جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انارشاهی

چشمه زیارت | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انارشاهی


اذان صبح: ٠٤:١١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:١٦
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انارشاهی (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای انارشاهی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای انارشاهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انارشاهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ج.ج. هالند
خداوند، روزی دهنده ی همه ی پرندگان است، ولی روزی آنها را به درون لانه نمی ریزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انارشاهی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انارشاهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انارشاهی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انارشاهی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انارشاهی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انارشاهی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٣:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٤:٥٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٣٢٣:٤٢:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢٤:٤٦١٩:٠١:١٢١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٢:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٣٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:١٢٢٣:٤٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٥١٢٣:٤١:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:١٢١٢:٢٤:١٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٣١٢٣:٤١:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٤:٠٨١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:١١٢٣:٤١:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٤:٠٢١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٥١٢٣:٤١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٣١٢٣:٤٠:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٣:٥١١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:١١٢٣:٤٠:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٠:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١١٢٣:٤٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٩:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١١٢٣:٣٩:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٣:٣١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٣:٣٠١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٣:٣٠١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:١١٢٣:٣٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٣:٣١١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٠٢٣:٣٩:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٣:٣٢١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٣٠٢٣:٣٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٣:٣٤١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٠٩٢٣:٣٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٣:٣٧١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٤٨٢٣:٣٩:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٣:٤٠١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٣:٤٣١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٣:٤٧١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣١:١٨١٢:٢٣:٥٢١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٢٢٢٣:٣٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٠:٥٢١٢:٢٣:٥٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٥٩٢٣:٣٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انارشاهی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای انارشاهی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انارشاهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انارشاهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای انارشاهی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انارشاهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انارشاهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای انارشاهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انارشاهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٢٨:١٩١٢:٢٩:٠٥١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:٠٤٢٣:٤٢:٢٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٢٨:٣٣١٢:٢٩:١٨١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٢:٣٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٩:٣١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٢:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٩:٤٤١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤٣:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٣:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٣:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٥٠٢٣:٤٣:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٣٠:١٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٠:٤٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٥٥٢٣:٤٤:١٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٥٥٢٣:٤٤:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣١:٢٥١٢:٣١:٠٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٤:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣١:٤٩١٢:٣١:٢١١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٥١٢٣:٤٥:٠١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:٣٢١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٥:١٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٢:٣٩١٢:٣١:٤٢١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٤١٢٣:٤٥:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٣:٠٥١٢:٣١:٥٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٣٤٢٣:٤٥:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٢:٠٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٥:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٣:٥٩١٢:٣٢:١٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٦:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٤:٢٧١٢:٣٢:٢١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٦:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٢:٣٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٦:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٦:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٢:٤٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:١٨٢٣:٤٧:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٦:٢٥١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٧:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٣:٠١١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٤١٢٣:٤٧:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٧:٢٧١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٧:٤٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٣:١٣١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٧:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٣:١٨١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٨:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٩٢٣:٤٨:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٣:٢٧١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٤٢٢٣:٤٨:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٠:٠٩١٢:٣٣:٣١١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٨:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٨:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:١٤٢٣:٤٩:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انارشاهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انارشاهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای انارشاهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انارشاهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انارشاهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انارشاهی

روستای انارشاهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انارشاهی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای انارشاهی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای انارشاهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انارشاهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انارشاهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق انارشاهی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق انارشاهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ انارشاهی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ انارشاهی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا انارشاهی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق انارشاهی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ انارشاهی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق انارشاهی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو