جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اندیجان

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز اندیجان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اندیجان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای اندیجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اندیجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اندیجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
رهبری چیزی جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاری بر دیگران نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اندیجان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اندیجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اندیجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اندیجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اندیجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اندیجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠١:٥٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٤٤١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٣٧١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠١:٢٧١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:١٩١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٨:٤٥١٣:٠١:١٢١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٧:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٧:٤٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٦:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٥:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١٥:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٢١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٤٠٠:١٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٨٠٠:١٤:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤١٠٠:١٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٤:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٠:٤١١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:١٤٠٠:١٤:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١٨٠٠:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اندیجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اندیجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای اندیجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اندیجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اندیجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای اندیجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اندیجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اندیجان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٤:١١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٤:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٤:٤٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٥:٢٦١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:٤٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٠٤١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٥:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٥:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٧:٥٨١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٥:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٨:٣٧١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:١٦١٣:١٠:٣٢٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٥٤١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٥:٣٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٥:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:١٢١٣:١٠:٢١١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٥:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥١١٣:١٠:١٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٥:٤٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٠:١٠١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٥:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٠:٠٤١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢٥:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:٥٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:٠٥١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٥:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٩:٢٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:٥٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٥:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٥:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٨:٤١١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٥:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٨:١٦١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٥:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٠:٥٠١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٥:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٥:١٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٥:١١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٢:٤٣١٣:٠٧:٢١١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٥:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:١٥٠٠:٢٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اندیجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اندیجان روستای اندیجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای اندیجان روستای اندیجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اندیجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اندیجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای اندیجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اندیجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اندیجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اندیجان

روستای اندیجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اندیجان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای اندیجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای اندیجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اندیجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اندیجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اندیجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق اندیجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق اندیجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا اندیجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اندیجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اندیجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اندیجان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ اندیجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اندیجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو