جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر انار

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز انار

اذان صبح: ٠٤:١٨:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٤:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٧:١٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر انار (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر انار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر انار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر انار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر انار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر انار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر انار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر انار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر انار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان انار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٢:٢٩١٢:٤٩:١١١٩:١٦:٢٢١٩:٣٣:٥٤٠٠:٠٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢١:٢١١٢:٤٨:٥٧١٩:١٧:٠١١٩:٣٤:٣٥٠٠:٠٧:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٠:١٣١٢:٤٨:٤٢١٩:١٧:٤٠١٩:٣٥:١٦٠٠:٠٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٩:٠٦١٢:٤٨:٢٩١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٥٧٠٠:٠٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٨:٠٠١٢:٤٨:١٥١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٣٩٠٠:٠٦:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٦:٥٥١٢:٤٨:٠٢١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٢٠٠٠:٠٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٥:٥٠١٢:٤٧:٤٩١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٠١٠٠:٠٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٤:٤٥١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:٤٣٠٠:٠٥:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٧:٢٥١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٢٥٠٠:٠٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٣٩١٢:٤٧:١٤١٩:٢٢:١٦١٩:٤٠:٠٧٠٠:٠٤:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:٣٨١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:٤٩٠٠:٠٤:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٠:٣٧١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٣١٠٠:٠٤:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٦:٤٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:١٣٠٠:٠٣:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٦:٣٣١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٥٥٠٠:٠٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٣٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٦:١٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٣:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٣٠٠:٠٢:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٦:٠٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٢:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:٥٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٢٩٠٠:٠٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٥:٤٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٢:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٥:٤١١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠١:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:١٩١٢:٤٥:٣٦١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠١:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٠:٢٩١٢:٤٥:٣٢١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٢١٠٠:٠١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٥:٢٨١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠١:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤٥:٢٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠١:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٥:٢١١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٠:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٧:٢١١٢:٤٥:١٩١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٠:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:٣٧١٢:٤٥:١٨١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٠:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٥:٥٤١٢:٤٥:١٦١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر انار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر انار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر انار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر انار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر انار شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر انار شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر انار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر انار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٢:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٦:٢٩١٢:٥١:٠١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٠٨٠٠:٠٣:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥١:١٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:١٨٠٠:٠٣:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٧:٠١١٢:٥١:٢٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٣:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٤٧:١٨١٢:٥١:٣٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٣:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٥١:٥٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٤٠٠٠:٠٣:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٤:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٨:١٧١٢:٥٢:١٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٤٦٠٠:٠٤:٢٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٨:٣٨١٢:٥٢:٢٩١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٤:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥٢:٤١١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٤:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٥٢:٥٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٠٥:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٤١٠٠:٠٥:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٥٠:١٣١٢:٥٣:١٤١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٥:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٠:٣٩١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٣٠٠٠:٠٥:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥١:٠٦١٢:٥٣:٣٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٦:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٢٠٠:٠٦:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٢:٠٢١٢:٥٣:٥٥١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٥:٠٠٠٠:٠٦:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٢:٣١١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٦:٥٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٣:٠١١٢:٥٤:١٣١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٧:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٣:٣١١٢:٥٤:٢١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٧٠٠:٠٧:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٠٠٠:٠٧:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٨:٠٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٥:٣٩١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٨:١٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٨:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٠٨٠٠:٠٨:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٥:١٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:١٣٠٠:٠٩:٠٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٥:١٦١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٩:١٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٥:١٩١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٩:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر انار شهر انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر انار شهر انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر انار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر انار

شهر انار در شهرستان انار استان کرمان قرار دارد که در ۳۰ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۵ و ۱۸ دقیقه طول شرقی واقع شده‌است

شهر انار در ویکیپدیا

شهر انار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر انار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر انار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر انار بر روی نقشه

شهر انار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر انار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر انار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر انار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر انار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر انار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر انار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا انار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ انار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ انار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق انار
افق شرعی امروز فردا انار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر انار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو