جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای امیرآباد

پترگان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٤:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:١١
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٣٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

فرنكلین دی. روزولت
شادی در شادمانی، كامیابی و هیجان تلاش نوآورانه نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای امیرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٨:٢٢١٨:٥٨:٠٩١٩:١٦:١٤٢٣:٤٥:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٧:٥٣١٢:٢٨:٠٧١٨:٥٨:٥٤١٩:١٧:٠١٢٣:٤٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٦:٤٠١٢:٢٧:٥٣١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٥:٢٧١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:٣٥٢٣:٤٤:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٤:١٥١٢:٢٧:٢٦١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٣:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٧:١٣١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:٠٩٢٣:٤٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٧:٠٠١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٥٧٢٣:٤٣:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٣:٢٤١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٩:٣٤١٢:٢٦:٣٦١٩:٠٤:٠٩١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤٢:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٦:٢٥١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٢:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٦:١٤١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤١:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٦:١٢١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤١:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٥:٠٧١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:٤٣٢٣:٤١:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٥:٤٤١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٣١٢٣:٤١:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٥:٣٥١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٠:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤١:٥٦١٢:٢٥:٢٦١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠٧٢٣:٤٠:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٥:١٨١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤٠:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:١١٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٥:١١١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٩:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٥:٠٤١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٣٢٢٣:٣٩:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢٤:٥٨١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٢٠٢٣:٣٩:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٤:٥٢١٩:١٣:١٥١٩:٣٢:٠٨٢٣:٣٩:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٤:٤٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٥٧٢٣:٣٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٤:٤٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٤٥٢٣:٣٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٤:٣٨١٩:١٥:٣١١٩:٣٤:٣٤٢٣:٣٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٤:٣٥١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:٢٢٢٣:٣٨:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٤:٣٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:١٠٢٣:٣٨:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٤:٣٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٥٨٢٣:٣٧:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٤:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٤٦٢٣:٣٧:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٣٠:٠٣١٢:٢٤:٢٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٣٤٢٣:٣٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای امیرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:١٨:٤١١٢:٢٩:٥٨١٩:٤١:١٤٢٠:٠١:٤٠٢٣:٣٩:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٨٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٠:١١١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٥١٢٣:٣٩:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٥٠٥:١٩:١٠١٢:٣٠:٢٤١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٢:٠١٢٣:٣٩:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٣٠٥:١٩:٢٧١٢:٣٠:٣٧١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٤٠:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٤٠٥:١٩:٤٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:١٦٢٣:٤٠:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٠:٠٤١٢:٣١:٠٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٤٠:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٠:٢٤١٢:٣١:١٥١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٢:٢٤٢٣:٤٠:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٠:٤٥١٢:٣١:٢٧١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤١:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٢١:٠٨١٢:٣١:٣٩١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٤١:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٦٠٥:٢١:٣١١٢:٣١:٥١١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٤١:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٢:٠٢١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٢:١٩٢٣:٤١:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤١٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٢:١٤١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٢:١٤٢٣:٤٢:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٧٠٥:٢٢:٤٩١٢:٣٢:٢٥١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٤٢:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٤٠٥:٢٣:١٦١٢:٣٢:٣٥١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٢:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٣:٤٥١٢:٣٢:٤٦١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٤٨٢٣:٤٢:٥٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٤:١٥١٢:٣٢:٥٥١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٣٦٢٣:٤٣:٠٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٣:٠٥١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤٣:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٥:١٦١٢:٣٣:١٤١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٠٧٢٣:٤٣:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٣:٢٣١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٥٠٢٣:٤٣:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣٣:٣١١٩:٤٠:٢٦٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٤:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٣:٣٩١٩:٤٠:٠٨٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٤:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٢٧:٣٠١٢:٣٣:٤٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٤:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٢٨:٤١١٢:٣٤:٠١١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٥٩٢٣:٤٥:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٣٢٢٣:٤٥:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٤:١٢١٩:٣٨:١١١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٥:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٢٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٤:١٧١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٣٣٢٣:٤٥:٥٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٧٠٥:٣١:١٠١٢:٣٤:٢٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٦:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣١:٤٩١٢:٣٤:٢٦١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٦:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٢:٢٨١٢:٣٤:٣٠١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٥٢٢٣:٤٦:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٣٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٥:١٥٢٣:٤٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق امیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق امیرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق امیرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ امیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو