جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اناج

اناج | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اناج


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٤٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اناج (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای اناج)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اناج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اناج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هنگامی كه بر دشمنت پیروز شدی، عفو و بخشش را شُكر غلبه‌ات بر او قرار بده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اناج

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اناج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اناج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اناج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اناج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اناج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٠:٤٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٠:٣٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٠:٢٩١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٥:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٧:١٦١٣:١٠:٢٠١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٦:١١١٣:١٠:١١١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٤:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٠:٠٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٤:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٣:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٢:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:١٤١٣:٠٩:١٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٢:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢١:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٢:١١١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢١:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٢٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٠:٤١١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٩:١٠٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٠:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٩:١٣٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٩:١٧٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٩:٢١٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٠:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اناج

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اناج

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای اناج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اناج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای اناج

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٧:١٦١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٧:٢٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٨:١٠١٢:٠٠:٥١١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٧:٤٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠١:١٢١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٧:٥٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠١:٣٤١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٨:١٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠١:٥٧١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٨:٣٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٤١١٢:٠٢:٢٠١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٨:٥٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٢:٣٣١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٢١٢٣:١٩:١٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٣:٢٣١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٢١٢٣:١٩:٣٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٠:٠١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٣:٥٨١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٢٨٢٣:٢٠:٢٣
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٥:٤٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٣٤٢٣:٢٠:٤٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:٤١٢٣:٢١:١١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٥:١٧١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٥١٢٣:٢١:٣٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠٥:٤٤١٧:٠٣:١٦١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٢:٠١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٨:٥٠١٢:٠٦:١٢١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:١٦٢٣:٢٢:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٩:٣٣١٢:٠٦:٤٠١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٣٠٢٣:٢٢:٥٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٢:٠٣٠٧:١٠:١٤١٢:٠٧:٠٨١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:٤٧٢٣:٢٣:١٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٠:٥٤١٢:٠٧:٣٧١٧:٠٤:١٥١٧:٢٤:٠٥٢٣:٢٣:٤٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٣:١٧٠٧:١١:٣٣١٢:٠٨:٠٦١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢٤:١٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٢:١١١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢٤:٤٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٢:٤٧١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:١١٢٣:٢٥:١٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٣:٢٢١٢:٠٩:٣٤١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٣٦٢٣:٢٥:٣٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٣:٥٦١٢:١٠:٠٤١٧:٠٦:١٠١٧:٢٦:٠٢٢٣:٢٦:٠٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٤:٢٨١٢:١٠:٣٣١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٦:٣٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٤:٥٩١٢:١١:٠٣١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٧:٠٠٢٣:٢٧:٠٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٥:٢٨١٢:١١:٣٣١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢٧:٣٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٤٧:٣٥٠٧:١٥:٥٦١٢:١٢:٠٣١٧:٠٨:١٢١٧:٢٨:٠٤٢٣:٢٨:٠٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٨:٠٢٠٧:١٦:٢٢١٢:١٢:٣٣١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٣٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٦:٤٦١٢:١٣:٠٣١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٩:٠٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٨:٥٢٠٧:١٧:٠٩١٢:١٣:٣٣١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:٥١٢٣:٢٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اناج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اناج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اناج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای اناج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اناج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اناج

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٤٣١١:٥٨:٤٢١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٥:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٨٠٦:٥٢:٣٩١١:٥٨:٥٨١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:١٦٢٣:١٦:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٩:١٥١٧:٠٤:٣٨١٧:٢٣:٥٦٢٣:١٦:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٤:٣١١١:٥٩:٣٣١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:٣٨٢٣:١٦:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٥:٢٦١١:٥٩:٥١١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٣:٢٢٢٣:١٦:٥٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٦:٢١١٢:٠٠:١٠١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٣:٠٨٢٣:١٧:٠٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٧:١٦١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٧:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٨:١٠١٢:٠٠:٥١١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٧:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٩:٠٤١٢:٠١:١٢١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٧:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٥٧١٢:٠١:٣٤١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:٣٠٢٣:١٨:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠١:٥٧١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٢٥٢٣:١٨:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠١:٤١١٢:٠٢:٢٠١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٢٢٢٣:١٨:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٢:٣٣١٢:٠٢:٤٤١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٢١٢٣:١٩:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٣:٢٣١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٢:٤٢١٧:٢٢:٢١٢٣:١٩:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٠:٠١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٣:٥٨١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٢٨٢٣:٢٠:٢٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٥:٤٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٣٤٢٣:٢٠:٤٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٦:٣٦١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:٤١٢٣:٢١:١١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٥:١٧١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:٥١٢٣:٢١:٣٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠٥:٤٤١٧:٠٣:١٦١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٢:٠١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٨:٥٠١٢:٠٦:١٢١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:١٦٢٣:٢٢:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٩:٣٣١٢:٠٦:٤٠١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٣٠٢٣:٢٢:٥٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٣٠٧:١٠:١٤١٢:٠٧:٠٨١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:٤٧٢٣:٢٣:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:١٠:٥٤١٢:٠٧:٣٧١٧:٠٤:١٥١٧:٢٤:٠٥٢٣:٢٣:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٧٠٧:١١:٣٣١٢:٠٨:٠٦١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢٤:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٢:١١١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٤:٤٧٢٣:٢٤:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٢:٤٧١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٥:١٩١٧:٢٥:١١٢٣:٢٥:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٣:٢٢١٢:٠٩:٣٤١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٣٦٢٣:٢٥:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٣:٥٦١٢:١٠:٠٤١٧:٠٦:١٠١٧:٢٦:٠٢٢٣:٢٦:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٤:٢٨١٢:١٠:٣٣١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اناج روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای اناج روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اناج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اناج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اناج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اناج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اناج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اناج

روستای اناج بر روی نقشه

روستای اناج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اناج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اناج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اناج
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اناج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اناج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اناج رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق اناج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اناج
جدول اوقات شرعی امروز فردا اناج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اناج
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اناج
افق شرعی امروز فردا اناج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اناج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق اناج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اناج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو