جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امیرآباد

ناتل کنار سفلی | نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٨:١٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥١٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٩:١٤١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٣:١٨١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٤٨٠٠:١٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٤٠٠٠:١١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٨:٣٨١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٨:٣٠١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥٨:٢٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٦٠٠:١٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٨:١٦١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٨:١٠١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:١٧٠٠:١٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٩:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:٠٧٠٠:٠٩:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٩:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٥١١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٨:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٧:٤٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٥٢٠٠:٠٨:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:١٨١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٤٧٠٠:٠٨:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٤١٠٠:٠٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٧:٤١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٨:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٦:٣٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٥٩:١٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:٠٧:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٧:٣٩٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٠٧:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:١١٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٧:٣٩٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٠٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٥٩٠٥:٥٤:٠٣١٢:٥٧:٤٠٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٠٧:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٧:٤١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:٠٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٧:٤٣٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٠٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥١:٤٥١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٠٦:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٧:٤٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٠٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٩:٤٢١٢:٥٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٠٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٨:٠٠٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٠٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٨:٠٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٠٦:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای امیرآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٨:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٣:٤٦١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٨:٣٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٨:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٧:١٢١٣:٠٣:١٣١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٨:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٨:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٨:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٢:٢١١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:١٧٠٠:١٧:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٥١٠٠:١٧:٤١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣١:١٣١٣:٠١:٤٥١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٧:٣٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠١:٢٦١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٧:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٢:٤٨١٣:٠١:٠٧١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢٩٠٠:١٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٦:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٣٢٠٠:١٦:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:١١١٣:٠٠:٠٨١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٦:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:٥٩١٢:٥٩:٤٨١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٣٣٠٠:١٦:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٠٣٠٠:١٥:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٧:٣٤١٢:٥٩:٠٧١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٥:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٨:٢١١٢:٥٨:٤٦١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٠٣٠٠:١٥:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٩:٠٩١٢:٥٨:٢٥١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٣٢٠٠:١٥:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥٨:٠٤١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٤:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٠:٤٣١٢:٥٧:٤٣١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٣١٠٠:١٤:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤١:٣١١٢:٥٧:٢٢١٩:١٢:٣٧١٩:٣١:٠٠٠٠:١٤:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:١٨١٢:٥٧:٠٠١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٢٨٠٠:١٤:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٠٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:٥٧٠٠:١٣:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٣:٥٣١٢:٥٦:١٧١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٢٦٠٠:١٣:٣٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٤:٤١١٢:٥٥:٥٦١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٤:٥٥٠٠:١٣:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٥:٢٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٢:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٦:١٦١٢:٥٥:١٣١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٥٢٠٠:١٢:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٧:٠٤١٢:٥٤:٥١١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:٢١٠٠:١٢:٢٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٥٢١٢:٥٤:٣٠١٩:٠٠:٣٣١٩:١٨:٥٠٢٣:٤٢:٠٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٨:٤٠١١:٥٤:٠٩١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:١٩٢٣:١١:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا امیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق امیرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیرآباد
افق شرعی امروز فردا امیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق امیرآباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امیرآباد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ امیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو