جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انگوری

پسکوه | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انگوری


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٢:٣٤
اذان ظهر: ١١:١٧:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٠٤
نیمه شب: ٢٢:٣٩:٠٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انگوری (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای انگوری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انگوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آبراهام مازلو
اگر آدمی می‌خواهد به دیگران كمك كند، پسندیده‌ترین روش این است كه خود، انسان والاتری شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انگوری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انگوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انگوری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انگوری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٢:١١١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤٥٢٣:٤١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٢:٠١١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٢١٢٣:٤٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢١:٥٣١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٥٧٢٣:٤٠:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢١:٤٤١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٢٩١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٤٦٢٣:٣٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٤:١٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٢٢٢٣:٣٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٥٩٢٣:٣٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢١:١١١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٩:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤١:٥٩١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٢٢٣:٣٩:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤١:١٥١٢:٢١:٠١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٤٩٢٣:٣٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٢٥٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٩:١٠١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٨:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:١٦٢٣:٣٨:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٠٢٣:٣٧:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:١٩٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٠٧٢٣:٣٧:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٥٧٢٣:٣٧:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٣:٥٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٧:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢١:٠٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٧:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٢١:٠٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣١:٤٧١٢:٢١:١٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٧:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣١:٢٥١٢:٢١:١٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٤٢٣:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انگوری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انگوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انگوری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٨:٤٨١٢:٢٧:٠٩١٨:٥٥:٠٥١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٧:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٩:١٧١٢:٢٦:٥٣١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٠٦٢٣:٤٦:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٥:٥٩:٤٦١٢:٢٦:٣٧١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٠:١٥١٢:٢٦:٢٠١٨:٥٢:٠١١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٦:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٢٦:٠٣١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٦:٢١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:١٢١٢:٢٥:٤٦١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٦:٥٠٢٣:٤٦:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٢٥:٢٨١٨:٤٨:٥١١٩:٠٥:٤٥٢٣:٤٥:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٢:٠٨١٢:٢٥:١٠١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٣٩٢٣:٤٥:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٢:٣٦١٢:٢٤:٥١١٨:٤٦:٤٢١٩:٠٣:٣٣٢٣:٤٥:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٢٤:٣٣١٨:٤٥:٣٦١٩:٠٢:٢٦٢٣:٤٥:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:٣٢١٢:٢٤:١٤١٨:٤٤:٣١١٩:٠١:١٩٢٣:٤٥:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٤:٠٠١٢:٢٣:٥٤١٨:٤٣:٢٤١٩:٠٠:١١٢٣:٤٤:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٤:٢٧١٢:٢٣:٣٥١٨:٤٢:١٧١٨:٥٩:٠٣٢٣:٤٤:٢٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٤:٥٥١٢:٢٣:١٥١٨:٤١:١٠١٨:٥٧:٥٤٢٣:٤٤:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٥:٢٢١٢:٢٢:٥٥١٨:٤٠:٠٣١٨:٥٦:٤٦٢٣:٤٣:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٢٢:٣٤١٨:٣٨:٥٥١٨:٥٥:٣٧٢٣:٤٣:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٦:١٦١٢:٢٢:١٤١٨:٣٧:٤٦١٨:٥٤:٢٧٢٣:٤٣:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:٠٦:٤٣١٢:٢١:٥٣١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٣:١٨٢٣:٤٣:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٧:١٠١٢:٢١:٣٢١٨:٣٥:٢٩١٨:٥٢:٠٨٢٣:٤٢:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٢١:١١١٨:٣٤:٢٠١٨:٥٠:٥٨٢٣:٤٢:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٠٨:٠٤١٢:٢٠:٥٠١٨:٣٣:١١١٨:٤٩:٤٨٢٣:٤٢:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٠٨:٣١١٢:٢٠:٢٨١٨:٣٢:٠١١٨:٤٨:٣٨٢٣:٤١:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٠٨:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٨:٣٠:٥٢١٨:٤٧:٢٧٢٣:٤١:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٠٩:٢٥١٢:١٩:٤٦١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٦:١٧٢٣:٤١:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٠٩:٥٢١٢:١٩:٢٤١٨:٢٨:٣٢١٨:٤٥:٠٦٢٣:٤٠:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٠:١٨١٢:١٩:٠٣١٨:٢٧:٢٢١٨:٤٣:٥٦٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٠:٤٥١٢:١٨:٤١١٨:٢٦:١٢١٨:٤٢:٤٦٢٣:٤٠:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١١:١٢١٢:١٨:٢٠١٨:٢٥:٠٢١٨:٤١:٣٥٢٣:٤٠:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١١:٤٠١٢:١٧:٥٨١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٠:٢٥٢٣:٣٩:٤١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٢:٠٧١٢:١٧:٣٧١٨:٢٢:٤٢١٨:٣٩:١٥٢٣:٠٩:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٢٠٥:١٢:٣٤١١:١٧:١٦١٧:٢١:٣٢١٧:٣٨:٠٤٢٢:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انگوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انگوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انگوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انگوری

روستای انگوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انگوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انگوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انگوری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انگوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انگوری رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق انگوری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انگوری دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ انگوری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انگوری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انگوری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انگوری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انگوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو