جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

صیدون شمالی | باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز انجیرسیاه احمد


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٣

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انجیرسیاه احمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارگارت تاچر
اتفاق نظر یعنی اینكه همه باورها، اصول، ارزش و سیاستهای خود را رها كنیم و دنبال چیزی بگردیم كه هیچ كس اعتقادی به آن ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انجیرسیاه احمد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرسیاه احمد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای انجیرسیاه احمد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انجیرسیاه احمد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انجیرسیاه احمد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٠:٠٧١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٢٥٠٠:٢٨:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٩:٣١١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٣١٠٠:٢٧:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٩:١١١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١٣٠٠:٢٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٧:١٧١٣:٠٨:٥٨١٩:٤١:٠٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣٦:١١١٣:٠٨:٤٦١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٥:٠٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٢١٠٠:٢٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٨:٢١١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٥:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٨:١٠١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٥:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:٢٤:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٢٤:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٤:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٢٣:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٣:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٢٣:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٠١١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٣:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٦:٤٣١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٦:٣٨١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٢:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٢٨١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٤٠٠:٢٢:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:١٩:٤٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢١:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٨:١٠١٣:٠٦:١٨١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢١:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٦:١٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢١:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٦:١٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢١:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انجیرسیاه احمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای انجیرسیاه احمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرسیاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای انجیرسیاه احمد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انجیرسیاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انجیرسیاه احمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای انجیرسیاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انجیرسیاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انجیرسیاه احمد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:١٤١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٠:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٠:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١١٠٠:١٩:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٩:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٩:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٩:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٩:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٠:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٠:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٠:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٠:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٠:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:١٥٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٠:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:٢٦٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٠:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٢٠:٥٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:٠٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢١:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢١:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٩:٤٧٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢١:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١٣:١٠:٠٠٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:٥٨١٣:١٠:١٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢١:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٢:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٠:٣٨٢٠:١٦:١١٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٢٢:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٥:١٧١٣:١٠:٥١٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٢:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:١١:٠٤٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٢:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:١١:١٨٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٢:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٤٧١٣:١١:٣١٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای انجیرسیاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انجیرسیاه احمد روستای انجیرسیاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای انجیرسیاه احمد روستای انجیرسیاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انجیرسیاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انجیرسیاه احمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انجیرسیاه احمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انجیرسیاه احمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انجیرسیاه احمد

روستای انجیرسیاه احمد بر روی نقشه

روستای انجیرسیاه احمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انجیرسیاه احمد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انجیرسیاه احمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ انجیرسیاه احمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انجیرسیاه احمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا انجیرسیاه احمد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا انجیرسیاه احمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انجیرسیاه احمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انجیرسیاه احمد
زمان پخش اذان آنلاین به افق انجیرسیاه احمد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ انجیرسیاه احمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انجیرسیاه احمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو