جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ام الحمام

ملا ثانی | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ام الحمام


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٧
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٥٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ام الحمام (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای ام الحمام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ام الحمام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الحمام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام جعفر صادق (ع)
هر كه فاطمه را آن گونه كه سزاوار است، بشناسد ، بی ترديد شب قدر را درك كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ام الحمام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ام الحمام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الحمام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ام الحمام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الحمام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ام الحمام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٣:٢٩١٣:١١:٤٢١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:١١:٣٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٨:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣١:٢٩١٣:١١:٢٤١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٠:٣١١٣:١١:١٦١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:١١:٠٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:١١:٠١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٠:٥٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٠:٤٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٠:٤٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٠:٣٧١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٤:١١١٣:١٠:٣٣١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٥:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٣:٢١١٣:١٠:٢٩١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٥:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:٢٣١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٠:١٤١٣:١٠:١٩٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٩:٣٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٤٨١٣:١٠:١٧٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٨:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:٢٧١٣:١٠:١٨٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٦:٤٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٦:١١١٣:١٠:٢١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٤:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٣٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:٢٨١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٦٠٦:١٣:٥٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٣:٢٧١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٢:٥٨١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:٣١١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٢٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحمام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحمام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحمام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ام الحمام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ام الحمام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ام الحمام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الحمام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ام الحمام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ام الحمام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ام الحمام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ام الحمام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ام الحمام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الحمام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحمام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ام الحمام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الحمام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحمام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٣:٤٩١٣:١٦:٤٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٣٤:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٦:٢٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٣٤:٢٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٦:٠٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٣٤:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٥:٤٠١٣:١٥:٥١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:١٦٠٠:٣٤:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:١٧١٣:١٥:٣٤١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٣٣:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٦:٥٤١٣:١٥:١٧١٩:٤٣:١١٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٣٣:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٧:٣٠١٣:١٤:٥٩١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٣٦٠٠:٣٣:٣٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٨:٠٧١٣:١٤:٤١١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٣:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٨:٤٣١٣:١٤:٢٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٠٧٠٠:٣٣:٠٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٤٩:١٩١٣:١٤:٠٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٥:٥١٠٠:٣٢:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٤٩:٥٥١٣:١٣:٤٥١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٣٥٠٠:٣٢:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٠:٣١١٣:١٣:٢٦١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٣٢:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥١:٠٧١٣:١٣:٠٦١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:٣٢:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥١:٤٣١٣:١٢:٤٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥٠:٤٦٠٠:٣١:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٢:١٩١٣:١٢:٢٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٨٠٠:٣١:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٢:٥٤١٣:١٢:٠٥١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:١١٠٠:٣١:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٣:٣٠١٣:١١:٤٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣١:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٤:٠٥١٣:١١:٢٤١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٣٥٠٠:٣٠:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٤:٤١١٣:١١:٠٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٦٠٠:٣٠:٣٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٥:١٦١٣:١٠:٤٢١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٥٨٠٠:٣٠:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٥:٥٢١٣:١٠:٢١١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٣٩٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٦:٢٧١٣:١٠:٠٠١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٢٠٠٠:٢٩:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٨٠٦:٥٧:٠٢١٣:٠٩:٣٨١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٠١٠٠:٢٩:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٧:٣٨١٣:٠٩:١٧١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٩:١٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٦:٥٨:١٣١٣:٠٨:٥٥١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٨:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٨:٤٩١٣:٠٨:٣٤١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٠٤٠٠:٢٨:٣٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٦:٥٩:٢٤١٣:٠٨:١٢١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٨:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٠:٠٠١٣:٠٧:٥١١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٧:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٠:٣٦١٣:٠٧:٢٩١٩:١٣:٥٤١٩:٣١:٠٧٠٠:٢٧:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠١:١١١٣:٠٧:٠٨١٩:١٢:٣٥١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٧:١٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠١:٤٧١٢:٠٦:٤٧١٨:١١:١٧١٨:٢٨:٢٩٢٣:٢٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ام الحمام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحمام روستای ام الحمام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحمام روستای ام الحمام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ام الحمام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الحمام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ام الحمام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ام الحمام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ام الحمام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ام الحمام

روستای ام الحمام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ام الحمام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ام الحمام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ام الحمام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ام الحمام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ام الحمام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الحمام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ام الحمام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ام الحمام رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ام الحمام
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ام الحمام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ام الحمام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ام الحمام
زمان پخش اذان آنلاین به افق ام الحمام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ام الحمام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ام الحمام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ام الحمام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ام الحمام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو