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اهرم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق اهرم
زمان پخش اذان زنده به افق اهرم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اهرم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اهرم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اهرم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اهرم
افق شرعی امروز فردا اهرم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اهرم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اهرم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو