جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای انبارتپه

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز انبارتپه

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٣٨

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انبارتپه (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای انبارتپه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای انبارتپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انبارتپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

؟
همواره به یاد داشته باشید كه نیاز، سبب آفرینش و نوآوری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انبارتپه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انبارتپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انبارتپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای انبارتپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انبارتپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان انبارتپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٧:٢٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٧:٠٩١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٢:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٢١٠٠:٢١:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٦:١٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٥:٤١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١٩:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٥:١٩١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٩:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٥:٠٠١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٤٠٠:١٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٤:٥١١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٨٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:١٥١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٧:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٦:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٤:١٤١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١١:٥٢١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٣١٠٠:١٦:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٠:٥١١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٢٥٠٠:١٦:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٨٠٠:١٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:١٢٠٠:١٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٥:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٥٢٠٠:١٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٢٩٠٠:١٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انبارتپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای انبارتپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انبارتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انبارتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای انبارتپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انبارتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انبارتپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای انبارتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای انبارتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انبارتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای انبارتپه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای انبارتپه روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای انبارتپه روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای انبارتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انبارتپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای انبارتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای انبارتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انبارتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای انبارتپه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣١:٣٥١٣:١٠:١٠١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٥:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٥:١٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٥٥
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٤:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:١١٠٠:٢٤:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:١٥١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٨:١٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٤:١٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٤:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٨:٣٤١٣:٠٧:٣٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٣:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٧:١٥١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٣:٠٥٠٠:٢٣:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٣:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:٥١١٣:٠٦:٣٦١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:١٢٠٠:٢٣:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٦:١٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٤٤٠٠:٢٣:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:٢٣١٣:٠٥:٥٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٧٠٠:٢٢:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٥:٣٦١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٤٩٠٠:٢٢:٣٢
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠٥:١٥١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٢:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٤٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٢٠٠:٢٢:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٤:٣٤١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٢٣٠٠:٢١:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٦:١٢١٣:٠٤:١٣١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٥٤٠٠:٢١:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٢٥٠٠:٢١:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:٤٣١٣:٠٣:٣٠١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٨:٢٩١٣:٠٣:٠٩١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٢٧٠٠:٢٠:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٢:٤٨١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٥٧٠٠:٢٠:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٠:٠١١٣:٠٢:٢٧١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٥٠:٤٧١٣:٠٢:٠٥١٩:١٢:٤٩١٩:٣٠:٥٨٠٠:١٩:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٣٣١٣:٠١:٤٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٢٩٠٠:١٩:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٢:١٩١٣:٠١:٢٣١٩:٠٩:٥١١٩:٢٧:٥٩٠٠:١٩:١٤
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:٠٥١٣:٠١:٠١١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٨:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٣:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٨:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٠٠:١٩١٨:٠٥:٢٥١٨:٢٣:٣٢٢٣:١٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای انبارتپه روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای انبارتپه روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انبارتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انبارتپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انبارتپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انبارتپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انبارتپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انبارتپه

روستای انبارتپه بر روی نقشه

روستای انبارتپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انبارتپه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای انبارتپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انبارتپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انبارتپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انبارتپه
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ انبارتپه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انبارتپه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ انبارتپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انبارتپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق انبارتپه
زمان پخش اذان آنلاین به افق انبارتپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو