جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امین آباد

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز امین آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:١٣
غروب آفتاب: ١٩:١٠:١٩
اذان مغرب: ١٩:٢٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٠

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امین آباد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای امین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلن گرین اسپان
مشكل درجه یك نسل امروز و اقتصاد روز، نداشتن سود مالی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امین آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠٣:٢١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٣١١٣:٠٣:١٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:٢١١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٦:١٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٢:٣٣١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٦:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٣:١٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٢٣٠٠:١٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٢:١٣١٣:٠٢:٢١١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:١٤٠٠:١٥:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١١:١٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٠:١٧١٣:٠٢:١٢١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠١:٥٩١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:١٦٠٠:١٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:٥١١٣:٠١:٥٨١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:٥٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٤:١٤١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠١:٥٧٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٢٤٠٠:١٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠١:٥٨١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠١:١٦١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:١٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٢:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٢:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٨:١٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٤:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٧:٤٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٣:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٤:٣٤١٣:٠٧:١٣١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٤١٠٠:٢٣:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٣:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٣:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٢٨١٣:٠٦:٠٢١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٣:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٨:١١١٣:٠٥:٤٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٢:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٨:٥٤١٣:٠٥:٢٤١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٢:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٥:٠٥١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٠٧٠٠:٢٢:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٢٠١٣:٠٤:٤٥١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:٢٢:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٤:٢٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:١٩٠٠:٢١:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٤٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٥٥٠٠:٢١:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢١:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٣:١١١٣:٠٣:٢٤١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٠٥٠٠:٢١:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٣:٥٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٣٩٠٠:٢٠:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٣٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:١٤٠٠:٢٠:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٥:١٩١٣:٠٢:٢١١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٤٨٠٠:٢٠:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:٠١١٣:٠٢:٠٠١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٢٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٦:٤٤١٣:٠١:٣٩١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٩:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٧:٢٦١٣:٠١:١٧١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٢٩٠٠:١٩:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٨:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٠٣٠٠:١٩:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٠:٣٤١٩:١١:٤٤١٩:٢٩:٣٧٠٠:١٨:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠٠:١٣١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:١٠٠٠:١٨:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٠:١٧١٢:٥٩:٥١١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:٤٤٠٠:١٨:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥١:٠٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:١٨٠٠:١٨:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥١:٤٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٥١٠٠:١٧:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٢:٢٦١٢:٥٨:٤٧١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٢٥٢٣:٤٧:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:٠٩١١:٥٨:٢٦١٨:٠٣:١٠١٨:٢٠:٥٩٢٣:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امین آباد

روستای امین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امین آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امین آباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا امین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو