جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ام الحبار

هویزه شمالی | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ام الحبار


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٤:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٤١
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٣٨:٠١

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ام الحبار (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای ام الحبار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ام الحبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الحبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ام الحبار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ام الحبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الحبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ام الحبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ام الحبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ام الحبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٥:٣٩١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٣٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٧:١٩١٣:١٥:٢٩١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:١٤٠٠:٣٢:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٦:١٩١٣:١٥:٢٠١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٢:٥٨٠٠:٣١:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٥:١٩١٣:١٥:١١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٢٠٠:٣١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٢١١٣:١٥:٠٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣١:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٥٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:١٠٠٠:٣١:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٢:٢٨١٣:١٤:٤٨١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٣٢١٣:١٤:٤٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:٣٠:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٤:٣٥١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٣٠:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٤:٣٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٠:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٩:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٤:٢٠٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٣٤٠٠:٢٩:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٧:١٢١٣:١٤:١٦٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٩:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٤:١٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٩:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٤:٠٥١٣:١٤:٠٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٨:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٨:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٨:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:١٥٠٦:٢١:٥٨١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٨:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢١:١٨١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٨:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٠:٤٠١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٨:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٢٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٢٧١٣:١٤:١١٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٨:٥٣١٣:١٤:١٤٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٧:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٨:٢٠١٣:١٤:١٧٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٧:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٤:٢١٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٧:١٩١٣:١٤:٢٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٦:٥٠١٣:١٤:٣١٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ام الحبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ام الحبار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ام الحبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ام الحبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الحبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ام الحبار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ام الحبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ام الحبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ام الحبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ام الحبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الحبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ام الحبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ام الحبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحبار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٣:٣٤١٣:١٩:٣٩٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣١:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٣:٤٨١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣١:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣١:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٠:١٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣١:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٢:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٢:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٥:١٧١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:١٦٠٠:٣٢:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٢:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٦:٠٠١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:١٨٠٠:٣٣:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٦:٢٣١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:١٧٠٠:٣٣:١٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٦:٤٧١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٣:٣١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٧:١٢١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣٣:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣٤:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣٤:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٨:٣٢١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٤:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٩:٠١١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٤:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٥:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٢٠:٠٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:١١٠٠:٣٥:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٥:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٣:١٣٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٣٥:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٢٠٠٠:٣٦:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٦:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:٢٣:٣٥٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٦:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٢٣:٤١٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٦:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٣:٤٧٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٦:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٢٣:٥٢٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣٧:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٥٦١٣:٢٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٧:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٤:٠١٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٧:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٤:٠٥٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٧:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٧:٥١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٤:١١٢٠:٢٠:٤١٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٨:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ام الحبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحبار روستای ام الحبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ام الحبار روستای ام الحبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ام الحبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ام الحبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ام الحبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ام الحبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ام الحبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ام الحبار

روستای ام الحبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ام الحبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ام الحبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ام الحبار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ام الحبار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ام الحبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ام الحبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ام الحبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ام الحبار رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ام الحبار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ام الحبار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ام الحبار
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ام الحبار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ام الحبار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ام الحبار
جدول اوقات شرعی امروز فردا ام الحبار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ام الحبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ام الحبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو