جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امین آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امین آباد


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤١

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امین آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای امین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

مارتین لوید جونز
بیشتر ناملایمات زندگی ناشی از این است كه به خودتان گوش می دهید به جای اینكه با خودتان حرف بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امین آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امین آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امین آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥١٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٤:١٧١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:١٩٠٠:٢٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣١٠٠:١٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٢:١٤١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:١٥٠٠:١٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٢:٠١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٥٩٠٠:١٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠١:٤٩١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:٠١:٣٧١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:١٥١٣:٠١:٢٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:١٢٠٠:١٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٤:١١١٣:٠١:١٥١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٠٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٧:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٧:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:١٢٠٠:١٦:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤١:٣٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٦:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٦:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٠:١٩١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٦:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٥:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٥:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٤:١٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٥:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:٢٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٠٠٠٠:١٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١١:٤١١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٤:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امین آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای امین آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٧٠٠:١٢:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٢:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٢:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:٢١٠٠:١٢:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٢:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٠:١٣٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٢:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢١٠٠:١٢:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٠٠٠٠:١٢:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٢:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٢:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٢:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠١:٠١٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٢:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:١١٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:١٢:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠١:٢١٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٢:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٣١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٢:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠١:٤١٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٣:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:١٢٠٠:١٣:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٦:٢١١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:١١٠٠:١٣:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٣:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٣:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٦:١٢١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٣:٥١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:١٣١٣:٠٣:٠٣٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٣:١٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٤:١١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٦:١٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٤:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠٣:٤١٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٤:٣٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:٥٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٤:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٤:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٥:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٥:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امین آباد روستای امین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امین آباد

روستای امین آباد بر روی نقشه

روستای امین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امین آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای امین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا امین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق امین آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امین آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو