جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انبارتپه

تنکمان شمالی | نظرآباد | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز انبارتپه


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:١١:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انبارتپه (شهرستان نظرآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای انبارتپه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای انبارتپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انبارتپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زیرك‌ترین مردم كسی است كه یاد مرگ بیشتر كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انبارتپه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انبارتپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انبارتپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انبارتپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انبارتپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انبارتپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٥:١٧١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٩:١٦١٣:٠٤:٥٨١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:٢٢٠٠:١٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١٦٠٠:١٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٧:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٤٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٧:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٤:٢٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٤:١٤١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٣٨١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٦:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٤:٠٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٥:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:١٢٠٠:١٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٥٠٠٠:١٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٤:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٧٠٠:١٣:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:١٣:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٣:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٣:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٣:٥٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٣:٥٩٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٣:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٣:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٦:١٣١٣:٠٤:٠٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انبارتپه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای انبارتپه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای انبارتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انبارتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای انبارتپه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١١:٥٦١٢:١٩:٥٨١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٤٨٢٣:٣٦:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:١١:١٧١٢:٢٠:١٠١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٤٨٢٣:٣٦:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٥٥٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٠:٢٢١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٤٩٢٣:٣٦:٥٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٩:٥٦١٢:٢٠:٣٢١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٤٩٢٣:٣٧:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٠:٤٢١٧:٣٢:٣٥١٧:٥١:٥٠٢٣:٣٧:٢٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:١١٠٧:٠٨:٢٧١٢:٢٠:٥١١٧:٣٣:٣٨١٧:٥٢:٥١٢٣:٣٧:٣٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٧:٤١١٢:٢٠:٥٩١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٥١٢٣:٣٧:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٦:٥٣١٢:٢١:٠٦١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٤:٥٢٢٣:٣٧:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٦:٠٣١٢:٢١:١٣١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٥٢٢٣:٣٨:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٥:١٢١٢:٢١:١٨١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٥٢٢٣:٣٨:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٤:١٩١٢:٢١:٢٣١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:٥٢٢٣:٣٨:٢٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٣:٢٥١٢:٢١:٢٧١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:٥٢٢٣:٣٨:٣٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٢:٢٩١٢:٢١:٣٠١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:٥٢٢٣:٣٨:٣٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠١:٣٢١٢:٢١:٣٢١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٥٢٢٣:٣٨:٤٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠٠:٣٤١٢:٢١:٣٤١٧:٤٣:٠٠١٨:٠١:٥١٢٣:٣٨:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٣٦٠٦:٥٩:٣٤١٢:٢١:٣٤١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٥٠٢٣:٣٨:٥٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٤٢٠٦:٥٨:٣٣١٢:٢١:٣٤١٧:٤٥:٠٣١٨:٠٣:٤٩٢٣:٣٨:٥٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٧:٣١١٢:٢١:٣٤١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٤٨٢٣:٣٨:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٦:٢٨١٢:٢١:٣٢١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٥:٤٦٢٣:٣٨:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:٢٣١٢:٢١:٣٠١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٥٢٣:٣٨:٥٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٤:١٧١٢:٢١:٢٧١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣٨:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٣:١١١٢:٢١:٢٣١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٤١٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٢:٠٣١٢:٢١:١٩١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:٣٨٢٣:٣٨:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٠:٥٤١٢:٢١:١٤١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٣٦٢٣:٣٨:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٩:٤٤١٢:٢١:٠٨١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٣٣٢٣:٣٨:٤٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٨:٣٣١٢:٢١:٠٢١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٣٠٢٣:٣٨:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٢١١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٨:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٦:٠٨١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٥:٥٨١٨:١٤:٢٣٢٣:٣٨:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٠:٣٩١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:١٩٢٣:٣٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انبارتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انبارتپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انبارتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای انبارتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انبارتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انبارتپه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٤٩:٤٤١٢:٢١:٠٨١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٣٣٢٣:٣٨:٤٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٨:٣٣١٢:٢١:٠٢١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:٣٠٢٣:٣٨:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٧:٢١١٢:٢٠:٥٥١٧:٥٥:٠٠١٨:١٣:٢٧٢٣:٣٨:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٦:٠٨١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٥:٥٨١٨:١٤:٢٣٢٣:٣٨:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٤:٥٤١٢:٢٠:٣٩١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:١٩٢٣:٣٨:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٣:٣٩١٢:٢٠:٣١١٧:٥٧:٥٣١٨:١٦:١٥٢٣:٣٨:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٢:٢٤١٢:٢٠:٢١١٧:٥٨:٥٠١٨:١٧:١٠٢٣:٣٨:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤١:٠٧١٢:٢٠:١١١٧:٥٩:٤٦١٨:١٨:٠٦٢٣:٣٨:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٣٩:٥٠١٢:٢٠:٠١١٨:٠٠:٤٣١٨:١٩:٠١٢٣:٣٧:٥٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٨:٣٢١٢:١٩:٥٠١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٥٥٢٣:٣٧:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٧:١٤١٢:١٩:٣٨١٨:٠٢:٣٤١٨:٢٠:٥٠٢٣:٣٧:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٥:٥٥١٢:١٩:٢٦١٨:٠٣:٢٩١٨:٢١:٤٤٢٣:٣٧:١٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٤:٣٥١٢:١٩:١٣١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٣٨٢٣:٣٧:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٣:١٤١٢:١٩:٠٠١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:٣٢٢٣:٣٦:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣١:٥٣١٢:١٨:٤٧١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٤١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٠:٣١١٢:١٨:٣٣١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٥:١٨٢٣:٣٦:٢٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٢٩:٠٩١٢:١٨:١٨١٨:٠٨:٠١١٨:٢٦:١١٢٣:٣٦:١٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٧:٤٦١٢:١٨:٠٤١٨:٠٨:٥٤١٨:٢٧:٠٤٢٣:٣٥:٥٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٦:٢٣١٢:١٧:٤٨١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٤٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٤:٥٩١٢:١٧:٣٣١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٤٩٢٣:٣٥:٢٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:٣٥١٢:١٧:١٧١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٤١٢٣:٣٥:٠٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:١٠١٢:١٧:٠١١٨:١٢:٢٥١٨:٣٠:٣٣٢٣:٣٤:٥٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٠:٤٦١٢:١٦:٤٥١٨:١٣:١٨١٨:٣١:٢٥٢٣:٣٤:٣٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٩:٢٠١٢:١٦:٢٨١٨:١٤:١٠١٨:٣٢:١٧٢٣:٣٤:١٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٧:٥٥١٢:١٦:١١١٨:١٥:٠١١٨:٣٣:٠٩٢٣:٣٣:٥٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:٢٩١٢:١٥:٥٤١٨:١٥:٥٣١٨:٣٤:٠٠٢٣:٣٣:٣٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٠٤١٢:١٥:٣٧١٨:١٦:٤٥١٨:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:١٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٣:٣٨١٢:١٥:٢٠١٨:١٧:٣٦١٨:٣٥:٤٤٢٣:٣٢:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:١١١٢:١٥:٠٢١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٣٥٢٣:٣٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انبارتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انبارتپه روستای انبارتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای انبارتپه روستای انبارتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انبارتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انبارتپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انبارتپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انبارتپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انبارتپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انبارتپه

روستای انبارتپه بر روی نقشه

روستای انبارتپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انبارتپه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای انبارتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انبارتپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انبارتپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق انبارتپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا انبارتپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ انبارتپه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا انبارتپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انبارتپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انبارتپه
زمان پخش اذان مستقیم به افق انبارتپه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انبارتپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انبارتپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو