جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انوش محله

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز انوش محله


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٣٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انوش محله (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای انوش محله)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انوش محله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انوش محله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان. اف. كندی
هنگامی كه قدرت، توجه انسان را محدود می‌سازد، سروده، توانگری و گوناگونی وجودش را به او یادآور می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انوش محله

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انوش محله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انوش محله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انوش محله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انوش محله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انوش محله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٤:٢١١٣:١٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٣:٠٧١٣:١١:٥٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢١:٥٤١٣:١١:٤٦٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٣:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:١١:٣٨٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٩:٣١١٣:١١:٣٠٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:٢١١٣:١١:٢٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٧:١٢١٣:١١:١٧٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٦:٠٤١٣:١١:١٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢١:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٤:٥٨١٣:١١:٠٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢١:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٣:٥٣١٣:١١:٠٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٢:٤٩١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١١:٤٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:١٠:٤٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٩:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٩:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٠:٤٠٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٦:٠٠١٣:١٠:٣٩٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٩:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:٢٨٠٠:١٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠٤:١٦١٣:١٠:٤٠٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:١٨:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:١٠:٤١٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠٢:٣٨١٣:١٠:٤٣٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٢٠٦:٠١:٥١١٣:١٠:٤٦٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤١:٠٨٠٠:١٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠١:٠٦١٣:١٠:٤٩٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٢:٠١٠٠:١٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٤٠٦:٠٠:٢٣١٣:١٠:٥٢٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٩:٤١١٣:١٠:٥٦٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٣:٤٧٠٠:١٨:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٩:٠١١٣:١١:٠١٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٣٨٠٠:١٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٨:٢٣١٣:١١:٠٦٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٥:٢٩٠٠:١٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٢٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:١١:١٢٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٦:٢٠٠٠:١٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انوش محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انوش محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انوش محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انوش محله

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انوش محله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انوش محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انوش محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انوش محله

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای انوش محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انوش محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انوش محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انوش محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انوش محله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انوش محله

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای انوش محله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انوش محله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انوش محله

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٦:٠٨١٣:١٧:٠٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٠:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٦:٤٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:١٥٠٠:٣٠:٤٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٧:٥١١٣:١٦:٣٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٠:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٦:١٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٢١٠٠:٣٠:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٣٤١٣:١٥:٥٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٣٠:١٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:٢٥١٣:١٥:٣٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٣٠:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٤١:١٦١٣:١٥:٢١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٩:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٥:٠٣١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٩:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٤:٤٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٩:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٣:٤٩١٣:١٤:٢٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٢٩:٢٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٤:٠٧١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٥٥٠٠:٢٩:١٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٥:٣١١٣:١٣:٤٨١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٩:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٣:٢٨١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:٥١٠٠:٢٨:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٧:١٢١٣:١٣:٠٨١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٨:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٨:٠٣١٣:١٢:٤٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٨:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٨:٥٣١٣:١٢:٢٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٨:١٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٤٩:٤٤١٣:١٢:٠٧١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٧:٥٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٥٠:٣٤١٣:١١:٤٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٧:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥١:٢٥١٣:١١:٢٦١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٣٠٠:٢٧:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٥٢:١٥١٣:١١:٠٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٥٩٠٠:٢٧:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٣:٠٦١٣:١٠:٤٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢٦:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٣:٥٦١٣:١٠:٢٢١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٥١٠٠:٢٦:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٠:٠١١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:١٧٠٠:٢٦:٢٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٥:٣٧١٣:٠٩:٣٩١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٤٢٠٠:٢٦:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٦:٢٨١٣:٠٩:١٨١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٠٨٠٠:٢٥:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٧:١٨١٣:٠٨:٥٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٣٤٠٠:٢٥:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٨:٠٩١٣:٠٨:٣٥١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٥٩٠٠:٢٥:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٩:٠٠١٣:٠٨:١٣١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٤:٥٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:٥١١٣:٠٧:٥٢١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٥١٠٠:٢٤:٤٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:٤٢١٣:٠٧:٣٠١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٤:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠١:٣٣١٢:٠٧:٠٩١٨:١٢:٠٩١٨:٣٠:٤٢٢٣:٢٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انوش محله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انوش محله روستای انوش محله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انوش محله روستای انوش محله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انوش محله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انوش محله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انوش محله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انوش محله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انوش محله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انوش محله

روستای انوش محله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انوش محله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انوش محله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انوش محله
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انوش محله + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای انوش محله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انوش محله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انوش محله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انوش محله رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق انوش محله
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ انوش محله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انوش محله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انوش محله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انوش محله
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انوش محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انوش محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق انوش محله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انوش محله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو