جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امیران علیا

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز امیران علیا


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٧
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیران علیا (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای امیران علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای امیران علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیران علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
پیش از آنكه كاری بكنی، باید كسی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیران علیا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیران علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیران علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امیران علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیران علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیران علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٢:٥٧١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٩:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٢:٤٧١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٥٠٠:١٩:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٢:٣٨١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٢:٢١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٢:١٣١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٨:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:٥٩١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٨:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:١٢١٣:٠١:٥٣١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:٤٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٧:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٦:٢٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٧:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٣٧١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٧:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٤:٤٨١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٦:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٣:٥٩١٣:٠١:٣١١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٦:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٣:١٢١٣:٠١:٢٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:٢٦١٣:٠١:٢٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٦:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١١:٤١١٣:٠١:٢٤١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١١٠٠:١٦:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٠:٥٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٠:١٦١٣:٠١:٢٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٨٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢١٠٠:١٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠١:٢٣١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:٢٤١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٧:٤١١٣:٠١:٢٦١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠١:٢٨١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:١١٠٠:١٥:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٦:٣١١٣:٠١:٣١١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠١:٣٥١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٥:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠١:٣٩١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:١٦٠٠:١٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠١:٤٤١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٥:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠١:٤٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیران علیا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای امیران علیا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای امیران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای امیران علیا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٧:٢٣٠٧:٠٢:٣٧١٢:٠٦:٢٠١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:١٢٢٣:٢٣:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٦:٥٠١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢٤:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٨:٠٨٠٧:٠٣:١٧١٢:٠٧:١٩١٧:١١:٢٦١٧:٣٠:٢٩٢٣:٢٤:٥٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٣:٣٤١٢:٠٧:٤٨١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:١٠٢٣:٢٥:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٣:٥٠١٢:٠٨:١٧١٧:١٢:٤٩١٧:٣١:٥١٢٣:٢٥:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٤:٠٤١٢:٠٨:٤٥١٧:١٣:٣٣١٧:٣٢:٣٣٢٣:٢٦:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٩:٢٠٠٧:٠٤:١٦١٢:٠٩:١٣١٧:١٤:١٧١٧:٣٣:١٦٢٣:٢٦:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٩:٤١١٧:١٥:٠٢١٧:٣٤:٠٠٢٣:٢٧:٢٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠٤:٣٦١٢:١٠:٠٨١٧:١٥:٤٨١٧:٣٤:٤٥٢٣:٢٧:٥٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٠:٣٤١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٣٠٢٣:٢٨:٢٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٤:٤٩١٢:١١:٠١١٧:١٧:٢٢١٧:٣٦:١٧٢٣:٢٨:٥١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٤:٥٣١٢:١١:٢٧١٧:١٨:١٠١٧:٣٧:٠٣٢٣:٢٩:١٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٠:٢٨٠٧:٠٤:٥٥١٢:١١:٥٢١٧:١٨:٥٩١٧:٣٧:٥١٢٣:٢٩:٤٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٤:٥٥١٢:١٢:١٧١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٣٩٢٣:٣٠:١٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٤:٥٤١٢:١٢:٤١١٧:٢٠:٣٩١٧:٣٩:٢٧٢٣:٣٠:٤٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٤:٥١١٢:١٣:٠٤١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:١٧٢٣:٣١:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٤:٤٦١٢:١٣:٢٧١٧:٢٢:٢١١٧:٤١:٠٦٢٣:٣١:٣١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠٤:٤٠١٢:١٣:٥٠١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:٥٦٢٣:٣١:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٤:٣٢١٢:١٤:١١١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:٤٦٢٣:٣٢:٢١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٤:٢٢١٢:١٤:٣٣١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٣:٣٧٢٣:٣٢:٤٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٤:١٠١٢:١٤:٥٣١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٣٣:٠٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٣:٥٧١٢:١٥:١٣١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٥:٢٠٢٣:٣٣:٣١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٣:٤٢١٢:١٥:٣٢١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٦:١٢٢٣:٣٣:٥٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٣:٢٥١٢:١٥:٥٠١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٠٣٢٣:٣٤:١٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٣:٠٧١٢:١٦:٠٨١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٧:٥٦٢٣:٣٤:٣٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٢:٤٧١٢:١٦:٢٥١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:٤٨٢٣:٣٤:٥٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٢:٢٥١٢:١٦:٤١١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٤٠٢٣:٣٥:١٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٢:٠١١٢:١٦:٥٦١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٣٣٢٣:٣٥:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٣٦١٢:١٧:١١١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:٢٥٢٣:٣٥:٥١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠١:١٠١٢:١٧:٢٥١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیران علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای امیران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای امیران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای امیران علیا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٣:٠٧١٢:١٦:٠٨١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٧:٥٦٢٣:٣٤:٣٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٢:٤٧١٢:١٦:٢٥١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:٤٨٢٣:٣٤:٥٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٢:٢٥١٢:١٦:٤١١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٤٠٢٣:٣٥:١٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٢:٠١١٢:١٦:٥٦١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٣٣٢٣:٣٥:٣٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠١:٣٦١٢:١٧:١١١٧:٣٣:٠٣١٧:٥١:٢٥٢٣:٣٥:٥١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠١:١٠١٢:١٧:٢٥١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٦:٠٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٠:٤٢١٢:١٧:٣٨١٧:٣٤:٥٢١٧:٥٣:١٠٢٣:٣٦:٢٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٠:١٢١٢:١٧:٥٠١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٤:٠٢٢٣:٣٦:٤٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٦:٥٩:٤١١٢:١٨:٠١١٧:٣٦:٤١١٧:٥٤:٥٥٢٣:٣٦:٥٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٦:٥٩:٠٨١٢:١٨:١٢١٧:٣٧:٣٦١٧:٥٥:٤٧٢٣:٣٧:٠٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٦:٥٨:٣٣١٢:١٨:٢٢١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٦:٣٩٢٣:٣٧:٢١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٧:٥٧١٢:١٨:٣٠١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٧:٣١٢٣:٣٧:٣٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٧:٢٠١٢:١٨:٣٨١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٢٣٢٣:٣٧:٤٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٦:٤١١٢:١٨:٤٦١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:١٤٢٣:٣٧:٥٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٦:٠٠١٢:١٨:٥٢١٧:٤٢:٠٥١٨:٠٠:٠٦٢٣:٣٨:٠٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٥:١٩١٢:١٨:٥٨١٧:٤٢:٥٨١٨:٠٠:٥٧٢٣:٣٨:١٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٤:٣٥١٢:١٩:٠٢١٧:٤٣:٥١١٨:٠١:٤٨٢٣:٣٨:٢١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٣:٥١١٢:١٩:٠٦١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٢:٣٨٢٣:٣٨:٢٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٣:٠٥١٢:١٩:٠٩١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٣:٢٩٢٣:٣٨:٣٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣١٠٦:٥٢:١٨١٢:١٩:١٢١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٤:١٩٢٣:٣٨:٣٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥١:٢٩١٢:١٩:١٣١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:٠٨٢٣:٣٨:٤٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٠:٤٠١٢:١٩:١٤١٧:٤٨:١١١٨:٠٥:٥٨٢٣:٣٨:٤٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٤٩:٤٩١٢:١٩:١٤١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٦:٤٧٢٣:٣٨:٤٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٤٨:٥٧١٢:١٩:١٣١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٧:٣٦٢٣:٣٨:٥١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٤٨:٠٣١٢:١٩:١٢١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٨:٢٥٢٣:٣٨:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٤٧:٠٩١٢:١٩:٠٩١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:١٣٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٦:١٣١٢:١٩:٠٦١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٠١٢٣:٣٨:٥١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٥:١٧١٢:١٩:٠٣١٧:٥٣:١٣١٨:١٠:٤٩٢٣:٣٨:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٤:١٩١٢:١٨:٥٨١٧:٥٤:٠٢١٨:١١:٣٧٢٣:٣٨:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٣:٢١١٢:١٨:٥٣١٧:٥٤:٥١١٨:١٢:٢٤٢٣:٣٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای امیران علیا روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای امیران علیا روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیران علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیران علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیران علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیران علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیران علیا

روستای امیران علیا بر روی نقشه

روستای امیران علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیران علیا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیران علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیران علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیران علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیران علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امیران علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیران علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا امیران علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیران علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا امیران علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیران علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو