جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

ماسبی | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز انجیره وتیشه کند


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:١١
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٣١
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٤٠

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

گارفیلد
اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی كه اندیشه ای در پی دارد، چیزی جز وحشی گری نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیره وتیشه کند

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیره وتیشه کند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیره وتیشه کند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیره وتیشه کند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٨:٥١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:١٠٠٠:٣٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٨:٥٧٠٠:٣٤:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٨:٣٣٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٥:٢١١٣:١٨:٢٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:٢١١٣:١٨:١٧٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٨:١٠٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٣:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٣٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣١:٢٦١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٧:٥١٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:٣٢:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٨:٤١١٣:١٧:٤٢٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٣٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٣١:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣١:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٧:٣١٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣١:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٥:١٨١٣:١٧:٢٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١١٠٠:٣١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٧:٢٧٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٣١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٧:٢٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٠:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١١٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٧:٢٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٣:١٧:٢٦٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٣٢١٣:١٧:٢٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:٥١١٣:١٧:٢٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٠:١٢١٣:١٧:٣٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٠:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٩:٣٤١٣:١٧:٣٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٥٧١٣:١٧:٣٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٢٢١٣:١٧:٣٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٧:٤٨١٣:١٧:٤٣٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٧:١٦١٣:١٧:٤٧٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٦:٤٥١٣:١٧:٥٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٦:١٦١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٠:٠١٢٠:٣٩:٤١٠٠:٢٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیره وتیشه کند

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انجیره وتیشه کند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیره وتیشه کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای انجیره وتیشه کند

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیره وتیشه کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیره وتیشه کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیره وتیشه کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٠:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٣:٣٣١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٤:٥١٠٠:٤٠:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٠:٣٠١٣:٢٣:١٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٣:٣٦٠٠:٤٠:٣٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:١٠١٣:٢٣:٠٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢١٠٠:٤٠:٢٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥١:٥٠١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٤٠:١٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٣٠١٣:٢٢:٢٦١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤٠:٠٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:١٠١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:٣٩:٥٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢١:٥٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٩:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٤:٢٩١٣:٢١:٣١١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٣٩:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٥:٠٩١٣:٢١:١٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٣٩:١٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٥:٤٨١٣:٢٠:٥٤١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٣٩:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٢٧١٣:٢٠:٣٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠١:٥٧٠٠:٣٨:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٠:١٥١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٣٨:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٩:٥٥١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٧٠٠:٣٨:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥٨:٢٥١٣:١٩:٣٥١٩:٤٠:١٣١٩:٥٧:٥٦٠٠:٣٨:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٩:٠٤١٣:١٩:١٤١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٥٠٠:٣٧:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٦:٥٩:٤٣١٣:١٨:٥٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١٣٠٠:٣٧:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٠:٢٢١٣:١٨:٣٣١٩:٣٦:١٣١٩:٥٣:٥٢٠٠:٣٧:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠١:٠١١٣:١٨:١٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٣٠٠٠:٣٧:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠١:٣٩١٣:١٧:٥١١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٠٨٠٠:٣٦:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٢:١٨١٣:١٧:٣٠١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٤٦٠٠:٣٦:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٦٠٧:٠٢:٥٧١٣:١٧:٠٨١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٢٣٠٠:٣٦:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٣:٣٦١٣:١٦:٤٧١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٠١٠٠:٣٥:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٤:١٥١٣:١٦:٢٥١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٣٨٠٠:٣٥:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٤:٥٣١٣:١٦:٠٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:١٦٠٠:٣٥:١٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:٠٥:٣٢١٣:١٥:٤٢١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٥٣٠٠:٣٤:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٦:١١١٣:١٥:٢١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٣١٠٠:٣٤:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٦:٥٠١٣:١٤:٥٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٠٨٠٠:٣٤:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٧:٣٠١٣:١٤:٣٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٤٦٠٠:٣٤:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:٠٨:٠٩١٣:١٤:١٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٧:٢٣٠٠:٠٣:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٨:٤٨١٢:١٣:٥٥١٨:١٨:٣٢١٨:٣٦:٠١٢٣:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انجیره وتیشه کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند روستای انجیره وتیشه کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای انجیره وتیشه کند روستای انجیره وتیشه کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیره وتیشه کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیره وتیشه کند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیره وتیشه کند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیره وتیشه کند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیره وتیشه کند

روستای انجیره وتیشه کند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیره وتیشه کند
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیره وتیشه کند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انجیره وتیشه کند
افق شرعی امروز فردا انجیره وتیشه کند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق انجیره وتیشه کند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انجیره وتیشه کند
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ انجیره وتیشه کند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انجیره وتیشه کند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق انجیره وتیشه کند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انجیره وتیشه کند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیره وتیشه کند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو