جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امین آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امین آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امین آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای امین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
محبت و خوش قلبی در كسب و كار نیز گرانبها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠١:٠٣١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:١٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٦:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٠:١٩١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٥:٠١١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٥:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١١٠٦:١٣:١٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٤:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٢:٢١١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٤:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:١١:٣٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٤:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٤:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٣:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٣:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٣:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٢٨٠٠:١٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٢٠٠:١٣:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٤:٤٨١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤١٠٠:١٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٣:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٠٨٠٠:١٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥١٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٩:٤١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٧٠٠:١٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امین آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٣:٠٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٣:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٣:١٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٣:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٣٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٣:٤٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٣١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٣:٤٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٣:٥٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٤:٠٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:١٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٤:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٧:٥١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٤:١٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٣١١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢٤:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:١١١٣:٠٩:٢١١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٤:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:١٦١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٤:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٠:٣١١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٤:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢١:١١١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٤:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢١:٥١١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٤:٣٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٤:٣٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٤:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٨:٢٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٤:٣١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٨:١٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٤:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٤:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٤:٢٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٧:٤١١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٤:٢٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٤:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:١٦١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٤:١١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٣:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٣:٥٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣١:٠١١٣:٠٦:٢١١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٣:٤٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امین آباد

روستای امین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق امین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا امین آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امین آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ امین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امین آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق امین آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو