جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اناج

اناج | خنداب | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز اناج

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٢٨

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اناج (شهرستان خنداب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای اناج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اناج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اناج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اناج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اناج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اناج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اناج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اناج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اناج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٢:٥٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢١٠٦:٤١:٤١١٣:١٢:٤٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٢:٣٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:١٢١٣:١٢:١٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:١٢:٠٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٤٥١٣:١١:٥٠١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٣٣١٣:١١:٣٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:١١:٢٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٣:١١١٣:١١:١٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٦:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٢:٠١١٣:١١:٠٢١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٦:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٠:٥١١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٦:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٠:٤٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٥:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٠:٣١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٥:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:٣١١٣:١٠:٢١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٥:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٢٥١٣:١٠:١٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٤:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٥:٢١١٣:١٠:٠٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٤:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٤:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٩:٤٨١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٣:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٩:٤١١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:١٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٣:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٣:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٩:١٨١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٩:١٦٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٢:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٢:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢١:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اناج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اناج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اناج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اناج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اناج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اناج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اناج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اناج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اناج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اناج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اناج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اناج روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اناج روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اناج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اناج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اناج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اناج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اناج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اناج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٦:٠١:١٨١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٤٠٠:٢٣:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠١:٣٢١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٢٣:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠١:٤٨١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٢٣:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٢:٠٥١٣:١٥:١٥٢٠:٢٨:٢٢٢٠:٤٩:٠٢٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٥:٢٨٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٢:٤٢١٣:١٥:٤٠٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:١٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٥:٥٣٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:١٦٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٣:٢٤١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:١٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٦:١٧٢٠:٢٨:٤٠٢٠:٤٩:١٦٠٠:٢٥:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٤:١١١٣:١٦:٢٩٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:١٤٠٠:٢٥:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٤:٣٦١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:١٠٠٠:٢٥:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٠٢١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٩:٠٤٠٠:٢٥:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٥:٣٠١٣:١٧:٠٣٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٦:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٧:١٣٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٢٦:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:١٧:٢٤٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٣٦٠٠:٢٦:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٦:٥٧١٣:١٧:٣٣٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٢٣٠٠:٢٧:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٧:٢٩١٣:١٧:٤٣٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٠٩٠٠:٢٧:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٨:٠١١٣:١٧:٥٢٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٢٧:٣١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٨:٠١٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٢٧:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٨:٠٩٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:١٥٠٠:٢٨:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٨:١٧٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٢٨:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:١٠:١٧١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٢٨:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٠:٥٣١٣:١٨:٣٢٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٨:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١١:٣٠١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٣٩٠٠:٢٩:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٢:٠٧١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٩:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٢:٤٥١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٤١٠٠:٢٩:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:٢٤١٣:١٨:٥٥٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٢٩:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٤:٠٣١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٩:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٤:٤٣١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٠١٠٠:٣٠:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٥:٢٣١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٠:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٦:٠٤١٣:١٩:١٠٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اناج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اناج روستای اناج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اناج روستای اناج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اناج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اناج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اناج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اناج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اناج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اناج

روستای اناج بر روی نقشه

روستای اناج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اناج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اناج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اناج
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اناج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اناج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اناج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اناج رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اناج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اناج
جدول اوقات شرعی امروز فردا اناج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اناج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اناج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اناج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق اناج
زمان پخش اذان آنلاین به افق اناج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اناج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو