جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انه حاجی

قره سو شرقی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز انه حاجی


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٤١
اذان مغرب: ١٩:٣٦:١٧
نیمه شب: ٠٠:١٢:٢٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انه حاجی (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای انه حاجی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای انه حاجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انه حاجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انه حاجی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انه حاجی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انه حاجی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انه حاجی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انه حاجی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انه حاجی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥١:٠٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٢١٠٠:٠٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠١:٢٠١٢:٥٠:٤١١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:١١١٢:٥٠:٣٣١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:١٠٠٠:٠٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٢:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٠:١٩١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٦:٥١١٢:٥٠:١٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠١:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠١:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٢:٤١١٢:٤٩:٥٤١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٠:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٠٠:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٠:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٩:٤٥١٩:٥٠:١٤٢٠:١٠:٢٧٢٤:٠٠:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٨:٥٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٢٢٢٣:٥٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٩:٤٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٢:١٧٢٣:٥٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:١١٢٣:٥٩:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٠٥٢٣:٥٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٩:٤٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٥٨٢٣:٥٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٤:٣٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٥٢٢٣:٥٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٩:٤٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٤٤٢٣:٥٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٧:٣٧٢٣:٥٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٢:٢٣١٢:٤٩:٥١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٨:٢٨٢٣:٥٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٤١:٤١١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٩:٢٠٢٣:٥٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٤١:٠١١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٩:٢٢٢٠:٢٠:١٠٢٣:٥٨:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٥٨٠٥:٤٠:٢٢١٢:٥٠:٠٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢١:٠١٢٣:٥٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٩:٤٥١٢:٥٠:٠٨٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:٥٠٢٣:٥٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انه حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انه حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انه حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انه حاجی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای انه حاجی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای انه حاجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انه حاجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای انه حاجی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٨:٥٦١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٣١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٨:٣٨١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:٠٠٠٠:١٥:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٤:٥١١٢:٥٨:٢٠١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٠٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٤٧٠٠:١٤:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٥٤١٢:٥٧:٤٤١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤١٠٠:١٤:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:٢٥١٢:٥٧:٢٦١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٣:٣٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٧:٠٨١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٢٩٠٠:١٣:١٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٢٩١٢:٥٦:٥١١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٢:٥١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:١٧٠٠:١٢:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥٦:١٥١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:١١٠٠:١٢:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٠٧١٢:٥٥:٥٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٠٥٠٠:١١:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٤١١٢:٥٥:٤١١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٥٩٠٠:١١:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٥:٢٤١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٠:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٠:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٤:٥١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٤٢٠٠:١٠:٠٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٣٦٠٠:٠٩:٤٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٤:١٩١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٩:٢٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٨:٥٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٨:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٨:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:١٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:١١٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٧:٤١١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٧:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:٥١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٧:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٦:٤١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٦:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٢:١٢١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٥:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٨٠٦:١١:٠٦١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٥:٣٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٤٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٥:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٤:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥١:٢٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای انه حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای انه حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای انه حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انه حاجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انه حاجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انه حاجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای انه حاجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انه حاجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انه حاجی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:٤٢١٢:٠٠:٤٤١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٧:٤١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٥:١٣١٣:٠٠:٢٦١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٣٧٠٠:١٧:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٣:٤٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٣١٠٠:١٦:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:١٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٢٥٠٠:١٦:٣٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٠:٤٦١٢:٥٩:٣٢١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:١٩٠٠:١٦:١٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٩:١٧١٢:٥٩:١٤١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:١٢٠٠:١٥:٥٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٧:٤٨١٢:٥٨:٥٦١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٣١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٨:٣٨١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:٠٠٠٠:١٥:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٤:٥١١٢:٥٨:٢٠١٩:١٢:٢٦١٩:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٢٢١٢:٥٨:٠٢١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٤٧٠٠:١٤:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٥٤١٢:٥٧:٤٤١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤١٠٠:١٤:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٠:٢٥١٢:٥٧:٢٦١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٣٥٠٠:١٣:٣٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٧:٠٨١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٢٩٠٠:١٣:١٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٢٩١٢:٥٦:٥١١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٢:٥١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:٠٢١٢:٥٦:٣٣١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:١٧٠٠:١٢:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:٣٤١٢:٥٦:١٥١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:١١٠٠:١٢:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٣:٠٧١٢:٥٥:٥٨١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٠٥٠٠:١١:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣١:٤١١٢:٥٥:٤١١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٥٩٠٠:١١:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٥:٢٤١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٥٣٠٠:١٠:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٠:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:٢٣١٢:٥٤:٥١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٤٢٠٠:١٠:٠٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٣٦٠٠:٠٩:٤٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٤:١٩١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٣١٠٠:٠٩:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٤:٠٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٨:٥٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٨:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:١٥٠٠:٠٨:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:١٩١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:١١٠٠:٠٧:٤٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٧:٤١١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠٧:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٦:٢١١٢:٥٢:٥١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٠٧:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٦:٤١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٣١:٤٤١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٦:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای انه حاجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انه حاجی روستای انه حاجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انه حاجی روستای انه حاجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انه حاجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انه حاجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انه حاجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انه حاجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انه حاجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انه حاجی

روستای انه حاجی بر روی نقشه

روستای انه حاجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انه حاجی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انه حاجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انه حاجی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای انه حاجی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای انه حاجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انه حاجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انه حاجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انه حاجی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق انه حاجی
افق شرعی امروز فردا انه حاجی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق انه حاجی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انه حاجی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انه حاجی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انه حاجی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انه حاجی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انه حاجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انه حاجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو