جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر امیرکلا

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امیرکلا

اذان صبح: ٠٥:٣٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٣٨:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٥٤

سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
١٢ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٦ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر امیرکلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٩ شهر امیرکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر امیرکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امیرکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
نیكان از دور بدرخشند، چون كوههای پوشیده از برف. بَدان دیده نشوند، چون تیرهایی كه به شب اندازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر امیرکلا

اوقات شرعی بهمن ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر امیرکلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیرکلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر امیرکلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر امیرکلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امیرکلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:٣٤٠٠:١٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٨٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢١٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٨:٣٩١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٣٠٠:١٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٨:١٣١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٨:٠١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٥٧٠٠:١١:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٥٢٠٠:١١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:١٧١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٤٨٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٧:٢٧١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٠:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٧:١٦١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٠:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١١:٣٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٠:٢٥١٢:٥٦:٥٧١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٩:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٨:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٨:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٦:١٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٨:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٦:١١١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٨:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٧:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٤٢٠٠:٠٧:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٤٠٠:٠٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرکلا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر امیرکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر امیرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری شهر امیرکلا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر امیرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیرکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر امیرکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م شهر امیرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر امیرکلا

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر امیرکلا شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی شهر امیرکلا شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر امیرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیرکلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر امیرکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ هـ.ش شهر امیرکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر امیرکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر امیرکلا

اسفند
بهمن ١٣٩٩ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٠:٢٢١٧:١٢:١٩١٧:٣٢:١١٢٣:٢٦:٠١
٠٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:١٦١٢:١٠:٣٩١٧:١٣:٢٢١٧:٣٣:١٢٢٣:٢٦:٢٢
٠٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٧:٤٥١٢:١٠:٥٥١٧:١٤:٢٥١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٦:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٧:١٣١٢:١١:١١١٧:١٥:٢٩١٧:٣٥:١٣٢٣:٢٧:٠١
٠٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٦:٣٩١٢:١١:٢٥١٧:١٦:٣٢١٧:٣٦:١٥٢٣:٢٧:١٩
٠٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠٦:٠٣١٢:١١:٣٩١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٧:٣٧
٠٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٥:٢٦١٢:١١:٥٢١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:١٧٢٣:٢٧:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٤:٤٦١٢:١٢:٠٤١٧:١٩:٤٥١٧:٣٩:١٩٢٣:٢٨:١٠
٠٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٤:٠٥١٢:١٢:١٦١٧:٢٠:٤٩١٧:٤٠:٢١٢٣:٢٨:٢٥
١٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠١٠٧:٠٣:٢٣١٢:١٢:٢٦١٧:٢١:٥٣١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٨:٣٩
١١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:٣٨١٢:١٢:٣٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٢:٢٤٢٣:٢٨:٥٣
١٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠١:٥٢١٢:١٢:٤٥١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٢٦٢٣:٢٩:٠٥
١٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠١:٠٤١٢:١٢:٥٣١٧:٢٥:٠٧١٧:٤٤:٢٨٢٣:٢٩:١٧
١٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٠:١٥١٢:١٣:٠١١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٣٠٢٣:٢٩:٢٨
١٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٢٤١٢:١٣:٠٧١٧:٢٧:١٥١٧:٤٦:٣٢٢٣:٢٩:٣٨
١٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٨:٣٢١٢:١٣:١٣١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٧:٣٣٢٣:٢٩:٤٨
١٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٧:٣٨١٢:١٣:١٨١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٣٥٢٣:٢٩:٥٦
١٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٦:٤٣١٢:١٣:٢٢١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٩:٣٧٢٣:٣٠:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٤٦١٢:١٣:٢٦١٧:٣١:٣٢١٧:٥٠:٣٨٢٣:٣٠:١١
٢٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٤:٤٨١٢:١٣:٢٨١٧:٣٢:٣٥١٧:٥١:٣٩٢٣:٣٠:١٦
٢١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٣:٤٩١٢:١٣:٣٠١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٤٠٢٣:٣٠:٢١
٢٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥٢:٤٨١٢:١٣:٣١١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٤١٢٣:٣٠:٢٦
٢٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٤٦١٢:١٣:٣١١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:٤٢٢٣:٣٠:٢٩
٢٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٠:٤٣١٢:١٣:٣١١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٥:٤٣٢٣:٣٠:٣٢
٢٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٣٨١٢:١٣:٣٠١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٦:٤٣٢٣:٣٠:٣٣
٢٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٨:٣٢١٢:١٣:٢٨١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٠:٣٤
٢٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٧:٢٥١٢:١٣:٢٥١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:٤٣٢٣:٣٠:٣٤
٢٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢١:١٣٠٦:٤٦:١٧١٢:١٣:٢٢١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٩:٤٣٢٣:٣٠:٣٣
٢٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٥:٠٨١٢:١٣:١٨١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:٤٢٢٣:٣٠:٣١
٣٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٣:٥٧١٢:١٣:١٣١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:٤١٢٣:٣٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٩ - ١٣٩٩ شهر امیرکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر امیرکلا شهر امیرکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی شهر امیرکلا شهر امیرکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر امیرکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر امیرکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر امیرکلا

امیرکُلا یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان بابل و میان راه بابل و بابلسر واقع شده‌است. این شهر طبق آمار سال ۱۳۸۵ دارای ۲۵٬۱۸۶ نفر جمعیت می‌باشد

شهر امیرکلا در ویکیپدیا

شهر امیرکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر امیرکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر امیرکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر امیرکلا بر روی نقشه

شهر امیرکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر امیرکلا
اوقات شرعی بهمن ٩٩ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر امیرکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر امیرکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر امیرکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیرکلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیرکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امیرکلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیرکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا امیرکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیرکلا
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٩ / ١٣٩٩ امیرکلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر امیرکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو