جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امینلو

حسنلو | نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز امینلو


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٤:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٣
اذان مغرب: ١٧:٣٤:١٥
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٠٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امینلو (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای امینلو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امینلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امینلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
داروی خشم، خاموشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امینلو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امینلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امینلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امینلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امینلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امینلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٩:٣٢١٣:٢٥:٥٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٣٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢٥:٤٨٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٧:٠٨١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٥:٥٨١٣:٢٥:٣١٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:١٨٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٤٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٥:١٦٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٥:٠٩٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٣٦:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٧٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٣٠:٢٤١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٦:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٤:٥٣٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٣٥:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣٥:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٤٧٠٠:٣٥:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٦:١٩١٣:٢٤:٤١٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٥:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢٤:٣٨٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٣٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٤:٣٦٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٤:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٤:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٣٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣٤:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٩٠٦:٢٠:٥١١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٢٠:٠١١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٣:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٩:١٣١٣:٢٤:٣٤٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥٠:٥٩٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٧:٤١١٣:٢٤:٣٩٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٣:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٦:٥٨١٣:٢٤:٤٢٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٧٠٠:٣٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١٦:١٦١٣:٢٤:٤٥٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٣٣:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٥:١٩٠٠:٣٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:١٨٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٤:٥٤٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:٣٦:٠٢٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٣٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٢١٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٣٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امینلو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امینلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امینلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امینلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای امینلو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امینلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امینلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امینلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امینلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امینلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امینلو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٣:٢١١٢:١٤:١٠١٧:١٤:٤١١٧:٣٤:٤١٢٣:٢٩:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٤:٢٢١٢:١٤:٢٦١٧:١٤:١٣١٧:٣٤:١٥٢٣:٣٠:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٥:٢٣١٢:١٤:٤٣١٧:١٣:٤٦١٧:٣٣:٥١٢٣:٣٠:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٤٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٠١١٧:١٣:٢٢١٧:٣٣:٢٩٢٣:٣٠:٢٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١٧:٢٣١٢:١٥:٢٠١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٠٩٢٣:٣٠:٤٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٧٠٧:١٨:٢٢١٢:١٥:٣٩١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٥١٢٣:٣٠:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٩:٢١١٢:١٥:٥٩١٧:١٢:٢١١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣١:١٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٩٠٧:٢٠:١٩١٢:١٦:١٩١٧:١٢:٠٥١٧:٣٢:٢١٢٣:٣١:٣٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:٢١:١٦١٢:١٦:٤١١٧:١١:٥٠١٧:٣٢:٠٩٢٣:٣١:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٨٠٧:٢٢:١٣١٢:١٧:٠٣١٧:١١:٣٨١٧:٣١:٥٩٢٣:٣٢:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٣:٠٩١٢:١٧:٢٥١٧:١١:٢٨١٧:٣١:٥١٢٣:٣٢:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:٢٤:٠٤١٢:١٧:٤٨١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٢:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٤٠٧:٢٤:٥٩١٢:١٨:١٢١٧:١١:١٣١٧:٣١:٤٠٢٣:٣٣:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٥:٥٢١٢:١٨:٣٦١٧:١١:٠٩١٧:٣١:٣٨٢٣:٣٣:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٦:٤٥١٢:١٩:٠١١٧:١١:٠٧١٧:٣١:٣٨٢٣:٣٣:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٣٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٩:٢٧١٧:١١:٠٧١٧:٣١:٣٩٢٣:٣٤:١٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٨:٢٦١٢:١٩:٥٣١٧:١١:١٠١٧:٣١:٤٣٢٣:٣٤:٣٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٩:١٦١٢:٢٠:١٩١٧:١١:١٤١٧:٣١:٤٩٢٣:٣٥:٠٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٣٠:٠٤١٢:٢٠:٤٦١٧:١١:٢٠١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٥:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٨٠٧:٣٠:٥٠١٢:٢١:١٣١٧:١١:٢٨١٧:٣٢:٠٦٢٣:٣٥:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٠٠٧:٣١:٣٦١٢:٢١:٤١١٧:١١:٣٨١٧:٣٢:١٧٢٣:٣٦:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥١٠٧:٣٢:٢٠١٢:٢٢:٠٩١٧:١١:٥١١٧:٣٢:٣١٢٣:٣٦:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٠٠٧:٣٣:٠٣١٢:٢٢:٣٧١٧:١٢:٠٥١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٧:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٩٠٧:٣٣:٤٥١٢:٢٣:٠٦١٧:١٢:٢١١٧:٣٣:٠٣٢٣:٣٧:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٧٠٧:٣٤:٢٥١٢:٢٣:٣٤١٧:١٢:٤٠١٧:٣٣:٢٢٢٣:٣٨:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٣٥:٠٤١٢:٢٤:٠٤١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:٤٣٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٥:٤١١٢:٢٤:٣٣١٧:١٣:٢٢١٧:٣٤:٠٦٢٣:٣٨:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٣٠٧:٣٦:١٧١٢:٢٥:٠٢١٧:١٣:٤٦١٧:٣٤:٣٠٢٣:٣٩:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٦٠٧:٣٦:٥١١٢:٢٥:٣٢١٧:١٤:١٢١٧:٣٤:٥٦٢٣:٣٩:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٨٠٧:٣٧:٢٣١٢:٢٦:٠٢١٧:١٤:٤٠١٧:٣٥:٢٤٢٣:٤٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امینلو روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امینلو روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امینلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امینلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امینلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امینلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امینلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امینلو

روستای امینلو بر روی نقشه

روستای امینلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امینلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امینلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امینلو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امینلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امینلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امینلو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امینلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امینلو
زمان پخش اذان آنلاین به افق امینلو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امینلو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امینلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امینلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امینلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا امینلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امینلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو