جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای انگوری

پسکوه | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انگوری


اذان صبح: ٠٣:٥٨:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انگوری (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای انگوری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای انگوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انگوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انگوری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انگوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای انگوری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انگوری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠١:٠٣١٢:٢٤:٤١١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٥:٤٠٢٣:٤٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٠:٠١١٢:٢٤:٢٦١٨:٤٩:١٦١٩:٠٦:١٤٢٣:٤٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٩:٠١١٢:٢٤:١٢١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٨:٠١١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٠:٢٠١٩:٠٧:٢٢٢٣:٤٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٧:٠١١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٧:٥٦٢٣:٤٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٣:٣٢١٨:٥١:٢٦١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٣:١٩١٨:٥١:٥٨١٩:٠٩:٠٥٢٣:٤٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٢:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٣:١٠١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٠٤١٩:١٠:١٤٢٣:٤٢:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٢:١٤١٢:٢٢:٤٣١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٤٩٢٣:٤١:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥١:١٩١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٤:١٠١٩:١١:٢٤٢٣:٤١:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٤:٤٤١٩:١٢:٠٠٢٣:٤١:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢٢:١٢١٨:٥٥:١٧١٩:١٢:٣٥٢٣:٤١:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٨:٣٨١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:١١٢٣:٤٠:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢١:٥٤١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٠:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٦:٥٥١٢:٢١:٤٥١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٠:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢١:٣٧١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٥٩٢٣:٤٠:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:٣٠١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤١٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:١٢٢٣:٣٩:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٣:٤٠١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:٤٨٢٣:٣٩:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢١:١١١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٩:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٢٤١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤١:٢٥١٢:٢١:٠١١٩:٠٠:٥٩١٩:١٨:٣٩٢٣:٣٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:١٦٢٣:٣٨:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٢:٠٩١٩:١٩:٥٣٢٣:٣٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٨:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:١١٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٤٤٢٣:٣٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٢١٢٣:٣٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انگوری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای انگوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای انگوری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انگوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انگوری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢١:٠٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٧:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٢١:٠٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣١:٤٧١٢:٢١:١٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٧:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣١:٢٥١٢:٢١:١٧١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٤٢٣:٣٧:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٠٤١٢:٢١:٢٣١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٧:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢١:٣٠١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٥٢٢٣:٣٧:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٠:٢٦١٢:٢١:٣٧١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٧:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢١:٤٥١٩:١٣:٣٣١٩:٣١:٥٩٢٣:٣٧:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢١:٥٢١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٣٢٢٣:٣٧:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٢:٠١١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٠٤٢٣:٣٧:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٢:٠٩١٩:١٥:٠٥١٩:٣٣:٣٥٢٣:٣٧:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠١٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٢:١٩١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٧:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٩:١٦:٠٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٧:٤٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٢:٣٨١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٠٦٢٣:٣٧:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢٢:٤٨١٩:١٦:٥٩١٩:٣٥:٣٥٢٣:٣٧:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٢٨:٤١١٢:٢٢:٥٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٨:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٣:٠٩١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٣١٢٣:٣٨:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٣:٢١١٩:١٨:١٨١٩:٣٦:٥٨٢٣:٣٨:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٧٠٥:٢٨:٢٩١٢:٢٣:٣٢١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٢٤٢٣:٣٨:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٢٨:٢٧١٢:٢٣:٤٤١٩:١٩:٠٧١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٨:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٢٨:٢٧١٢:٢٣:٥٦١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:١٣٢٣:٣٨:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٢٨:٢٨١٢:٢٤:٠٨١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٣٦٢٣:٣٨:٥٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٤:٢٠١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٤:٣٣١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٢٠٢٣:٣٩:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٢٨:٣٩١٢:٢٤:٤٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٤١٢٣:٣٩:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٢٨:٤٥١٢:٢٤:٥٨١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٠٠٢٣:٣٩:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٢٨:٥٢١٢:٢٥:١١١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:١٩٢٣:٣٩:٥٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٩:٠١١٢:٢٥:٢٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٠:٠٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٥:٣٧١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٥٣٢٣:٤٠:١٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٥:٥٠١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:٠٨٢٣:٤٠:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٦:٠٣١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٢٢٢٣:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انگوری روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انگوری روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انگوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انگوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انگوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انگوری

روستای انگوری بر روی نقشه

روستای انگوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انگوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انگوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انگوری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انگوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انگوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انگوری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ انگوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انگوری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق انگوری
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ انگوری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ انگوری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انگوری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق انگوری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انگوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو