جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انگوری

سرباز | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انگوری


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٢
اذان ظهر: ١١:٠٩:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٢٤
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٤٥
نیمه شب: ٢٢:٣٠:١٧

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انگوری (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای انگوری)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای انگوری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
آدمی با كینه، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انگوری

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انگوری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انگوری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انگوری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انگوری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٣٤٢٣:٤١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:٠٨٢٣:٤١:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٨:٣٧١٢:٢٢:٢١١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٤٢٢٣:٤١:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٢:١٣١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:١٧٢٣:٤١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٧:٣٢١٩:١٤:٥١٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٨:٠٥١٩:١٥:٢٦٢٣:٤٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٣٨١٩:١٦:٠١٢٣:٤٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢١:٤٨١٨:٥٩:١١١٩:١٦:٣٦٢٣:٤٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢١:٤٣١٨:٥٩:٤٣١٩:١٧:١١٢٣:٤٠:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢١:٣٨١٩:٠٠:١٦١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٩:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢١:٣٤١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٢١٢٣:٣٩:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤١:٥٩١٢:٢١:٣١١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٥٧٢٣:٣٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤١:٢٠١٢:٢١:٢٨١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٩:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢١:٢٥١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٠٧٢٣:٣٩:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢١:٢٤١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٤٣٢٣:٣٩:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢١:٢٣١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:١٨٢٣:٣٩:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢١:٢٢١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٨:٢١١٢:٢١:٢٢١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٢٩٢٣:٣٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٠٤٠٥:٣٧:٤٩١٢:٢١:٢٣١٩:٠٥:١٥١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٧:١٨١٢:٢١:٢٤١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢١:٢٦١٩:٠٦:٢١١٩:٢٤:١٤٢٣:٣٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٦:٢٠١٢:٢١:٢٨١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٤:٤٩٢٣:٣٨:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢١:٣١١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٢٤٢٣:٣٨:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢١:٣٥١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٠١٠٥:٣٥:٠١١٢:٢١:٣٩١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢١:٤٣١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٠٨٢٣:٣٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٤:١٦١٢:٢١:٤٩١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٤٢٢٣:٣٨:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢١:٥٤١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انگوری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انگوری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انگوری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای انگوری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انگوری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:١٠٠٥:٢٨:٢٧١١:٠٩:٢٣١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٦:٤٢٢٢:٣١:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٢٩:٠٣١١:٠٩:١٥١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٥:٥٢٢٢:٣١:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:١٢٠٥:٢٩:٣٩١١:٠٩:٠٨١٦:٤٨:١٦١٧:٠٥:٠٣٢٢:٣١:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٠:١٥١١:٠٩:٠١١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٤:١٥٢٢:٣٠:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٣٠:٥٢١١:٠٨:٥٥١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٣:٢٨٢٢:٣٠:٤٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣١:٢٩١١:٠٨:٥٠١٦:٤٥:٥١١٧:٠٢:٤٢٢٢:٣٠:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٣٢:٠٦١١:٠٨:٤٥١٦:٤٥:٠٤١٧:٠١:٥٧٢٢:٣٠:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٣٢:٤٥١١:٠٨:٤١١٦:٤٤:١٩١٧:٠١:١٣٢٢:٣٠:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٣:٢٣١١:٠٨:٣٨١٦:٤٣:٣٥١٧:٠٠:٣٠٢٢:٣٠:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٣٤:٠٢١١:٠٨:٣٦١٦:٤٢:٥١١٦:٥٩:٤٩٢٢:٣٠:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٠٠٥:٣٤:٤١١١:٠٨:٣٥١٦:٤٢:٠٩١٦:٥٩:٠٩٢٢:٣٠:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٤٠٥:٣٥:٢١١١:٠٨:٣٤١٦:٤١:٢٩١٦:٥٨:٣٠٢٢:٣٠:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٣٦:٠١١١:٠٨:٣٤١٦:٤٠:٤٩١٦:٥٧:٥٢٢٢:٣٠:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٣٦:٤٢١١:٠٨:٣٥١٦:٤٠:١١١٦:٥٧:١٥٢٢:٢٩:٥٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٣٧:٢٣١١:٠٨:٣٧١٦:٣٩:٣٣١٦:٥٦:٤٠٢٢:٢٩:٥٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٣٨:٠٤١١:٠٨:٤٠١٦:٣٨:٥٨١٦:٥٦:٠٦٢٢:٢٩:٥٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٣٨:٤٦١١:٠٨:٤٣١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٥:٣٣٢٢:٢٩:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٩:٢٨١١:٠٨:٤٧١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٥:٠٢٢٢:٢٩:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٠:١٠١١:٠٨:٥٢١٦:٣٧:١٨١٦:٥٤:٣٢٢٢:٣٠:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٠:٥٣١١:٠٨:٥٨١٦:٣٦:٤٧١٦:٥٤:٠٣٢٢:٣٠:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٥:٤١:٣٦١١:٠٩:٠٥١٦:٣٦:١٨١٦:٥٣:٣٦٢٢:٣٠:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٢:١٩١١:٠٩:١٣١٦:٣٥:٥٠١٦:٥٣:١٠٢٢:٣٠:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٣:٠٢١١:٠٩:٢١١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٢:٤٥٢٢:٣٠:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٣:٤٦١١:٠٩:٣٠١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٢:٢٢٢٢:٣٠:٢٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٤:٣٠١١:٠٩:٤١١٦:٣٤:٣٦١٦:٥٢:٠١٢٢:٣٠:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٥:١٥١١:٠٩:٥٢١٦:٣٤:١٤١٦:٥١:٤١٢٢:٣٠:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٥:٥٩١١:١٠:٠٤١٦:٣٣:٥٤١٦:٥١:٢٢٢٢:٣٠:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٤٦:٤٤١١:١٠:١٦١٦:٣٣:٣٥١٦:٥١:٠٥٢٢:٣٠:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٧:٢٩١١:١٠:٣٠١٦:٣٣:١٧١٦:٥٠:٤٩٢٢:٣١:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٤٨:١٤١١:١٠:٤٤١٦:٣٣:٠١١٦:٥٠:٣٥٢٢:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انگوری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انگوری روستای انگوری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انگوری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انگوری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انگوری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انگوری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انگوری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انگوری

روستای انگوری بر روی نقشه

روستای انگوری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انگوری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انگوری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انگوری
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای انگوری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انگوری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انگوری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انگوری رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انگوری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انگوری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انگوری
جدول اوقات شرعی امروز فردا انگوری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق انگوری
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ انگوری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق انگوری
زمان پخش اذان آنلاین به افق انگوری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انگوری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو