جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر انار

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز انار


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٦
اذان ظهر: ١١:٣٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:١٥
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٢١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر انار (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر انار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر انار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر انار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بزرگترین خطر در كجاست؟ در دلسوزی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر انار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر انار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر انار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر انار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر انار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٦:٤١١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٣:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٦:٢٣١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٤٩٠٠:٠٣:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٦:١٥١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٢:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٢:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٥:٤١١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠١:٠٨١٢:٤٥:٣٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠١:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٥:٣٢١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠١:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٩:٢٩١٢:٤٥:٢٨١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:١٥٠٠:٠١:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠١:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٥:٢١١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٤١٠٠:٠٠:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٥:١٩١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٥:١٨١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٠:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٥:١٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٠:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٥:٠٣١٢:٤٥:١٦١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٥:١٦١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٤٥:١٧١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٩:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٥:١٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥٩:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٢٠٢٣:٥٩:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٠١٢٣:٥٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٥:٢٥١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٤٣٢٣:٥٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٠:٥٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٢٣٢٣:٥٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٣٣١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٩:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤٥:٣٧١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥٩:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٥:٤٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر انار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر انار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر انار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر انار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٥:٥٦:٣٩١١:٣٣:١٧١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٦:٥٧٢٢:٥٣:٤١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٧:٢٣١١:٣٣:٠٩١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٥:٥٨٢٢:٥٣:٣١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٨:٠٨١١:٣٣:٠١١٧:٠٧:٣١١٧:٢٥:٠٠٢٢:٥٣:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٥:٥٨:٥٢١١:٣٢:٥٥١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٤:٠٤٢٢:٥٣:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٥:٥٩:٣٨١١:٣٢:٤٩١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٣:٠٩٢٢:٥٣:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٠:٢٣١١:٣٢:٤٣١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٢:١٥٢٢:٥٢:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١١٠٦:٠١:٠٩١١:٣٢:٣٩١٧:٠٣:٤٥١٧:٢١:٢٢٢٢:٥٢:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠١:٥٦١١:٣٢:٣٥١٧:٠٢:٥١١٧:٢٠:٣٠٢٢:٥٢:٤٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٢:٤٣١١:٣٢:٣٢١٧:٠١:٥٩١٧:١٩:٣٩٢٢:٥٢:٣٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٣:٣٠١١:٣٢:٣٠١٧:٠١:٠٨١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٢:٣١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٤:١٧١١:٣٢:٢٨١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٠٢٢٢:٥٢:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٥:٠٥١١:٣٢:٢٨١٦:٥٩:٢٩١٧:١٧:١٥٢٢:٥٢:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٥:٥٣١١:٣٢:٢٨١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:٢٩٢٢:٥٢:٢٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٤٢١١:٣٢:٢٩١٦:٥٧:٥٥١٧:١٥:٤٥٢٢:٥٢:١٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٧:٣٠١١:٣٢:٣١١٦:٥٧:١٠١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٢:١٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٨:٢٠١١:٣٢:٣٣١٦:٥٦:٢٦١٧:١٤:٢١٢٢:٥٢:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٩:٠٩١١:٣٢:٣٧١٦:٥٥:٤٤١٧:١٣:٤٠٢٢:٥٢:١٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٩:٥٨١١:٣٢:٤١١٦:٥٥:٠٣١٧:١٣:٠٢٢٢:٥٢:١٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٠:٤٨١١:٣٢:٤٦١٦:٥٤:٢٤١٧:١٢:٢٤٢٢:٥٢:١٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١١:٣٨١١:٣٢:٥٢١٦:٥٣:٤٦١٧:١١:٤٩٢٢:٥٢:٢١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٢:٢٩١١:٣٢:٥٩١٦:٥٣:١٠١٧:١١:١٤٢٢:٥٢:٢٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:١٩١١:٣٣:٠٧١٦:٥٢:٣٥١٧:١٠:٤٢٢٢:٥٢:٢٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:١٠١١:٣٣:١٥١٦:٥٢:٠٢١٧:١٠:١٠٢٢:٥٢:٣٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٥:٠١١١:٣٣:٢٤١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٤١٢٢:٥٢:٣٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٥:٥٢١١:٣٣:٣٥١٦:٥١:٠٠١٧:٠٩:١٢٢٢:٥٢:٤٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٤٣١١:٣٣:٤٦١٦:٥٠:٣١١٧:٠٨:٤٦٢٢:٥٢:٥٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٣٤١١:٣٣:٥٧١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٨:٢١٢٢:٥٣:٠٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٢٥١١:٣٤:١٠١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٧:٥٨٢٢:٥٣:١١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:١٦١١:٣٤:٢٤١٦:٤٩:١٥١٧:٠٧:٣٦٢٢:٥٣:٢١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٠:٠٨١١:٣٤:٣٨١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٧:١٦٢٢:٥٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر انار شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر انار شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر انار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر انار

شهر انار در شهرستان انار استان کرمان قرار دارد که در ۳۰ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۵ و ۱۸ دقیقه طول شرقی واقع شده‌است

شهر انار در ویکیپدیا

شهر انار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر انار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر انار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر انار بر روی نقشه

شهر انار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر انار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر انار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر انار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر انار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر انار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر انار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق انار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا انار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ انار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر انار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو