جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انجیرک

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز انجیرک


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٢١:٥٧
نیمه شب: ٢٣:١٨:٤٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیرک (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای انجیرک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای انجیرک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیرک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
اگر بتوانیم خود را در زیر جریان جاری ترس كه مانند آبشاری بر سرمان می‌ریزد، بگذاریم، ترس‌مان با همان قطره‌های آب فرو می‌ریزد و با احساسی سرشار از یك انرژی بی‌مانند روبرو خواهیم شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیرک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیرک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انجیرک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیرک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٠:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٤:١٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢١:٥١١٣:٠٤:٠٩١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٤:٠١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٨:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٨:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:١١١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠١٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٥:١٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٣٣٠٠:١٧:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:١٩٠٠:١٧:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٣:١٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥١٠٦:١١:٥٨١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥١٠٠:١٧:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١١:١١١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٣:١١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٣:١١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٣:١٢١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:١٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٦:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٣:١٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٦:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٦:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیرک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای انجیرک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیرک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای انجیرک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٤:٣٦١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٢:٢٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٤:٥٧١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٥٢٣:١٢:٣٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:١٩١١:٥٥:١٨١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٢:٥٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٠:١٠١١:٥٥:٤٠١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٣:١٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٠٠١١:٥٦:٠٣١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٠١٢٣:١٣:٣٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٢٦١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٩٢٣:١٣:٥٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٣٩١١:٥٦:٥٠١٧:٠٠:٤٩١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٤:١٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٧:١٤١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٣٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:١٦١١:٥٧:٣٩١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٥:٠٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٠٣١١:٥٨:٠٤١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:١١٢٣:١٥:٢٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٨:٣٠١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:١٩٢٣:١٥:٤٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٣٥١١:٥٨:٥٦١٧:٠١:١١١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٦:١٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٧:١٩١١:٥٩:٢٣١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٦:٣٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٨:٠٣١١:٥٩:٥٠١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٥١٢٣:١٧:٠٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٠:١٨١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:٠٥٢٣:١٧:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٢١٢٣:١٧:٥٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠١:١٤١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٣٨٢٣:١٨:١٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٠:٤٧١٢:٠١:٤٣١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٥٧٢٣:١٨:٤٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٢:١٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:١٨٢٣:١٩:١٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:٤١١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٩:٤٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٣٨١٢:٠٣:١٠١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٣:٠٤٢٣:٢٠:١١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٣:٢٩٢٣:٢٠:٤٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٤:١٠١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢١:٠٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٤:٣٩١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٢٤٢٣:٢١:٣٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٤:٤٩١٢:٠٥:٠٩١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:٢٢:٠٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٥:١٨١٢:٠٥:٣٩١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٢:٣٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٦:٠٩١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:٥٨٢٣:٢٣:٠٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٦:١٣١٢:٠٦:٣٩١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٦:٣٢٢٣:٢٣:٣٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٦:٣٧١٢:٠٧:٠٩١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٧:٠٧٢٣:٢٤:٠٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٣٢٠٧:٠٧:٠١١٢:٠٧:٣٩١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٧:٤٤٢٣:٢٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیرک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیرک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:١٧١١:٥٢:٤٨١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٥١٢٣:١٠:٥٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٣:١٠١١:٥٣:٠٤١٧:٠٢:٤٢١٧:٢١:٣٢٢٣:١١:٠٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٤:٠٤١١:٥٣:٢١١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:١٥٢٣:١١:١٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٥٧١١:٥٣:٣٩١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٠:٥٩٢٣:١١:٣٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:٥٠١١:٥٣:٥٧١٧:٠١:٥٠١٧:٢٠:٤٦٢٣:١١:٤٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٦:٤٣١١:٥٤:١٦١٧:٠١:٣٦١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٢:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٤:٣٦١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٢:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٤:٥٧١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٥٢٣:١٢:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:١٩١١:٥٥:١٨١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٢:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٠:١٠١١:٥٥:٤٠١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٠٤٢٣:١٣:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٠٠١١:٥٦:٠٣١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٠١٢٣:١٣:٣٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥١:٥٠١١:٥٦:٢٦١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٥٩٢٣:١٣:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٢:٣٩١١:٥٦:٥٠١٧:٠٠:٤٩١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٤:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٧:١٤١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٣٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:١٦١١:٥٧:٣٩١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:٠٦٢٣:١٥:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٠٣١١:٥٨:٠٤١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:١١٢٣:١٥:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٥:٤٩١١:٥٨:٣٠١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:١٩٢٣:١٥:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٠٠٦:٥٦:٣٥١١:٥٨:٥٦١٧:٠١:١١١٧:٢٠:٢٨٢٣:١٦:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٠٠٦:٥٧:١٩١١:٥٩:٢٣١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٦:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٨:٠٣١١:٥٩:٥٠١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٥١٢٣:١٧:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٤٥١٢:٠٠:١٨١٧:٠١:٤٥١٧:٢١:٠٥٢٣:١٧:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٩:٢٧١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٢١٢٣:١٧:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٠:٠٨١٢:٠١:١٤١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٣٨٢٣:١٨:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٠:٤٧١٢:٠١:٤٣١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٥٧٢٣:١٨:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٢:١٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:١٨٢٣:١٩:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:٤١١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٩:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٣٨١٢:٠٣:١٠١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٣:٠٤٢٣:٢٠:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٣:٢٩٢٣:٢٠:٤٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٣:٤٦١٢:٠٤:١٠١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢١:٠٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٤:٣٩١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٢٤٢٣:٢١:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انجیرک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرک روستای انجیرک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرک روستای انجیرک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیرک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیرک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیرک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیرک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیرک

روستای انجیرک بر روی نقشه

روستای انجیرک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیرک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیرک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیرک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای انجیرک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای انجیرک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیرک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیرک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیرک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انجیرک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انجیرک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق انجیرک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انجیرک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا انجیرک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق انجیرک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انجیرک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انجیرک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیرک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو