جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انگوری

پسکوه | سیب سوران | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انگوری


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٥
اذان ظهر: ١١:٣٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٣٦:١٧
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٢٨

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انگوری (شهرستان سیب سوران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای انگوری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای انگوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! از دوست حیله‌گری كه چشمانش مرا می‌بیند و دلش مراقب من است (به طوری كه) اگر خوبی ببیند، پنهان كرده و اگر بدیی ببیند، آن را اعلام می‌كند، به تو پناه می‌برم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انگوری

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انگوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انگوری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انگوری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥١:٠٦١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٤:١٩١٩:١١:٣٤٢٣:٤١:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٤:٥٣١٩:١٢:٠٩٢٣:٤١:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٩:١٨١٢:٢٢:١١١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤٥٢٣:٤١:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٢:٠١١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٢١٢٣:٤٠:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢١:٥٣١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٥٧٢٣:٤٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢١:٤٤١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٠:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣١٠٥:٤٥:٥٤١٢:٢١:٣٧١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٢٩١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٤٦٢٣:٣٩:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٤:١٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٢٢٢٣:٣٩:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:١٦١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٥٩٢٣:٣٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٨٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢١:١١١٩:٠٠:٠٠١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٩:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٩٠٥:٤١:٥٩١٢:٢١:٠٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٢٢٣:٣٩:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤١:١٥١٢:٢١:٠١١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٤٩٢٣:٣٨:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٢٥٢٣:٣٨:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٩:١٠١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٨:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:١٦٢٣:٣٨:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٨:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٣٠٢٣:٣٧:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:١٩٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٠٧٢٣:٣٧:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٥٧٢٣:٣٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٣:٥٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:١٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٠:٥٤١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٤٦٢٣:٣٧:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٩:١٢١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٢١:٠٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٧:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣٢:١٠١٢:٢١:٠٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٣٧:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣١:٤٧١٢:٢١:١٢١٩:١٠:٥٢١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انگوری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای انگوری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای انگوری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٣:٢٤١١:٣٧:٠١١٧:٠٠:٥٣١٧:١٨:٢٦٢٢:٥٧:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٠١١١:٣٧:١٣١٧:٠١:٤١١٧:١٩:١٣٢٢:٥٧:٣٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٢:٣٦١١:٣٧:٢٤١٧:٠٢:٢٩١٧:١٩:٥٩٢٢:٥٧:٥٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٢:٠٩١١:٣٧:٣٥١٧:٠٣:١٧١٧:٢٠:٤٥٢٢:٥٨:٠٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١١:٤١١١:٣٧:٤٤١٧:٠٤:٠٥١٧:٢١:٣٠٢٢:٥٨:١٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١١:١٢١١:٣٧:٥٣١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٢:١٦٢٢:٥٨:٢٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٠:٤٢١١:٣٨:٠١١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٣:٠١٢٢:٥٨:٣٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٠:٠٩١١:٣٨:٠٩١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٣:٤٦٢٢:٥٨:٤٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥١:١٢٠٦:٠٩:٣٦١١:٣٨:١٥١٧:٠٧:١٢١٧:٢٤:٣١٢٢:٥٨:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٩:٠١١١:٣٨:٢١١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٥:١٥٢٢:٥٩:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:٠٨:٢٥١١:٣٨:٢٥١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٥:٥٩٢٢:٥٩:١٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٠٧:٤٨١١:٣٨:٢٩١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٦:٤٢٢٢:٥٩:٢١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٧:٠٩١١:٣٨:٣٢١٧:١٠:١٥١٧:٢٧:٢٦٢٢:٥٩:٢٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٦:٢٩١١:٣٨:٣٥١٧:١٠:٥٩١٧:٢٨:٠٩٢٢:٥٩:٣٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٥:٤٨١١:٣٨:٣٦١٧:١١:٤٤١٧:٢٨:٥١٢٢:٥٩:٣٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٥:٠٦١١:٣٨:٣٧١٧:١٢:٢٨١٧:٢٩:٣٣٢٢:٥٩:٣٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٤:٢٣١١:٣٨:٣٧١٧:١٣:١١١٧:٣٠:١٥٢٢:٥٩:٤٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٣:٣٨١١:٣٨:٣٦١٧:١٣:٥٥١٧:٣٠:٥٧٢٢:٥٩:٤٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٢:٥٣١١:٣٨:٣٥١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٣٨٢٢:٥٩:٤٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٢:٠٦١١:٣٨:٣٢١٧:١٥:٢٠١٧:٣٢:١٩٢٢:٥٩:٤٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠١:١٨١١:٣٨:٣٠١٧:١٦:٠٢١٧:٣٣:٠٠٢٢:٥٩:٤٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٠:٢٩١١:٣٨:٢٦١٧:١٦:٤٤١٧:٣٣:٤٠٢٢:٥٩:٤٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٢:٤٠٠٥:٥٩:٤٠١١:٣٨:٢٢١٧:١٧:٢٥١٧:٣٤:٢٠٢٢:٥٩:٤٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤١:٥٤٠٥:٥٨:٤٩١١:٣٨:١٧١٧:١٨:٠٦١٧:٣٤:٥٩٢٢:٥٩:٣٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤١:٠٧٠٥:٥٧:٥٧١١:٣٨:١١١٧:١٨:٤٧١٧:٣٥:٣٨٢٢:٥٩:٣٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٧:٠٥١١:٣٨:٠٥١٧:١٩:٢٧١٧:٣٦:١٧٢٢:٥٩:٢٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٦:١١١١:٣٧:٥٨١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٦:٥٦٢٢:٥٩:٢٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٥:١٧١١:٣٧:٥٠١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٧:٣٤٢٢:٥٩:١٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٤:٢٢١١:٣٧:٤٢١٧:٢١:٢٥١٧:٣٨:١١٢٢:٥٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٧٠٥:٥٧:٥٧١١:٣٨:١١١٧:١٨:٤٧١٧:٣٥:٣٨٢٢:٥٩:٣٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٧:٠٥١١:٣٨:٠٥١٧:١٩:٢٧١٧:٣٦:١٧٢٢:٥٩:٢٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٥:٥٦:١١١١:٣٧:٥٨١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٦:٥٦٢٢:٥٩:٢٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٥:١٧١١:٣٧:٥٠١٧:٢٠:٤٦١٧:٣٧:٣٤٢٢:٥٩:١٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٤:٢٢١١:٣٧:٤٢١٧:٢١:٢٥١٧:٣٨:١١٢٢:٥٩:١١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٣:٢٦١١:٣٧:٣٣١٧:٢٢:٠٤١٧:٣٨:٤٩٢٢:٥٩:٠٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٢:٢٩١١:٣٧:٢٤١٧:٢٢:٤٢١٧:٣٩:٢٦٢٢:٥٨:٥٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥١:٣٢١١:٣٧:١٤١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٠:٠٢٢٢:٥٨:٤٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٠:٣٣١١:٣٧:٠٤١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٠:٣٩٢٢:٥٨:٣٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٦٠٥:٤٩:٣٤١١:٣٦:٥٣١٧:٢٤:٣٤١٧:٤١:١٥٢٢:٥٨:٢٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٥:٤٨:٣٥١١:٣٦:٤١١٧:٢٥:١١١٧:٤١:٥١٢٢:٥٨:١٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٧:٣٤١١:٣٦:٢٩١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٢:٢٦٢٢:٥٨:٠٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٤٦:٣٣١١:٣٦:١٦١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٣:٠١٢٢:٥٧:٥٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٤٥:٣٢١١:٣٦:٠٣١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٣:٣٦٢٢:٥٧:٤٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٤:٣٠١١:٣٥:٥٠١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٤:١٠٢٢:٥٧:٢٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٣:٢٧١١:٣٥:٣٦١٧:٢٨:٠٨١٧:٤٤:٤٤٢٢:٥٧:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٤٢:٢٤١١:٣٥:٢١١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٥:١٨٢٢:٥٦:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤١:٢٠١١:٣٥:٠٧١٧:٢٩:١٧١٧:٤٥:٥٢٢٢:٥٦:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٠:١٦١١:٣٤:٥١١٧:٢٩:٥١١٧:٤٦:٢٥٢٢:٥٦:٢٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٣٩:١٢١١:٣٤:٣٦١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٦:٥٩٢٢:٥٦:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٣٨:٠٧١١:٣٤:٢٠١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٧:٣٢٢٢:٥٥:٥٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٣٧:٠٢١١:٣٤:٠٤١٧:٣١:٣١١٧:٤٨:٠٤٢٢:٥٥:٣٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٣٥:٥٦١١:٣٣:٤٨١٧:٣٢:٠٤١٧:٤٨:٣٧٢٢:٥٥:٢٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٥:٣٤:٥٠١١:٣٣:٣١١٧:٣٢:٣٧١٧:٤٩:١٠٢٢:٥٥:٠٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٣٣:٤٤١١:٣٣:١٤١٧:٣٣:٠٩١٧:٤٩:٤٢٢٢:٥٤:٤٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٣٢:٣٨١١:٣٢:٥٧١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٠:١٤٢٢:٥٤:٢٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٣١:٣١١١:٣٢:٤٠١٧:٣٤:١٤١٧:٥٠:٤٧٢٢:٥٤:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣٠:٢٤١١:٣٢:٢٣١٧:٣٤:٤٦١٧:٥١:١٩٢٢:٥٣:٥٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٧٠٥:٢٩:١٧١١:٣٢:٠٥١٧:٣٥:١٨١٧:٥١:٥١٢٢:٥٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انگوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انگوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انگوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انگوری

روستای انگوری بر روی نقشه

روستای انگوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انگوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انگوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انگوری
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انگوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انگوری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انگوری
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ انگوری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انگوری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق انگوری
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ انگوری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق انگوری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انگوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو