جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ام الخرین

غرب کارون | خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ام الخرین


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:١١:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ام الخرین (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای ام الخرین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ام الخرین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الخرین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای ام الخرین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ام الخرین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الخرین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ام الخرین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الخرین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ام الخرین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٤:٢٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:١٣٠٠:٣١:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٧:٥٥١٣:١٤:١٥١٩:٥١:٠١٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٣١:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٦:٥٦١٣:١٤:٠٥١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٣١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٣:٥٦١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٢٠٠٠:٣٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٣:٤٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٣:٣٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٣٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٣:٣١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٠:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٢:١٢١٣:١٣:٢٤١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:١٨١٣:١٣:١٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٩:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٣:١١١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٩:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٣:٠٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٩:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٣:٠٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٢:٥٦١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٨:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٢:٥٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٨:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٦:١٨١٣:١٢:٤٨١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٨:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٢:٤٣٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٢:٤٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:٢١١٣:١٢:٤١٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢١:٢١١٣:١٢:٤١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٩:٣٤١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:٠١١٣:١٢:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٨:٢٩١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٧:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٥٨١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٧:٢٩١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٦:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٠٢١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الخرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الخرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الخرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ام الخرین

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ام الخرین

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الخرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الخرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ام الخرین

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٩:٢٨١٨:١١:٢٤١٨:٢٨:٤١٢٣:٤٩:٤٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٦:٥٤١٢:٢٩:١٨١٨:١٢:٠٩١٨:٢٩:٢٥٢٣:٤٩:٣٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٤٥:٥٠١٢:٢٩:٠٩١٨:١٢:٥٣١٨:٣٠:٠٨٢٣:٤٩:٢٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٨:٥٨١٨:١٣:٣٨١٨:٣٠:٥٢٢٣:٤٩:١٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٣:٣٩١٢:٢٨:٤٧١٨:١٤:٢١١٨:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٠٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٢:٣٢١٢:٢٨:٣٥١٨:١٥:٠٥١٨:٣٢:١٧٢٣:٤٨:٥٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤١:٢٥١٢:٢٨:٢٣١٨:١٥:٤٨١٨:٣٢:٥٩٢٣:٤٨:٤٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٠:١٧١٢:٢٨:١١١٨:١٦:٣١١٨:٣٣:٤١٢٣:٤٨:٣٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٩:٠٩١٢:٢٧:٥٨١٨:١٧:١٣١٨:٣٤:٢٢٢٣:٤٨:٢٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٨:٠٠١٢:٢٧:٤٤١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٨:٠٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:٥٠١٢:٢٧:٣٠١٨:١٨:٣٧١٨:٣٥:٤٥٢٣:٤٧:٥٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١٢:٢٧:١٦١٨:١٩:١٨١٨:٣٦:٢٦٢٣:٤٧:٣٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٤:٣٠١٢:٢٧:٠١١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:٠٦٢٣:٤٧:٢٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:١٨١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٠:٤٠١٨:٣٧:٤٧٢٣:٤٧:٠٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٠٧١٢:٢٦:٣٠١٨:٢١:٢١١٨:٣٨:٢٧٢٣:٤٦:٥١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٠:٥٥١٢:٢٦:١٤١٨:٢٢:٠١١٨:٣٩:٠٧٢٣:٤٦:٣٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١١:٠٨٠٦:٢٩:٤٣١٢:٢٥:٥٨١٨:٢٢:٤٢١٨:٣٩:٤٧٢٣:٤٦:١٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٨:٣٠١٢:٢٥:٤٢١٨:٢٣:٢١١٨:٤٠:٢٦٢٣:٤٦:٠١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٧:١٧١٢:٢٥:٢٥١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٤٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٦:٠٤١٢:٢٥:٠٨١٨:٢٤:٤١١٨:٤١:٤٥٢٣:٤٥:٢٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٤:٥١١٢:٢٤:٥١١٨:٢٥:٢٠١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٥:٠٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٧١٢:٢٤:٣٤١٨:٢٥:٥٩١٨:٤٣:٠٤٢٣:٤٤:٤٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٢:٢٤١٢:٢٤:١٧١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٤:٢٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢١:١٠١٢:٢٣:٥٩١٨:٢٧:١٧١٨:٤٤:٢٢٢٣:٤٤:٠٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠١:٠١٠٦:١٩:٥٦١٢:٢٣:٤٢١٨:٢٧:٥٦١٨:٤٥:٠١٠٠:١٣:٤٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٩:٤٣٠٧:١٨:٤٢١٣:٢٣:٢٤١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٥:٤٠٠٠:٤٣:٢٩
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٨:٢٤٠٧:١٧:٢٧١٣:٢٣:٠٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:١٩٠٠:٤٣:٠٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٧:٠٥٠٧:١٦:١٣١٣:٢٢:٤٨١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٦:٥٨٠٠:٤٢:٤٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٥:٤٦٠٧:١٤:٥٩١٣:٢٢:٣٠١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٣٦٠٠:٤٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای ام الخرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ام الخرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ام الخرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ام الخرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الخرین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ام الخرین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ام الخرین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الخرین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ام الخرین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٣:٠٣١٢:٣٠:٠٦١٨:٠٧:٣٣١٨:٢٤:٥٨٢٣:٥٠:١٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٢:٠٤١٢:٢٩:٥٩١٨:٠٨:٢٠١٨:٢٥:٤٣٢٣:٥٠:٠٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥١:٠٣١٢:٢٩:٥٢١٨:٠٩:٠٧١٨:٢٦:٢٨٢٣:٥٠:٠٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٠:٠٢١٢:٢٩:٤٥١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:١٣٢٣:٤٩:٥٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٤٩:٠٠١٢:٢٩:٣٧١٨:١٠:٣٨١٨:٢٧:٥٧٢٣:٤٩:٥١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٤٧:٥٨١٢:٢٩:٢٨١٨:١١:٢٤١٨:٢٨:٤١٢٣:٤٩:٤٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٤٦:٥٤١٢:٢٩:١٨١٨:١٢:٠٩١٨:٢٩:٢٥٢٣:٤٩:٣٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٤٥:٥٠١٢:٢٩:٠٩١٨:١٢:٥٣١٨:٣٠:٠٨٢٣:٤٩:٢٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٤:٤٥١٢:٢٨:٥٨١٨:١٣:٣٨١٨:٣٠:٥٢٢٣:٤٩:١٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٣:٣٩١٢:٢٨:٤٧١٨:١٤:٢١١٨:٣١:٣٤٢٣:٤٩:٠٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٢:٣٢١٢:٢٨:٣٥١٨:١٥:٠٥١٨:٣٢:١٧٢٣:٤٨:٥٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤١:٢٥١٢:٢٨:٢٣١٨:١٥:٤٨١٨:٣٢:٥٩٢٣:٤٨:٤٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٠:١٧١٢:٢٨:١١١٨:١٦:٣١١٨:٣٣:٤١٢٣:٤٨:٣٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٩:٠٩١٢:٢٧:٥٨١٨:١٧:١٣١٨:٣٤:٢٢٢٣:٤٨:٢٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٣٨:٠٠١٢:٢٧:٤٤١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٨:٠٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٦:٥٠١٢:٢٧:٣٠١٨:١٨:٣٧١٨:٣٥:٤٥٢٣:٤٧:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١٢:٢٧:١٦١٨:١٩:١٨١٨:٣٦:٢٦٢٣:٤٧:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٤:٣٠١٢:٢٧:٠١١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٧:٠٦٢٣:٤٧:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:١٨١٢:٢٦:٤٦١٨:٢٠:٤٠١٨:٣٧:٤٧٢٣:٤٧:٠٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٢:٠٧١٢:٢٦:٣٠١٨:٢١:٢١١٨:٣٨:٢٧٢٣:٤٦:٥١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٠:٥٥١٢:٢٦:١٤١٨:٢٢:٠١١٨:٣٩:٠٧٢٣:٤٦:٣٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٢٩:٤٣١٢:٢٥:٥٨١٨:٢٢:٤٢١٨:٣٩:٤٧٢٣:٤٦:١٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٨:٣٠١٢:٢٥:٤٢١٨:٢٣:٢١١٨:٤٠:٢٦٢٣:٤٦:٠١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٢٧:١٧١٢:٢٥:٢٥١٨:٢٤:٠١١٨:٤١:٠٦٢٣:٤٥:٤٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٦:٠٤١٢:٢٥:٠٨١٨:٢٤:٤١١٨:٤١:٤٥٢٣:٤٥:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٤:٥١١٢:٢٤:٥١١٨:٢٥:٢٠١٨:٤٢:٢٥٢٣:٤٥:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٧١٢:٢٤:٣٤١٨:٢٥:٥٩١٨:٤٣:٠٤٢٣:٤٤:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٢:٢٤١٢:٢٤:١٧١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٤:٢٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢١:١٠١٢:٢٣:٥٩١٨:٢٧:١٧١٨:٤٤:٢٢٢٣:٤٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ام الخرین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ام الخرین روستای ام الخرین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ام الخرین روستای ام الخرین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ام الخرین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الخرین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ام الخرین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ام الخرین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ام الخرین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ام الخرین

روستای ام الخرین بر روی نقشه

روستای ام الخرین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ام الخرین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ام الخرین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ام الخرین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ام الخرین + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای ام الخرین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الخرین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ام الخرین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ام الخرین رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ام الخرین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ام الخرین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ام الخرین
زمان پخش اذان زنده به افق ام الخرین
زمان پخش اذان آنلاین به افق ام الخرین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ام الخرین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ام الخرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ام الخرین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ام الخرین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو