جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای انارشاهی

چشمه زیارت | زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز انارشاهی


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٤
اذان ظهر: ١١:١٣:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٥٣
نیمه شب: ٢٢:٣٢:٣٧

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای انارشاهی (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای انارشاهی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای انارشاهی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انارشاهی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای انارشاهی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای انارشاهی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای انارشاهی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای انارشاهی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای انارشاهی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان انارشاهی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٩:٤٢١٢:٢٤:٥٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:١٣٢٣:٤٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٨:٤٧١٢:٢٤:٤٦١٩:٠١:١٢١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٢:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٧:٥٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٣٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:١٢٢٣:٤٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٤٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٥١٢٣:٤١:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:١٢١٢:٢٤:١٤١٩:٠٣:٤١١٩:٢١:٣١٢٣:٤١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٤:٠٨١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:١١٢٣:٤١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٤:٠٢١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٥١٢٣:٤١:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٣:٣١٢٣:٤٠:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٣:٥١١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:١١٢٣:٤٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٠:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٠:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١١٢٣:٤٠:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٠:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٩:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١١٢٣:٣٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٣:٣١١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٣:٣٠١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٩:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٣:٣٠١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:١١٢٣:٣٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٣:٣١١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٥٠٢٣:٣٩:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٣:٣٢١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٣٠٢٣:٣٩:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٣:٣٤١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٠٩٢٣:٣٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٣:٣٧١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٤٨٢٣:٣٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٣:٤٠١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:٢٧٢٣:٣٨:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٣:٤٣١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٠٦٢٣:٣٨:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٣:٤٧١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣١:١٨١٢:٢٣:٥٢١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٢٢٢٣:٣٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣٠:٥٢١٢:٢٣:٥٧١٩:١٧:١٩١٩:٣٥:٥٩٢٣:٣٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٠:٢٧١٢:٢٤:٠٢١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان انارشاهی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انارشاهی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای انارشاهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انارشاهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای انارشاهی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای انارشاهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انارشاهی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای انارشاهی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای انارشاهی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٥٦:١٤١١:١٣:٠٨١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٥٣٢٢:٣٢:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٧:٠٣١١:١٣:٢٤١٦:٢٩:٣١١٦:٤٧:٣٩٢٢:٣٢:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٧:٥١١١:١٣:٤١١٦:٢٩:١٦١٦:٤٧:٢٦٢٢:٣٣:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٨:٤٠١١:١٣:٥٨١٦:٢٩:٠٣١٦:٤٧:١٥٢٢:٣٣:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٥:٥٩:٢٩١١:١٤:١٧١٦:٢٨:٥٢١٦:٤٧:٠٥٢٢:٣٣:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:١٧١١:١٤:٣٦١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٦:٥٧٢٢:٣٣:٥٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠١:٠٦١١:١٤:٥٦١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٦:٥١٢٢:٣٤:٠٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠١:٥٤١١:١٥:١٦١٦:٢٨:٢٨١٦:٤٦:٤٦٢٢:٣٤:٢٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٢:٤١١١:١٥:٣٨١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٦:٤٣٢٢:٣٤:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٣:٢٩١١:١٦:٠٠١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٦:٤١٢٢:٣٥:٠٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٤:١٦١١:١٦:٢٢١٦:٢٨:١٨١٦:٤٦:٤٢٢٢:٣٥:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٥:٠٢١١:١٦:٤٥١٦:٢٨:١٩١٦:٤٦:٤٣٢٢:٣٥:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٥:٤٨١١:١٧:٠٩١٦:٢٨:٢١١٦:٤٦:٤٧٢٢:٣٦:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٦:٣٤١١:١٧:٣٣١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٦:٥٢٢٢:٣٦:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٧:١٩١١:١٧:٥٨١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٦:٥٨٢٢:٣٦:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٨:٠٣١١:١٨:٢٤١٦:٢٨:٣٦١٦:٤٧:٠٦٢٢:٣٧:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٨:٤٧١١:١٨:٥٠١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٧:١٦٢٢:٣٧:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٩:٣٠١١:١٩:١٦١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٧:٢٧٢٢:٣٧:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:١٢١١:١٩:٤٣١٦:٢٩:٠٧١٦:٤٧:٤٠٢٢:٣٨:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٠:٥٤١١:٢٠:١٠١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٧:٥٤٢٢:٣٨:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٣٤١١:٢٠:٣٨١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٨:١٠٢٢:٣٩:١٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١٤١١:٢١:٠٦١٦:٢٩:٥٢١٦:٤٨:٢٨٢٢:٣٩:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٢:٥٣١١:٢١:٣٤١٦:٣٠:١٠١٦:٤٨:٤٦٢٢:٤٠:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٣١١١:٢٢:٠٢١٦:٣٠:٣٠١٦:٤٩:٠٧٢٢:٤٠:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٤:٠٩١١:٢٢:٣١١٦:٣٠:٥١١٦:٤٩:٢٨٢٢:٤١:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٤:٤٥١١:٢٣:٠٠١٦:٣١:١٣١٦:٤٩:٥١٢٢:٤١:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٥:٢٠١١:٢٣:٣٠١٦:٣١:٣٨١٦:٥٠:١٦٢٢:٤٢:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٥٤١١:٢٣:٥٩١٦:٣٢:٠٣١٦:٥٠:٤٢٢٢:٤٢:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:٢٧١١:٢٤:٢٩١٦:٣٢:٣٠١٦:٥١:٠٩٢٢:٤٢:٥٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:٥٩١١:٢٤:٥٩١٦:٣٢:٥٩١٦:٥١:٣٧٢٢:٤٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای انارشاهی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی روستای انارشاهی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای انارشاهی روستای انارشاهی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای انارشاهی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای انارشاهی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای انارشاهی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای انارشاهی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای انارشاهی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای انارشاهی

روستای انارشاهی بر روی نقشه

روستای انارشاهی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای انارشاهی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای انارشاهی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای انارشاهی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای انارشاهی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای انارشاهی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا انارشاهی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق انارشاهی
زمان پخش اذان مستقیم به افق انارشاهی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق انارشاهی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا انارشاهی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق انارشاهی
زمان پخش اذان زنده به افق انارشاهی
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ انارشاهی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای انارشاهی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو