جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امین آباد

میر شمس الدین | تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امین آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٠:٤٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امین آباد (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای امین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لرد چسترفیلد
اگر می توانی، خردمندتر از بقیه ی مردم باش؛ ولی در این مورد، چیزی به آنها نگو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امین آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امین آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٦:٢٩١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٦:١٥١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٦:٠١١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٢٩١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٨:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٧:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٤:٢١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٧:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٤:١١١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٧:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٨:١٥١٣:٠٤:٠١١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٣:٥١١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٦:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٥:٥٢١٣:٠٣:٤٢١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٣٩٠٠:١٦:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٦:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٥:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٣:١٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٥:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:١١:١٩١٣:٠٣:١٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٠:١٣١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٤:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٣:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٣:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٥١٠٠:١٣:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٢:٣٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٢:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:٢١١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٥٤:١٤١٣:٠٢:٥١٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١١:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٣:٣٦١٣:٠٢:٥٦٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١١:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٥٢:٥٩١٣:٠٣:٠١٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:١٨٠٠:١١:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٥٢:٢٤١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:١٠:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥١:٥١١٣:٠٣:١٣٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٠:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٥١:١٩١٣:٠٣:١٩٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٠:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١٠:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٥٠:٢١١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٨:١٢٠٠:١٠:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٩:٥٥١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٠:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٤٩:٣٠١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:٤٠٠٠:١٠:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٧١٣:٠٣:٥٩٢٠:١٩:١٠٢٠:٤٠:٢٢٠٠:١٠:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٧٠٥:٤٨:٤٥١٣:٠٤:٠٨٢٠:١٩:٤٨٢٠:٤١:٠٣٠٠:١٠:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤٨:٢٥١٣:٠٤:١٧٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤١:٤٣٠٠:١٠:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٥٠٥:٤٨:٠٧١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٠:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٤٧:٥١١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٠:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٧:٣٧١٣:٠٤:٤٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:١٠:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٤٧:٢٤١٣:٠٤:٥٩٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٤:١٢٠٠:١٠:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٤٧:١٣١٣:٠٥:١٠٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١١:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٤٧:٠٤١٣:٠٥:٢١٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٥:١٩٠٠:١١:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٥:٥٠٠٠:١١:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١١٠٥:٤٦:٥٠١٣:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٦:٢١٠٠:١١:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٤٦:٤٦١٣:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٦:٤٩٠٠:١١:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٤٦:٤٤١٣:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٧:١٦٠٠:١١:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٤٦:٤٣١٣:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٧:٤٢٠٠:١١:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٤٦:٤٤١٣:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٨:٠٦٠٠:١١:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٦:٤٧١٣:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٨:٢٩٠٠:١٢:٠٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٤٦:٥٢١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٨:٥٠٠٠:١٢:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٦:٥٨١٣:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٩:٠٩٠٠:١٢:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٤٧:٠٦١٣:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٩:٢٧٠٠:١٢:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٤٧:١٥١٣:٠٧:٤٠٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٩:٤٣٠٠:١٢:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٧:٢٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٩:٥٨٠٠:١٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امین آباد

روستای امین آباد بر روی نقشه

روستای امین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امین آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امین آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق امین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امین آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو