جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

صیدون شمالی | باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز انجیرسیاه احمد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٤:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٤
نیمه شب: ٢٣:١٣:٣٧

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای انجیرسیاه احمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای انجیرسیاه احمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان. اف. كندی
كودكان، ارزشمندترین سرچشمه های دنیا و بهترین امید برای آینده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیرسیاه احمد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرسیاه احمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرسیاه احمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیرسیاه احمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:٢٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٤:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٧:١٩١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٧:١١١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٣:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٢:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٦:٣٨١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٢:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢١:١٥١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٢٥٠٠:٢١:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢١:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:٢١١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢١:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٦:١٨١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢١:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:١٤١٣:٠٦:١٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٦:١٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٦:١٣١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٠:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٦:١٢١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٦:١٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٠:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٦:١٣١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٥٧٠٠:٢٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٦:١٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٠:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١١:٥٢١٣:٠٦:١٨٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:١٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٠:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١١٠٠:١٩:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیرسیاه احمد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انجیرسیاه احمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرسیاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انجیرسیاه احمد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیرسیاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرسیاه احمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرسیاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرسیاه احمد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٨:٠٦١١:٥٤:١٣١٧:٢٩:٥٥١٧:٤٧:٢٧٢٣:١٤:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٨:٥١١١:٥٤:٠٥١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٦:٢٧٢٣:١٤:١٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٩:٣٧١١:٥٣:٥٧١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٥:٢٩٢٣:١٤:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٢٣١١:٥٣:٥١١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٤:٣١٢٣:١٣:٥٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢١:٠٩١١:٥٣:٤٥١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٣:٣٥٢٣:١٣:٤٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢١:٥٥١١:٥٣:٣٩١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٢:٤٠٢٣:١٣:٤٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٢:٤٢١١:٥٣:٣٥١٧:٢٤:٠٤١٧:٤١:٤٦٢٣:١٣:٣٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:٣٠١١:٥٣:٣١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٥٣٢٣:١٣:٢٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:١٨١١:٥٣:٢٨١٧:٢٢:١٦١٧:٤٠:٠٢٢٣:١٣:٢٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٠٦١١:٥٣:٢٦١٧:٢١:٢٤١٧:٣٩:١١٢٣:١٣:١٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٥:٥٤١١:٥٣:٢٥١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٣:١١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٤٣١١:٥٣:٢٤١٧:١٩:٤٣١٧:٣٧:٣٥٢٣:١٣:٠٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٧:٣٢١١:٥٣:٢٤١٧:١٨:٥٤١٧:٣٦:٤٨٢٣:١٣:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٢٢١١:٥٣:٢٥١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:٠٣٢٣:١٣:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٩:١١١١:٥٣:٢٧١٧:١٧:٢١١٧:٣٥:١٩٢٣:١٣:٠١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٠١١١:٥٣:٣٠١٧:١٦:٣٧١٧:٣٤:٣٧٢٣:١٣:٠٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٠:٥٢١١:٥٣:٣٣١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٥٦٢٣:١٣:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣١:٤٢١١:٥٣:٣٧١٧:١٥:١٢١٧:٣٣:١٦٢٣:١٣:٠١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٢:٣٣١١:٥٣:٤٣١٧:١٤:٣٢١٧:٣٢:٣٨٢٣:١٣:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:٢٤١١:٥٣:٤٨١٧:١٣:٥٣١٧:٣٢:٠٢٢٣:١٣:٠٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:١٥١١:٥٣:٥٥١٧:١٣:١٦١٧:٣١:٢٧٢٣:١٣:٠٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٥:٠٦١١:٥٤:٠٣١٧:١٢:٤٠١٧:٣٠:٥٣٢٣:١٣:١٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٥:٥٨١١:٥٤:١١١٧:١٢:٠٦١٧:٣٠:٢١٢٣:١٣:١٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٦:٥٠١١:٥٤:٢١١٧:١١:٣٤١٧:٢٩:٥٠٢٣:١٣:٢٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٧:٤١١١:٥٤:٣١١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٢٢٢٣:١٣:٣٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٨:٣٣١١:٥٤:٤٢١٧:١٠:٣٣١٧:٢٨:٥٤٢٣:١٣:٣٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٩:٢٥١١:٥٤:٥٤١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٢٩٢٣:١٣:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٠:١٧١١:٥٥:٠٧١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٣:٥٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤١:٠٩١١:٥٥:٢٠١٧:٠٩:١٥١٧:٢٧:٤٢٢٣:١٤:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٢:٠١١١:٥٥:٣٥١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٧:٢٢٢٣:١٤:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرسیاه احمد روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای انجیرسیاه احمد روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیرسیاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیرسیاه احمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیرسیاه احمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیرسیاه احمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیرسیاه احمد

روستای انجیرسیاه احمد بر روی نقشه

روستای انجیرسیاه احمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیرسیاه احمد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انجیرسیاه احمد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ انجیرسیاه احمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انجیرسیاه احمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا انجیرسیاه احمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق انجیرسیاه احمد
افق شرعی امروز فردا انجیرسیاه احمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق انجیرسیاه احمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انجیرسیاه احمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو