جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر امیرکلا

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امیرکلا


اذان صبح: ٠٤:١١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امیرکلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر امیرکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر امیرکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیرکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

رندل جرل
یكی از روشن ترین راستی‌ها درباره‌ی دیدگاه افراد بزرگسال نسبت به كودك، این است كه كودكی را فراموش كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امیرکلا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امیرکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیرکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر امیرکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیرکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیرکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٧:١٥١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٩:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٩:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٦:٣١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٠٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٨:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٦:١٧١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٨:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٦:١١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٨:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:١١٠٠:٠٧:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:١٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٢:٠١٠٠:٠٧:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:٠٦:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٤٠٠٠:٠٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠١٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٣٤٠٠:٠٦:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٤:٣٧١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:٠٥:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:١٦٠٥:٥٢:٥٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:١٤٠٠:٠٥:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٠٤٠٥:٥٢:٠٦١٢:٥٥:٤١١٩:٥٩:٤٤٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٠٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥١:١٨١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٠:٣٣١٢:٥٥:٤٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٥٢٠٠:٠٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٥:٤٦٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٠٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٩:٠٦١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٠٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٠٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤٧:٤٥١٢:٥٥:٥٧٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:٠٤:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٦:٠١٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٠٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرکلا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر امیرکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امیرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر امیرکلا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امیرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیرکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر امیرکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر امیرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر امیرکلا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٤١:١٨١٣:٠١:١٥٢٠:٢١:١١٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٠٦:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٢١٠٥:٤١:٣٢١٣:٠١:٢٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٠٧:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٤١:٤٨١٣:٠١:٤١٢٠:٢١:٣١٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٠٧:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٤٢:٠٥١٣:٠١:٥٣٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٣:١٠٠٠:٠٧:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢١٠٥:٤٢:٢٤١٣:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٣:١٥٠٠:٠٧:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:٤٢:٤٤١٣:٠٢:١٩٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٣:١٩٠٠:٠٨:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٣:٠٦١٣:٠٢:٣١٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٠٨:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٤٣:٢٩١٣:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٠٨:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٥٠٥:٤٣:٥٣١٣:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٣:١٧٠٠:٠٨:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٤٤:١٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:٠٩:٠٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٤٤:٤٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٠٩:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٥:١٤١٣:٠٣:٣٠٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٥٩٠٠:٠٩:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٤٥:٤٤١٣:٠٣:٤١٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٠٩:٥٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٦:١٤١٣:٠٣:٥٢٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٠:١٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٣٠٥:٤٦:٤٦١٣:٠٤:٠٢٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٠:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٤٧:١٨١٣:٠٤:١٢٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٠:٥٠
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٤٧:٥٢١٣:٠٤:٢٢٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٥٢٠٠:١١:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٧٠٥:٤٨:٢٧١٣:٠٤:٣١٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤١:٣٢٠٠:١١:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٤٩:٠٢١٣:٠٤:٤٠٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤١:١١٠٠:١١:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٩:٣٩١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٤٨٠٠:١١:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٥٠:١٦١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٩:١٧٢٠:٤٠:٢٣٠٠:١٢:١٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٥٠:٥٥١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١٢:٣١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٥١:٣٤١٣:٠٥:١٠٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٢:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٥٢:١٣١٣:٠٥:١٧٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٣:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥٢:٥٤١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٣:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٥١٠٠:١٣:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٥٤:١٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:١٥٠٠:١٣:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٤:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٥:٤٣١٣:٠٥:٤١٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٤:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٥:١٨٠٠:١٤:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٧:١١١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر امیرکلا شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر امیرکلا شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امیرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیرکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر امیرکلا

امیرکُلا یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان بابل و میان راه بابل و بابلسر واقع شده‌است. این شهر طبق آمار سال ۱۳۸۵ دارای ۲۵٬۱۸۶ نفر جمعیت می‌باشد

شهر امیرکلا در ویکیپدیا

شهر امیرکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امیرکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امیرکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امیرکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امیرکلا
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر امیرکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امیرکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق امیرکلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا امیرکلا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ امیرکلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امیرکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیرکلا
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیرکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیرکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیرکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو