جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امیران علیا

فلارد | لردگان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز امیران علیا

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٠١
اذان ظهر: ١٣:١١:١١
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٥١

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیران علیا (شهرستان لردگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای امیران علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای امیران علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیران علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مؤمن، عزیز و جوانمرد است (ولی) انسان بدكار، حیله‌گر و پَست می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیران علیا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیران علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیران علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امیران علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیران علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امیران علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٥:١٧١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٣٣٠٠:٢٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٥:٠٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:١٥٠٠:٢٣:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٤:٢١١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠٤٠٠:٢١:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢١:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٢٩٠٠:٢١:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٣:٣١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٠:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٠:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٧:٠٧١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٠:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢١٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٢:٤٩١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٠٤٠٠:١٩:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٩:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٩:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:١٤٠٠:١٨:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:١٠١٣:٠٢:١٤١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٨:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:١٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٨:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٨:٢٤١٣:٠١:٥٣١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٧:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٣١١٣:٠١:٤٨١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٣٩١٣:٠١:٤٢١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٤٨١٣:٠١:٣٨١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٧:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:٣٤١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:١٠١٣:٠١:٣٠١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٣:٢٣١٣:٠١:٢٨١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٣٧١٣:٠١:٢٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٥٢١٣:٠١:٢٤١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٦:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٧٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیران علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای امیران علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای امیران علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیران علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امیران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای امیران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امیران علیا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امیران علیا روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای امیران علیا روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امیران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیران علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیران علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیران علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیران علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیران علیا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٥:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٦:٠٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:٤١١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٥:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:١٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٦:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٥٦١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٦:٠٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٨:٣٤١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٦:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٩:١٢١٣:١١:٣٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٦:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٩:٥٠١٣:١١:٣٠٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٦:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:١١:٢٨٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٦:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢١:٠٦١٣:١١:٢٥٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٤٥١٣:١١:٢١٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٦:٤٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٦:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٣:٠١١٣:١١:١١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٦:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٣:٤٠١٣:١١:٠٦١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٦:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٤:١٨١٣:١١:٠٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٦:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٠:٥٣١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٦:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٠:٤٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٦:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:١٣١٣:١٠:٣٧١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٦:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٦:٥١١٣:١٠:٢٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٠:٢٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٦:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٠:١٠١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٦:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٠:٠٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٦:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٢٦:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٩:٢٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٦:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:١٧١٣:٠٩:١٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٦:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٩:٠١١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٦:٢٩
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٦:٢٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢٦:١٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٦:٠٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٦:٠١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امیران علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیران علیا روستای امیران علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای امیران علیا روستای امیران علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیران علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیران علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیران علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیران علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیران علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیران علیا

روستای امیران علیا بر روی نقشه

روستای امیران علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیران علیا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیران علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امیران علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیران علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیران علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق امیران علیا
زمان پخش اذان زنده به افق امیران علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیران علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امیران علیا
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ امیران علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیران علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امیران علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیران علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو