جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امینلو

حسنلو | نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز امینلو

اذان صبح: ٠٤:٣١:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٨:٥٧
اذان مغرب: ٢١:١٠:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٠:٤٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امینلو (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای امینلو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امینلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امینلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
علم، راه پوزش را بر كسانی كه می‌خواهند بر جهل خود اصرار بورزند و علت برای آن می‌آورند، بسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امینلو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امینلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امینلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امینلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امینلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امینلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٥:٢٦١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٨:١٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٨٠٠:٤٢:٣٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٥٢:٤٣١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٤٢:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٥١:٢٢١٣:٢٧:٤٥٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٤١:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٤٠٦:٥٠:٠١١٣:٢٧:٣١٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٤١:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٧:١٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤١٠٠:٤١:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٧:٢٣١٣:٢٧:٠٥٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٤٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٦:٥٣٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٤٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٦:٤١٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٤٠:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤٣:٣٢١٣:٢٦:٣٠٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٣٩:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٤٢:١٧١٣:٢٦:١٩٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٩:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٤١:٠٢١٣:٢٦:٠٩٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٩:٤٩١٣:٢٥:٥٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:١٤٠٠:٣٨:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٥:٤٩٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٧:٢٥١٣:٢٥:٤٠٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٨:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٦:١٤١٣:٢٥:٣٢٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٣٧:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٥:٠٥١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٧:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٥:١٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٣٧:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٥:١٠٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٣٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٣١:٤٣١٣:٢٥:٠٣٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣٦:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٣٠:٣٩١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٣٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٤١٠٠:٣٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٤:٤٤٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٤:٤١٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٥:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٤:٣٨٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٢٠٠٠:٣٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٢٤:٣٣٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:١٠٠٠:٣٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امینلو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امینلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امینلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امینلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امینلو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امینلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امینلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امینلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امینلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امینلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امینلو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امینلو روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امینلو روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امینلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امینلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امینلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امینلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امینلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امینلو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٦:٠٨:٥٤١٣:٣٠:٠٤٢٠:٥١:١٤٢١:١٢:٥٧٠٠:٣٥:٠٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٣٠:١٧٢٠:٥١:٢٥٢١:١٣:٠٨٠٠:٣٥:١٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٤١٣:٣٠:٣٠٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:١٧٠٠:٣٥:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٤٢٢١:١٣:٢٤٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٦:١٠:٠٠١٣:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٤٨٢١:١٣:٣٠٠٠:٣٥:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٦:١٠:٢٠١٣:٣١:٠٩٢٠:٥١:٥٢٢١:١٣:٣٣٠٠:٣٦:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٦:١٠:٤٢١٣:٣١:٢١٢٠:٥١:٥٤٢١:١٣:٣٥٠٠:٣٦:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:١١:٠٥١٣:٣١:٣٤٢٠:٥١:٥٥٢١:١٣:٣٤٠٠:٣٦:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:١١:٢٩١٣:٣١:٤٦٢٠:٥١:٥٤٢١:١٣:٣٢٠٠:٣٧:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٦:١١:٥٤١٣:٣١:٥٧٢٠:٥١:٥١٢١:١٣:٢٨٠٠:٣٧:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٦:١٢:٢١١٣:٣٢:٠٩٢٠:٥١:٤٦٢١:١٣:٢٢٠٠:٣٧:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٣:٣٢:٢٠٢٠:٥١:٤٠٢١:١٣:١٤٠٠:٣٧:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:١٣:١٨١٣:٣٢:٣١٢٠:٥١:٣٢٢١:١٣:٠٤٠٠:٣٨:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٦:١٣:٤٩١٣:٣٢:٤٢٢٠:٥١:٢٢٢١:١٢:٥٢٠٠:٣٨:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١٤:٢٠١٣:٣٢:٥٢٢٠:٥١:١٠٢١:١٢:٣٩٠٠:٣٨:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٣٣:٠٢٢٠:٥٠:٥٦٢١:١٢:٢٣٠٠:٣٩:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:١٥:٢٧١٣:٣٣:١١٢٠:٥٠:٤١٢١:١٢:٠٦٠٠:٣٩:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٦:٠١١٣:٣٣:٢١٢٠:٥٠:٢٣٢١:١١:٤٦٠٠:٣٩:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٦:٣٧١٣:٣٣:٢٩٢٠:٥٠:٠٤٢١:١١:٢٥٠٠:٣٩:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٧:١٤١٣:٣٣:٣٨٢٠:٤٩:٤٣٢١:١١:٠٢٠٠:٤٠:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٧:٥٢١٣:٣٣:٤٦٢٠:٤٩:٢١٢١:١٠:٣٧٠٠:٤٠:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٨:٣٠١٣:٣٣:٥٣٢٠:٤٨:٥٧٢١:١٠:١٠٠٠:٤٠:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٩:١٠١٣:٣٤:٠٠٢٠:٤٨:٣٠٢١:٠٩:٤١٠٠:٤١:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٩:٥٠١٣:٣٤:٠٧٢٠:٤٨:٠٣٢١:٠٩:١١٠٠:٤١:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٢٠:٣١١٣:٣٤:١٣٢٠:٤٧:٣٣٢١:٠٨:٣٨٠٠:٤١:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٢١:١٣١٣:٣٤:١٨٢٠:٤٧:٠٢٢١:٠٨:٠٤٠٠:٤١:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٢١:٥٥١٣:٣٤:٢٤٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٧:٢٨٠٠:٤٢:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٣٤:٢٨٢٠:٤٥:٥٤٢١:٠٦:٥١٠٠:٤٢:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:٣٤:٣٢٢٠:٤٥:١٧٢١:٠٦:١١٠٠:٤٢:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٢٤:٠٧١٣:٣٤:٣٦٢٠:٤٤:٣٩٢١:٠٥:٣٠٠٠:٤٢:٥٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:٣٤:٣٩٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٤:٤٧٠٠:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امینلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امینلو روستای امینلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امینلو روستای امینلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امینلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امینلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امینلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امینلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امینلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امینلو

روستای امینلو بر روی نقشه

روستای امینلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امینلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امینلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امینلو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امینلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امینلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امینلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امینلو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا امینلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امینلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق امینلو
زمان پخش اذان مستقیم به افق امینلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا امینلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ امینلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امینلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق امینلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امینلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو