جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امیرآباد

پترگان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:١٩
اذان ظهر: ١١:٢١:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٤٠:١٧
نیمه شب: ٢٢:٣٨:١٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اندرو ماتیوس
شانس هرگز كافی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢٦:٠١١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٠٧٢٣:٤١:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٥:٥٢١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٥:٥٥٢٣:٤١:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٥:٤٢١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٥:٣٤١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣١٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٢٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٥:١٨١٩:١٠:٢٥١٩:٢٩:٠٨٢٣:٤٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٥:١٠١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٧٢٣:٣٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٨:٤١١٢:٢٥:٠٤١٩:١١:٥٦١٩:٣٠:٤٥٢٣:٣٩:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١٩٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٤:٥٨١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٣٣٢٣:٣٩:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٤:٥٢١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٢٢٢٣:٣٩:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٤:٤٧١٩:١٤:١٣١٩:٣٣:١٠٢٣:٣٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٤:٤٢١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:٥٨٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٣٤:٠١١٢:٢٤:٣٨١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٦٢٣:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٤:٣٥١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٣٤٢٣:٣٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٤:٣٢١٩:١٧:١٤١٩:٣٦:٢٢٢٣:٣٨:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٤:٣٠١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:١٠٢٣:٣٧:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٤:٢٨١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٥٨٢٣:٣٧:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٤:٢٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٤٥٢٣:٣٧:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٢٩:٠٦١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٠:١٣١٩:٣٩:٣٢٢٣:٣٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:١٩٢٣:٣٧:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٧:٣٨١٢:٢٤:٢٧١٩:٢١:٤١١٩:٤١:٠٦٢٣:٣٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢٦:٥٦١٢:٢٤:٢٨١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٥٣٢٣:٣٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٦:١٦١٢:٢٤:٣٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٣٦:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٢٥:٣٧١٢:٢٤:٣٣١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٥٢٣:٣٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:٣٦٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٤:٣٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١١٢٣:٣٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٢٤:٢٤١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٦٢٣:٣٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٣:٤٩١٢:٢٤:٤٣١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٤٠٢٣:٣٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٣:١٦١٢:٢٤:٤٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٢٥٢٣:٣٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٢:٤٥١٢:٢٤:٥٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٧:٠٨٢٣:٣٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٥:٢٨١١:١٤:٠٤١٦:٢٢:٢٢١٦:٤١:٢٤٢٢:٣١:٤١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:٢٤١١:١٤:٢٠١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٠٤٢٢:٣١:٥٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:١٩١١:١٤:٣٧١٦:٢١:٣٩١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٢:٠٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠٨:١٣١١:١٤:٥٤١٦:٢١:٢٠١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٢:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:٠٨١١:١٥:١٣١٦:٢١:٠٣١٦:٤٠:١٣٢٢:٣٢:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٠:٠٢١١:١٥:٣٢١٦:٢٠:٤٨١٦:٤٠:٠٠٢٢:٣٢:٥١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٠:٥٥١١:١٥:٥٢١٦:٢٠:٣٤١٦:٣٩:٤٩٢٢:٣٣:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:١١:٤٩١١:١٦:١٢١٦:٢٠:٢٣١٦:٣٩:٣٩٢٢:٣٣:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٢:٤١١١:١٦:٣٤١٦:٢٠:١٣١٦:٣٩:٣١٢٢:٣٣:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٣:٣٣١١:١٦:٥٦١٦:٢٠:٠٥١٦:٣٩:٢٥٢٢:٣٤:٠٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٤:٢٥١١:١٧:١٨١٦:١٩:٥٩١٦:٣٩:٢١٢٢:٣٤:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٥:١٦١١:١٧:٤١١٦:١٩:٥٥١٦:٣٩:١٩٢٢:٣٤:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٦:٠٦١١:١٨:٠٥١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:١٨٢٢:٣٥:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٦:٥٦١١:١٨:٢٩١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:١٩٢٢:٣٥:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٧:٤٥١١:١٨:٥٤١٦:١٩:٥٤١٦:٣٩:٢٢٢٢:٣٥:٤٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٨:٣٣١١:١٩:٢٠١٦:١٩:٥٨١٦:٣٩:٢٧٢٢:٣٦:٠٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:٢٠١١:١٩:٤٦١٦:٢٠:٠٣١٦:٣٩:٣٤٢٢:٣٦:٣٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:٠٦١١:٢٠:١٢١٦:٢٠:١٠١٦:٣٩:٤٢٢٢:٣٦:٥٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٠:٥١١١:٢٠:٣٩١٦:٢٠:١٩١٦:٣٩:٥٢٢٢:٣٧:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٣٦١١:٢١:٠٦١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٧:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٢:١٩١١:٢١:٣٤١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:١٧٢٢:٣٨:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٣:٠١١١:٢٢:٠٢١٦:٢٠:٥٦١٦:٤٠:٣٢٢٢:٣٨:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٤٢١١:٢٢:٣٠١٦:٢١:١٣١٦:٤٠:٤٩٢٢:٣٩:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٤:٢٢١١:٢٢:٥٨١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٠٨٢٢:٣٩:٣٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٠١١١:٢٣:٢٧١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٢٨٢٢:٤٠:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٣٨١١:٢٣:٥٦١٦:٢٢:١١١٦:٤١:٥٠٢٢:٤٠:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:١٥١١:٢٤:٢٦١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:١٤٢٢:٤٠:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٤٩١١:٢٤:٥٥١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٣٩٢٢:٤١:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:٢٣١١:٢٥:٢٥١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:٠٦٢٢:٤١:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٥٥١١:٢٥:٥٥١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٣٤٢٢:٤٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیرآباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امیرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا امیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امیرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق امیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق امیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ امیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو