جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اندیجان

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اندیجان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:١١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اندیجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای اندیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اندیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اندیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

فردریك كینگ
خوشبختی، در به دست آوردن آنچه نداریم نیست، بلكه در یافتن چیزهایی‌ست كه داریم و از وجود آنها خرسندیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اندیجان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اندیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اندیجان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اندیجان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اندیجان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اندیجان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٦٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٥٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢١٠٠:٢١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٠٣٠٠:٢١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣١:١٨١٣:٠٣:١٤١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٢٩٠٠:٢٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٣:٠١١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٢٠٠:٢٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٢:١٥١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٠٥٠٠:١٩:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٨:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٣:٥١١٣:٠١:٥٤١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:١٦٠٠:١٨:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:٥٠١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٠٠٠٠:١٨:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٩:٥٤١٣:٠١:١٩١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٧:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٥٧١٣:٠١:١٢١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:٠١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:١٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٦:١٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢١١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٥:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٢:٥١١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:١١:١٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٠:٣١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اندیجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اندیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای اندیجان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اندیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اندیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای اندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اندیجان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١٨٠٠:١٤:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:٠٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٢:١١١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٤:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠١:٤٦١٣:٠١:١٣٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٤:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:٢٣١٣:٠١:٢٠٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٤:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:٠٢١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٤:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:١١٠٠:١٤:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٤:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٤:١١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٥١١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٤:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٢:١١٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٤:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٤:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٤:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٤:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٤:٤١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٤:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٤:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٥:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٥:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٥:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٥:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٥:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٥:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٤١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٦:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٦:١٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٥:٠٧٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:٢٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٥:٣٣٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٦:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اندیجان روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای اندیجان روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اندیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اندیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اندیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اندیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اندیجان

روستای اندیجان بر روی نقشه

روستای اندیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اندیجان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای اندیجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای اندیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اندیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اندیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا اندیجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اندیجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اندیجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اندیجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اندیجان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اندیجان
افق شرعی امروز فردا اندیجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اندیجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو