جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انجیل اب

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز انجیل اب


اذان صبح: ٠٥:١٢:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٥٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیل اب (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای انجیل اب)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای انجیل اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیل اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماركارت اتوود
دوست دارم فرزندان، همچون سرانجامی خوش بر داستان زندگی‌ام باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیل اب

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیل اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیل اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انجیل اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیل اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیل اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٢:١٢١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٦:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١٢:٥١:٥٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥١:٤٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٥:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٤١١٢:٥١:٣٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:١٥٠٠:٠٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٥١:٢٨١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:٣١١٢:٥١:٢١١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٤:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠١:٢٨١٢:٥١:١٤١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٤:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥١:٠٨١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٣:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥١:٠٢١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٣:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٣:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٠:٥٣١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٣:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٢:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٢:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٣:٤٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٢:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٢:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥١:١٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٠:٣٧١٩:٥١:٢٠٢٠:١١:١٧٠٠:٠١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥١٠٥:٤٩:٣٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠١:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٨:٠٦١٢:٥٠:٤١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:٠١:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:١٥٠٠:٠٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٥:٢٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٧:٠٣٠٠:٠٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٤:٥٠١٢:٥٠:٥٨١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٠:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٤:١٦١٢:٥١:٠٣١٩:٥٨:١٤٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیل اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیل اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیل اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیل اب

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای انجیل اب

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیل اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیل اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای انجیل اب

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:١٠١٢:٥٩:٥١١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:١٢٠٠:١٧:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٧:٤٤١٢:٥٩:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٦:٥٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٩:١٥١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٥٢٠٠:١٦:٣٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٤:٥٤١٢:٥٨:٥٧١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٤٢٠٠:١٦:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٣:٢٩١٢:٥٨:٣٩١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٤٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٢:٠٥١٢:٥٨:٢١١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٥:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٨:٠٣١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٣٠٠:١٥:٠٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٧:٤٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٤:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٧:٢٨١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٤:١٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٧:١٠١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٤٣٠٠:١٣:٥٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٦:٥٣١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٣:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٦:١٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١٤٠٠:١٢:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٢:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٢:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٤٦٠٠:١١:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٥:١٤١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٣٧٠٠:١١:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٠:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:١٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٩٠٠:١٠:٢٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:٠٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٤:١٤١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٩:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٩:٠١١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٩:٠٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٨:١٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:١٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٤:٠١١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٢:٢٤١٩:٥١:١٤٠٠:٠٧:٣٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٧:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٢٢٠٦:١١:٣٥١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٦:٥٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٢٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیل اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیل اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیل اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیل اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیل اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انجیل اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیل اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیل اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انجیل اب

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٧:٤١١٢:٠١:٣٩١٨:٠٦:١٠١٨:٢٤:١٢٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٦:١٦١٣:٠١:٢١١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٠٢٠٠:١٩:٠٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١١٠٦:٥٤:٥١١٣:٠١:٠٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٥٢٠٠:١٨:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٣:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٦:٤٢٠٠:١٨:٢٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٢:٠٠١٣:٠٠:٢٧١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٣٢٠٠:١٨:٠٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٠:٣٥١٣:٠٠:٠٩١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٢٢٠٠:١٧:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٩:١٠١٢:٥٩:٥١١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:١٢٠٠:١٧:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٧:٤٤١٢:٥٩:٣٣١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٠٢٠٠:١٦:٥٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٦:١٩١٢:٥٩:١٥١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٥٢٠٠:١٦:٣٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٤:٥٤١٢:٥٨:٥٧١٩:١٣:٣٤١٩:٣١:٤٢٠٠:١٦:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٣:٢٩١٢:٥٨:٣٩١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٤٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٢:٠٥١٢:٥٨:٢١١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٢٢٠٠:١٥:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٠:٤٠١٢:٥٨:٠٣١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:١٣٠٠:١٥:٠٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٧:٤٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٠٣٠٠:١٤:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٧:٥٢١٢:٥٧:٢٨١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٤:١٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٦:٢٨١٢:٥٧:١٠١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٤٣٠٠:١٣:٥٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٥:٠٥١٢:٥٦:٥٣١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٣٣٠٠:١٣:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٣:٤٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٣:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٦:١٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١٤٠٠:١٢:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٠:٥٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٢:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٢:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٥:٣٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٤٦٠٠:١١:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٥٣١٢:٥٥:١٤١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٣٧٠٠:١١:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٥:٣٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٣:٢٨٠٠:١٠:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:١٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٩٠٠:١٠:٢٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٥٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:٠٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢١:٣٦١٢:٥٤:١٤١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:١٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٩:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٩:٠١١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٩:٠٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٨:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای انجیل اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انجیل اب روستای انجیل اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای انجیل اب روستای انجیل اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیل اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیل اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیل اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیل اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیل اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیل اب

روستای انجیل اب بر روی نقشه

روستای انجیل اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیل اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیل اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیل اب
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای انجیل اب + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای انجیل اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیل اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیل اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیل اب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انجیل اب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا انجیل اب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انجیل اب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انجیل اب
جدول اوقات شرعی امروز فردا انجیل اب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق انجیل اب
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ انجیل اب دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انجیل اب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیل اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو