جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اندیمشک

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اندیمشک


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١١
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٦:١٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اندیمشک (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر اندیمشک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اندیمشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اندیمشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر اندیمشک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اندیمشک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اندیمشک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اندیمشک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اندیمشک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اندیمشک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٦:٥٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٦:٣٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٣٤:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:١٤١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٦:٠٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٣:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٥:٥٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٣٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٥:٤٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٣٦١٣:١٥:٣٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٥:١٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٥:٠٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣١:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:١٦١٣:١٤:٥٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:١٤٠٠:٣١:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٧:١١١٣:١٤:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٤:٣٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٠:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٤:٢٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٣٠٠٠:٣٠:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٠١١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٤:٠٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٩:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٥٩١٣:١٣:٥٦١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٩:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٩:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٠:٠١١٣:١٣:٤١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٩:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٣:٣٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٣:٢٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٨:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٧:١٢١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:١٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٨:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٧:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٧:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:١٨١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اندیمشک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اندیمشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اندیمشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اندیمشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر اندیمشک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اندیمشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اندیمشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر اندیمشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اندیمشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٤:٣٥١٣:١٣:١٤٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٥:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٤:٠٣١٣:١٣:١٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٥:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:٣٣١٣:١٣:٢٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:٠٥١٣:١٣:٢٩٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٢٥:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٢:٣٨١٣:١٣:٣٥٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:١٢:١٢١٣:١٣:٤٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١١:٤٨١٣:١٣:٤٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:١١:٢٦١٣:١٣:٥٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٥:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١١:٠٥١٣:١٤:٠٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢٥:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٠:٤٥١٣:١٤:١٣٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٥:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٠:٢٧١٣:١٤:٢١٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٥:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٠:١١١٣:١٤:٣٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٥:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٩:٥٦١٣:١٤:٤٠٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٥:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٤:٥٠٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٦:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٥:١٠٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٠٧٠٠:٢٦:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٩:١١١٣:١٥:٢١٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:٢٦:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٦:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٢٦:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٢٦:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٢٦:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٦:٢٠٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٢٦:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٢٧:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٤:٤٥٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٢٧:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٧:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٧:١٠٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٣١٠٠:٢٧:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٩:٠٣١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٥١٠٠:٢٧:٥٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٩:١١١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٨:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٩:١٩١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٢٨:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٢٨:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٨:١٥٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اندیمشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اندیمشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اندیمشک

اَندیمِشک از شهرهای شمال استان خوزستان است و در ارتفاع ۱۷۶ متری از سطح دریا، در کوه‌پایه زاگرس میانی قرار گرفته‌است. اندیمشک دارای سه سد با نام‌های کرخه، دز و بالارود است. این شهر یکی از مراکز عمده گویش‌وران زبان لری است

شهر اندیمشک در ویکیپدیا

شهر اندیمشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اندیمشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اندیمشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اندیمشک بر روی نقشه

شهر اندیمشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اندیمشک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اندیمشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اندیمشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اندیمشک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اندیمشک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اندیمشک
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ اندیمشک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اندیمشک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اندیمشک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اندیمشک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا اندیمشک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو