جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز انجیره وتیشه کند


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٣٣:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٥١
اذان مغرب: ١٨:٠٤:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٥١:٠٦

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لافونتن
در آغاز هر كار مهم یك زن وجود دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیره وتیشه کند

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیره وتیشه کند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیره وتیشه کند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیره وتیشه کند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٠:٣٨١٣:١٩:١١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣٦٠٠:٣٥:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٩:٠٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٨:٥١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٤:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٨:٣٣٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٥:٢١١٣:١٨:٢٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٣:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:٢١١٣:١٨:١٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٣:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٨:١٠٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٢:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣١:٢٦١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٢:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٧:٥١٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:٣٢:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٨:٤١١٣:١٧:٤٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٣٢:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣١:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣١:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٧:٣١٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣١:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٨١٣:١٧:٢٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١١٠٠:٣١:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٧:٢٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٧:٢٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٧:٢٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٣:١٧:٢٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٠:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٣٢١٣:١٧:٢٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٠:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:٥١١٣:١٧:٢٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٠:١٢١٣:١٧:٣٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٩:٣٤١٣:١٧:٣٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٥٧١٣:١٧:٣٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٢٢١٣:١٧:٣٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٧:٤٨١٣:١٧:٤٣٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٧:١٦١٣:١٧:٤٧٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٩:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٦:٤٥١٣:١٧:٥٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیره وتیشه کند

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای انجیره وتیشه کند

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیره وتیشه کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای انجیره وتیشه کند

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٢:٥١١٢:٢٢:٢٤١٧:٢٢:٠٢١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٩:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٣:١٠١٢:٢٢:٥٤١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٢:١٢٢٣:٣٩:٣٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٣:٢٩١٢:٢٣:٢٣١٧:٢٣:٢٢١٧:٤٢:٥٢٢٣:٤٠:٠٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٣:٥٢١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٣:٣٣٢٣:٤٠:٣٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢٤:٢١١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:١٥٢٣:٤١:٠٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٤:١٣١٢:٢٤:٤٩١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٥٨٢٣:٤١:٣٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٥:١٧١٧:٢٦:١٧١٧:٤٥:٤٣٢٣:٤٢:٠٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٤:٣٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٦:٢٨٢٣:٤٢:٣٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٦:١٢١٧:٢٧:٥١١٧:٤٧:١٤٢٣:٤٣:٠٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٢٣٠٧:٢٤:٤٧١٢:٢٦:٣٨١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٨:٠١٢٣:٤٣:٣٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:٥١١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٤٨٢٣:٤٤:٠٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٤:٥٣١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:٣٧٢٣:٤٤:٣٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢٤:٥٤١٢:٢٧:٥٦١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:٢٦٢٣:٤٤:٥٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٥٠٠٧:٢٤:٥٢١٢:٢٨:٢٠١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٦٢٣:٤٥:٢٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٥٣٠٧:٢٤:٤٩١٢:٢٨:٤٥١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٥:٥٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٥٤٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٩:٠٨١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:٥٧٢٣:٤٦:١٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٥٤٠٧:٢٤:٣٧١٢:٢٩:٣١١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٦:٤٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٩:٥٤١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٤:٤٠٢٣:٤٧:١٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٤٩٠٧:٢٤:١٨١٢:٣٠:١٥١٧:٣٦:٢٧١٧:٥٥:٣٣٢٣:٤٧:٣٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٤:٠٦١٢:٣٠:٣٦١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٢٦٢٣:٤٧:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٣:٥٢١٢:٣٠:٥٧١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:١٩٢٣:٤٨:٢٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٣١:١٧١٧:٣٩:١٣١٧:٥٨:١٣٢٣:٤٨:٤٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٣:١٩١٢:٣١:٣٦١٧:٤٠:٠٩١٧:٥٩:٠٧٢٣:٤٩:٠٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٢:٥٩١٢:٣١:٥٤١٧:٤١:٠٥١٨:٠٠:٠٢٢٣:٤٩:٢٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٢:٣٨١٢:٣٢:١٢١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٢:٥٩١٨:٠١:٥١٢٣:٥٠:١٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٢:٤٥١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:٥٠:٣٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢١:٢٥١٢:٣٣:٠٠١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:٤١٢٣:٥٠:٤٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٠:٥٧١٢:٣٣:١٥١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:٣٦٢٣:٥١:٠٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣٣:٢٩١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٣٢٢٣:٥١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیره وتیشه کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیره وتیشه کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٢:٣٨١٢:٣٢:١٢١٧:٤٢:٠٢١٨:٠٠:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٣٢:٢٩١٧:٤٢:٥٩١٨:٠١:٥١٢٣:٥٠:١٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢١:٥١١٢:٣٢:٤٥١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:٥٠:٣٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢١:٢٥١٢:٣٣:٠٠١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:٤١٢٣:٥٠:٤٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢٠:٥٧١٢:٣٣:١٥١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:٣٦٢٣:٥١:٠٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣٣:٢٩١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٣٢٢٣:٥١:٢٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:١٩:٥٦١٢:٣٣:٤٢١٧:٤٧:٤٦١٨:٠٦:٢٧٢٣:٥١:٤٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٤٠٧:١٩:٢٤١٢:٣٣:٥٤١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:٢٢٢٣:٥١:٥٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٧٠٧:١٨:٤٩١٢:٣٤:٠٥١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٨٢٣:٥٢:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٩٠٧:١٨:١٣١٢:٣٤:١٦١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:١٣٢٣:٥٢:٢٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٩٠٧:١٧:٣٥١٢:٣٤:٢٥١٧:٥١:٣٦١٨:١٠:٠٨٢٣:٥٢:٣٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:١٦:٥٦١٢:٣٤:٣٤١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:٠٣٢٣:٥٢:٤٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٦:١٥١٢:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٣١١٨:١١:٥٨٢٣:٥٣:٠١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣١٠٧:١٥:٣٣١٢:٣٤:٤٩١٧:٥٤:٢٨١٨:١٢:٥٣٢٣:٥٣:١١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٤:٤٩١٢:٣٤:٥٦١٧:٥٥:٢٥١٨:١٣:٤٧٢٣:٥٣:٢١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٤:٠٤١٢:٣٥:٠١١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٤٢٢٣:٥٣:٣٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٣:١٨١٢:٣٥:٠٦١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٣٦٢٣:٥٣:٣٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٢:٣٠١٢:٣٥:١٠١٧:٥٨:١٤١٨:١٦:٣٠٢٣:٥٣:٤٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١١:٤٠١٢:٣٥:١٣١٧:٥٩:١٠١٨:١٧:٢٤٢٣:٥٣:٥٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣١٠٧:١٠:٥٠١٢:٣٥:١٥١٨:٠٠:٠٥١٨:١٨:١٧٢٣:٥٣:٥٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:٠٩:٥٨١٢:٣٥:١٧١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:١٠٢٣:٥٤:٠٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٠٠٧:٠٩:٠٤١٢:٣٥:١٨١٨:٠١:٥٥١٨:٢٠:٠٣٢٣:٥٤:٠٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٢٠٧:٠٨:١٠١٢:٣٥:١٧١٨:٠٢:٥٠١٨:٢٠:٥٦٢٣:٥٤:٠٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:٠٧:١٤١٢:٣٥:١٧١٨:٠٣:٤٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٥٤:٠٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٦:١٧١٢:٣٥:١٥١٨:٠٤:٣٩١٨:٢٢:٤١٢٣:٥٤:٠٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٥:١٩١٢:٣٥:١٣١٨:٠٥:٣٣١٨:٢٣:٣٣٢٣:٥٤:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٤:٢٠١٢:٣٥:١٠١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٤:٢٤٢٣:٥٤:٠٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٣:٢٠١٢:٣٥:٠٦١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:١٦٢٣:٥٤:٠٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٢:١٨١٢:٣٥:٠٢١٨:٠٨:١٢١٨:٢٦:٠٧٢٣:٥٤:٠٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠١:١٦١٢:٣٤:٥٧١٨:٠٩:٠٥١٨:٢٦:٥٨٢٣:٥٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیره وتیشه کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیره وتیشه کند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیره وتیشه کند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیره وتیشه کند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیره وتیشه کند

روستای انجیره وتیشه کند بر روی نقشه

روستای انجیره وتیشه کند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیره وتیشه کند
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انجیره وتیشه کند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انجیره وتیشه کند
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ انجیره وتیشه کند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انجیره وتیشه کند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق انجیره وتیشه کند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق انجیره وتیشه کند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انجیره وتیشه کند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انجیره وتیشه کند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو