جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای امیرآباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز امیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای امیرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مارشا برایتِن باخ
محدودیت شما به اندازه ای است كه خودتان می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای امیرآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای امیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای امیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای امیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٤:١٩١٣:٠١:٤٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٠٠٠:١٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٣:١٨١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٤٠٠:١٨:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:١٨٠٠:١٨:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢١:١٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٧:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠١:١٢١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٩:٢٢١٣:٠١:٠٤١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣١٠٠:١٧:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١١٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٠٠٠٠:١٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٦:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٦:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:١٣٠٠:١٦:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٥:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٣:٠٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١١:٣٢١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٥:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٠:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٦٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٥٠٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:١٧٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٠:١٩١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٣٠٠٠:١٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١١٠٠:١٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان امیرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای امیرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای امیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای امیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٣:٥٠١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٤:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٢٧١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٥:٠٥١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٥:٤٣١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٦:٢١١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٦:٥٩١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٤:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٥:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢٥:٠٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٨:٥٥١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٥:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٩:٣٤١٣:١٠:١٥٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٥:٢٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٠:١٣١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٥:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:١٠:٠٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٥:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٣١١٣:١٠:٠١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٥:٣٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٥:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٥:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٥:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٥:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٥:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٩:١٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٥:٣٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٩:٠٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٥:٣٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٢٥:٣٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٥:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٥:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٥:٢٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٨:١٤١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٥:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٥:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٠:٣١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٥:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٥:٠٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٤٧١٣:٠٧:٢١١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٢٤:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٧:٠٧١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٤:٤٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٠٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای امیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای امیرآباد روستای امیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای امیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای امیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای امیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای امیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای امیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای امیرآباد

روستای امیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای امیرآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای امیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای امیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای امیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا امیرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق امیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ امیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق امیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق امیرآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق امیرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق امیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق امیرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای امیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو