جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر اندیمشک

اندیمشک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز اندیمشک

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٠٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٠٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر اندیمشک (شهرستان اندیمشک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر اندیمشک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اندیمشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اندیمشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر كه پیوسته به مسجد رود به یكى از این هشت فایده مى‌رسد: 1ـ نشانه‌اى استوار (فهم آیات الهى) 2ـ دوستى قابل استفاده 3ـ دانشى تازه 4ـ رحمتى مورد انتظار 5ـ سخنى كه به راه راستش كشد 6ـ یا سخنى كه او را از پستى برهاند 7ـ و ترك گناهان به خاطر شرم از خدا 8ـ یا تر

اوقات شرعی ماه جاری شهر اندیمشک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر اندیمشک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر اندیمشک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر اندیمشک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر اندیمشک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اندیمشک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٦:٣٧١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٤٠٠:٣٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:١٤١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٦:٠٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٥:٥٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٣٣:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٢:٤٥١٣:١٥:٤٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٢:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:١٣٠٦:٤١:٣٦١٣:١٥:٣٠١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٣٢:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٢٩١٣:١٥:١٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٢٢١٣:١٥:٠٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٣١:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٨:١٦١٣:١٤:٥٥١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:١٤٠٠:٣١:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٧:١١١٣:١٤:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣١:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٤:٣٣١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٠:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٤:٢٣١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٣٠٠٠:٣٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٤:٠١١٣:١٤:١٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:١٦٠٠:٣٠:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:٥٩١٣:١٤:٠٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٩:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٥٩١٣:١٣:٥٦١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٥٩١٣:١٣:٤٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٠:٠١١٣:١٣:٤١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٩:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٣:٣٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٨:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٣:٢٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٧:١٢١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٨:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:١٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٨:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٧:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٧:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٧:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٧:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:١٨١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٩:٤٨١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اندیمشک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اندیمشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر اندیمشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اندیمشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر اندیمشک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر اندیمشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اندیمشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اندیمشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر اندیمشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اندیمشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اندیمشک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اندیمشک شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر اندیمشک شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر اندیمشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اندیمشک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر اندیمشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر اندیمشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٩:١٢١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٢٣٢٣:٢٩:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٠٥:٣١١٢:٠٨:٥١١٨:١١:٤٠١٨:٢٩:٠٢٢٣:٢٨:٤١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٦:١٠١٢:٠٨:٣٠١٨:١٠:٢٠١٨:٢٧:٤٢٢٣:٢٨:٢٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٦:٤٨١٢:٠٨:٠٩١٨:٠٩:٠٠١٨:٢٦:٢٢٢٣:٢٨:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٧:٤٠١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٧:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٨:٠٦١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٣:٤٢٢٣:٢٧:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٨:٤٥١٢:٠٧:٠٨١٨:٠٥:٠١١٨:٢٢:٢٣٢٣:٢٧:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٩:٢٥١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٦:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٦:٢٨١٨:٠٢:٢٢١٨:١٩:٤٥٢٣:٢٦:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٠:٤٤١٢:٠٦:٠٨١٨:٠١:٠٤١٨:١٨:٢٧٢٣:٢٦:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١١:٢٤١٢:٠٥:٤٩١٧:٥٩:٤٦١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٥:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٢:٠٤١٢:٠٥:٣٠١٧:٥٨:٢٨١٨:١٥:٥٢٢٣:٢٥:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٥:١٢١٧:٥٧:١٠١٨:١٤:٣٥٢٣:٢٥:١٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٣:٢٥١٢:٠٤:٥٤١٧:٥٥:٥٣١٨:١٣:١٨٢٣:٢٤:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٤:٠٧١٢:٠٤:٣٦١٧:٥٤:٣٧١٨:١٢:٠٣٢٣:٢٤:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٤:٤٨١٢:٠٤:١٩١٧:٥٣:٢١١٨:١٠:٤٧٢٣:٢٤:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٢:٠٦١٨:٠٩:٣٣٢٣:٢٤:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٦:١٢١٢:٠٣:٤٥١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:١٩٢٣:٢٣:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:٥٤١٢:٠٣:٢٩١٧:٤٩:٣٦١٨:٠٧:٠٥٢٣:٢٣:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٧:٣٧١٢:٠٣:١٤١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٥:٥٣٢٣:٢٣:١٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٨:٢٠١٢:٠٢:٥٩١٧:٤٧:١٠١٨:٠٤:٤١٢٣:٢٢:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٩:٠٤١٢:٠٢:٤٥١٧:٤٥:٥٨١٨:٠٣:٣٠٢٣:٢٢:٤٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٩:٤٨١٢:٠٢:٣١١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:١٩٢٣:٢٢:٢٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٠:٣٢١٢:٠٢:١٧١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:١٠٢٣:٢٢:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢١:١٧١٢:٠٢:٠٥١٧:٤٢:٢٥١٨:٠٠:٠١٢٣:٢٢:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٢:٠٢١٢:٠١:٥٢١٧:٤١:١٦١٧:٥٨:٥٣٢٣:٢١:٤٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٢:٤٧١٢:٠١:٤١١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٧:٤٦٢٣:٢١:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٣:٣٣١٢:٠١:٣٠١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٦:٤٠٢٣:٢١:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٤:١٩١٢:٠١:٢٠١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢١:٠٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٥:٠٦١٢:٠١:١٠١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٤:٣١٢٣:٢٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر اندیمشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک شهر اندیمشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر اندیمشک شهر اندیمشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر اندیمشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر اندیمشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر اندیمشک

اَندیمِشک از شهرهای شمال استان خوزستان است و در ارتفاع ۱۷۶ متری از سطح دریا، در کوه‌پایه زاگرس میانی قرار گرفته‌است. اندیمشک دارای سه سد با نام‌های کرخه، دز و بالارود است. این شهر یکی از مراکز عمده گویش‌وران زبان لری است

شهر اندیمشک در ویکیپدیا

شهر اندیمشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر اندیمشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر اندیمشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر اندیمشک بر روی نقشه

شهر اندیمشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر اندیمشک
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر اندیمشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر اندیمشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر اندیمشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اندیمشک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ اندیمشک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اندیمشک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق اندیمشک
زمان پخش اذان آنلاین به افق اندیمشک
جدول اوقات شرعی امروز فردا اندیمشک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اندیمشک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اندیمشک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر اندیمشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو