جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انکتارود

میانرود | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز انکتارود


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٩
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:١٥
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٠٦
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٠

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انکتارود (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای انکتارود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انکتارود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انکتارود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انکتارود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انکتارود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انکتارود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انکتارود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انکتارود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انکتارود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٤:٤١١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٢٠٠٠:١٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٢:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٢:١٩١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:١٠٠٠:١١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١١:٠٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٧:٠١٠٠:١١:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٨:١٤١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٠:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٨:٠٢١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٣٥٠٠:٠٩:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٧:٥١١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٠٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٩:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠١:٣١١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:١٩٠٠:٠٩:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٥:١٣٠٠:٠٨:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٠٧٠٠:٠٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٧:٣٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٥٤٠٠:٠٨:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٢٥٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٧:٣١١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٤٨٠٠:٠٧:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٧:٣١١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٤١٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٧:٣١٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٠٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٧:٣١٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:٢٦٠٠:٠٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٥٧:٣٣٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٢:١٩٠٠:٠٧:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٧:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٣:١٠٠٠:٠٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥٧:٣٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٠٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:١٧٠٥:٥١:٢٥١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٠٦:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:١٤٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٧:٤٣٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٠٦:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:١٣٠٥:٥٠:٠٥١٢:٥٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٠٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٩:٢٧١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٠٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٧:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:٠٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انکتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انکتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انکتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انکتارود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای انکتارود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انکتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انکتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای انکتارود

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای انکتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای انکتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای انکتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انکتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انکتارود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انکتارود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای انکتارود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انکتارود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انکتارود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:١٤٠٠:١٨:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٨:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٣:٢١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٨:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٨:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٨:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:١٧٠٠:١٨:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٢:١٣١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:١٧:٥٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠١:٥٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٢٦٠٠:١٧:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣١:١٧١٣:٠١:٣٦١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٧:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠١:١٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٧:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٠٥٠٠:١٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٦:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٠:٢٠١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٠٩٠٠:١٦:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:١٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٤١٠٠:١٦:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:٠٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٢٢:٤٣١٩:٤١:١٢٠٠:١٦:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٦:٤٧١٢:٥٩:١٩١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٤٢٠٠:١٥:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٨:٥٩١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:١٣٠٠:١٥:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٨:٢١١٢:٥٨:٣٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٤٣٠٠:١٥:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٩:٠٨١٢:٥٨:١٧١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:١٣٠٠:١٥:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٩:٥٥١٢:٥٧:٥٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٤٣٠٠:١٤:٥٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:٤٢١٢:٥٧:٣٥١٩:١٣:٥٢١٩:٣٢:١٢٠٠:١٤:٤١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:٢٨١٢:٥٧:١٣١٩:١٢:٢٢١٩:٣٠:٤٢٠٠:١٤:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:١٥١٢:٥٦:٥٢١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:١١٠٠:١٤:٠٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٣:٠٢١٢:٥٦:٣٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٤١٠٠:١٣:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٣:٤٩١٢:٥٦:٠٩١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:١٠٠٠:١٣:٣٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٤:٣٦١٢:٥٥:٤٧١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٣٩٠٠:١٣:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٥:٢٣١٢:٥٥:٢٦١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:٠٨٠٠:١٢:٥٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:١٠١٢:٥٥:٠٤١٩:٠٣:٢٣١٩:٢١:٣٨٠٠:١٢:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٥٨١٢:٥٤:٤٣١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:٠٧٠٠:١٢:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٢:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٨:٣٣١١:٥٤:٠٠١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٠٦٢٣:١١:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انکتارود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انکتارود روستای انکتارود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انکتارود روستای انکتارود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انکتارود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انکتارود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انکتارود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انکتارود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انکتارود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انکتارود

روستای انکتارود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انکتارود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انکتارود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انکتارود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انکتارود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای انکتارود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انکتارود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انکتارود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انکتارود رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا انکتارود دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ انکتارود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انکتارود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انکتارود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انکتارود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انکتارود
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ انکتارود دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق انکتارود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انکتارود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو